W czasach, w których dominującą rolę w rozwoju gospodarki stanowi wiedza, własność intelektualna jest często najcenniejszym składnikiem wartości przedsiębiorstwa. Efektywne zarządzanie własnością intelektualną powinno być więc jednym z podstawowych działań polityki rozwojowej każdej firmy, mogącym w istotny sposób wpłynąć na zwiększenie jej konkurencyjności na rynku. Temu właśnie służy powstanie nowego kierunku Zarządzanie własnością intelektualną.

W trakcie studiów:

Podstawy prawa
2. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
3. Prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej
4. Prawo autorskie
5. Prawo własności przemysłowej
6. Prawo znaków towarowych
7. Wzory zdobnicze, oznaczenia geograficzne i In.
8. Nieuczciwa konkurencja i prawo antymonopolowe
9. Ochrona danych osobowych, baz danych i zbiorów danych
10. Umowy w obrocie własnością intelektualną
11. Zagadnienia prawa prywatnego międzynarodowego
II. Moduł Marketingowy
1. System marketingu
2. Kompozycja instrumentów marketingu
3. Podstawy informacyjne decyzji marketingowych
4. Zachowania konsumentów na rynku
III. Moduł Rachunkowość
1. Wartość aktywów niematerialnych i sposoby ich wyceny
2. Aktywa niematerialne jako źródło wartości
3. Ogólne zasady pomiaru aktywów niematerialnych
4. Rola i miejsce wartości niematerialnych w sprawozdaniu
IV. Moduł Zarządzanie
1. Współczesne koncepcje i metody zarządzania
2. VBM - Value Base Management
3. Zarządzanie zmianą
4. Zarządzanie ryzykiem
5. Elementy wartości
6. Kapitał intelektualny i wiedza
7. Zaufanie i kapitał relacyjny
Podstawy prawa, Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, Prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej, Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej, Prawo znaków towarowych, Wzory zdobnicze, oznaczenia geograficzne i in., Nieuczciwa konkurencja i prawo antymonopolowe, Ochrona danych osobowych, baz danych i zbiorów danych, Umowy w obrocie własnością intelektualną, Zagadnienia prawa prywatnego międzynarodowego, System marketingu, Kompozycja instrumentów marketingu, Podstawy informacyjne decyzji marketingowych, Zachowania konsumentów na rynku, Wartość aktywów niematerialnych i sposoby ich wyceny, Aktywa niematerialne jako źródło wartości, Ogólne zasady pomiaru aktywów niematerialnych, Rola i miejsce wartości niematerialnych w sprawozdaniu, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, VBM - Value Base Management, Zarządzanie zmianą, Zarządzanie ryzykiem, Elementy wartości, Kapitał intelektualny i wiedza, Zaufanie i kapitał relacyjny

Po studiach:

Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu prawa i zarządzania pozwoli im zasilić przede wszystkim kadry przedsiębiorstw podejmujących działalność innowacyjną i jednostek szeroko pojętego sektora badań i rozwoju.
{eduquery id=524|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}
 {eduquery id=524|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1} {eduquery id=524|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1} {eduquery_other1}
купить диплом астронома

www.ry-diploma.com/diplom-bakalavra/

https://alex-car.com.ua