ur logo krakowW połowie stycznia rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kandydaci na studia magisterskie mogą wybierać spośród dwudziestu siedmiu kierunków studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym oraz dziewiętnastu w trybie niestacjonarnym. 

Na studia w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów mogą się rejestrować absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich, którzy ukończyli pokrewne kierunki studiów.


Do 12 lutego 2018 potrwa rejestracja na studia dzienne i zaoczne prowadzone na kierunkach:
 • architektura krajobrazu,
 • biogospodarka,
 • geodezja i kartografia,
 • gospodarka przestrzenna,
 • inżynieria i gospodarka wodna (studia prowadzone tylko w trybie stacjonarnym),
 • inżynieria środowiska,
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska,
 • ochrona środowiska,
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
 • rolnictwo,
 • technika rolnicza i leśna,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.
14 lutego będzie ostatnim dniem rejestracji w systemie ERK na studia:
 • biotechnologia (studia prowadzone tylko w trybie stacjonarnym),
 • ogrodnictwo,
 • sztuka ogrodowa,
 • technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych.

Do 15 lutego potrwa rejestracja zootechnikę prowadzoną w tylko trybie stacjonarnym oraz leśnictwo, które studenci mogą rozpocząć w trybie dziennym i zaocznym. Kandydaci, którzy chcą od semestru letniego chcą rozpocząć studia na kierunku leśnictwo mogą zapisać się najpóźniej do 19 lutego. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie prowadzi ten kierunek studiów w trybie dziennym oraz zaocznym.

Pod koniec miesiąca, czyli 23 lutego zostanie zamknięta rejestracja na:
 • dietetykę,
 • jakość i bezpieczeństwo żywności,
 • technologię żywności i żywienie człowieka.
Wszystkie trzy kierunki będą prowadzone jedynie w trybie dziennym.

Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 85 zł dla każdego kierunku studiów.
ur
Jak studiuje się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie? 

Komentarze obsługiwane przez CComment

ry-diplomer.com

также читайте

www.ry-diplomer.com