phoca_thumb_s_adwokat1W ustawie zmieniającej prawo o adwokaturze, o notariacie oraz ustawę o radcach prawnych zabrakło przepisów przejściowych Rzecznik praw obywatelskich, który wystąpił w tej sprawie do ministra sprawiedliwości oraz do prezesa Rządowego Centrum Legislacji, uważa, że trzeba to uregulować ustawowo.
 
Ustawa z 20 lutego 2009 r. wprowadziła nowe przesłanki ubiegania się o wpis na listę wybranego zawodu prawniczego. Brakuje w niej jednak przepisów przejściowych. Powoduje to wiele niejasności i kontrowersji. Dotychczasowe przepisy były bowiem dla wielu osób korzystniejsze niż obecne. 
 
Na mocy ustawy nowelizującej z 2005 r. oraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2006 r. osoby legitymujące się odpowiednim doświadczeniem, dającym rękojmię należytego wykonywania zawodu zaufania publicznego, które ukończyły aplikację sądową, prokuratorską, notarialną, adwokacką lub radcowską, do czasu wejścia w życie obecnej ustawy zachowywały prawo do uzyskania wpisu na listę adwokatów, radców prawnych lub notariuszy. Ocena doświadczenia zawodowego należała do organów samorządu zawodowego. 
prawnik2
Ustawa zmieniająca z 2009 r. wprowadziła nowe warunki ubiegania się o wpis. Ponieważ jednak nie zawiera przepisów przejściowych, postępowania wszczęte i niezakończone do jej wejścia w życie będą się toczyć według nowych przepisów. Wprowadzone zmiany ustawodawcze oznaczają zaś w istocie utratę możliwości wpisu na listę adwokatów, radców prawnych lub notariuszy, dopóki zainteresowani nie wykażą, że spełniają nowe przesłanki.

źródło: Rzeczpospolita.pl

Tags: prawo

Komentarze obsługiwane przez CComment