Większość społeczeństwa utożsamia pedagoga wyłącznie z pracą za niewielkie pieniądze w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimazjalnych. Ci specjaliści znajdują jednak zatrudnienie także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie ich podstawowym zadaniem jest organizowanie profesjonalnej pomocy i opieki dla dzieci i młodzieży i zapewnienie im prawidłowego rozwoju.

Czym zajmuje się pedagog?

Na pewno każdy z Was miał kiedyś przyjemność (lub nieprzyjemność) trafić do szkolnego pedagoga, prawda? Wiecie zatem doskonale, że ich praca polega na wspomaganiu nauczycieli w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej, a szczególnie w tym drugim aspekcie. Pedagog ma bowiem zdiagnozować i rozwiązywać zaistniałe u uczniów problemy o charakterze osobistym, rodzinnym oraz szkolnym. Podstawą pracy w tym zawodzie jest zatem doskonały kontakt ze współczesną młodzieżą, umiejętność prowadzenia obserwacji zachowań ludzkich i diagnozowania źródła zaistniałych problemów. Pedagog musi być ponadto gotowy do podejmowania współpracy z policją przy wyjaśnianiu przestępstw popełnianych przez swoich podopiecznych.

Do pozostałych obowiązków pedagoga można zaliczyć:
  • prowadzenie konsultacji pedagogiczno-psychologicznych,
  • organizowanie zajęć dla dzieci niepełnosprawnych i hospitalizowanych,
  • udzielanie profesjonalnych porad w zakresie wyboru dalszej ścieżki kształcenia,
  • zapewnienie pomocy dzieciom w trudnej sytuacji życiowo-materialnej.

Jak zostać pedagogiem?

Jeśli wspomniany przed momentem zakres obowiązków przypadł Ci do gustu, to masz dwie opcje, by móc wykonywać ten zawód: ukończenie studiów magisterskich na kierunku „Pedagogika” lub ukończenie dowolnych studiów magisterskich oraz podyplomowych studiów pedagogicznych. Pierwsza opcja jest oczywiście znacznie szybsza, ale ostateczny wybór należy oczywiście do Ciebie.

Kuni-mini pedagogiczne są niezwykle zaskakujące i ciekawe. Źródłem wiedzy o edukacji jest bowiem nie jedna, ale wiele dziedzin naukowych. Jest to pierwsze i najpoważniejsze zaskoczenie kandydatów na Pedagogikę. Kuni-mini te mają charakter typowo praktyczny – niezbędna jest zatem realizacja praktyk zawodowych na terenie placówek edukacyjnych. Tym samym, praktyki szkolne stają się jednym z ważniejszych testów przydatności kandydatów do zawodu.

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje na temat studiów pedagogicznych

Dobry pedagog powinien także dbać o ciągłe podnoszenie posiadanych kwalifikacji. Szczególnie popularną ścieżką rozwoju jest w ostatnich latach poradnictwo zawodowe i edukacyjne. Aby wyspecjalizować się w tej dziedzinie konieczne będzie ukończenie wymaganych studiów podyplomowych lub specjalistycznych kursów lub szkoleń.

Gdzie pracuje i ile zarabia pedagog?

Większość pedagogów znajduje zatrudnienie w placówkach edukacyjnych (szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i zawodowych) oraz w poradniach pedagogiczno-psychologicznych. W przypadku pedagogów wyspecjalizowanych w doradztwie zawodowym istnieje również możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

Zarobki pedagogów zatrudnionych w placówkach edukacyjnych są zbliżone do zarobków nauczycieli. Na wyższe zarobki mogą liczyć pedagodzy zatrudnieni w renomowanych szkołach niepublicznych, prywatnych gabinetach oraz prowadzący własną działalność w zakresie doradztwa zawodowo-edukacyjnego.

Komentarze obsługiwane przez CComment

купить диплом в Первоуральске

www.topobzor.info

maxformer.com