Rekrutacja 2017: Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowieAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to jedna z najlepszych polskich uczelni o profilu technicznym. Jeśli chcesz dołączyć do grona jej studentów, to już od 1 czerwca będziesz mógł przystąpić do rekrutacji na rok akademicki 2017/2018. W tegorocznej ofercie znajdziesz kilkadziesiąt kierunków studiów I oraz II stopnia, m.in. informatykę, elektrotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, budownictwo oraz energetykę.

Godna uwagi jest różnorodność oferowanych przez AGH kierunków kształcenia. Oprócz tradycyjnych Wydziałów, ściśle związanych z górnictwem czy hutnictwem, mamy Wydziały zajmujące się m.in. informatyką, telekomunikacją, automatyką, robotyką, nowymi materiałami, fizyką techniczną czy matematyką stosowaną.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie to jedna z najlepszych, najnowocześniejszych i najbardziej renomowanych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach państwowych wyższych uczelni. Jest Uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej.

Dyplom AGH otwiera drzwi najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i za granicą, a absolwenci tej uczelni cieszą się bardzo dobrą opinią pracodawców.

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia będzie prowadzona w cyklach rekrutacyjnych trwających 7 dni, za wyjątkiem pierwszego cyklu. Ogłoszenie wyników następować będzie o godz. 15.00.
Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja: od 1 czerwca 2017 r., godz. 9.00 do 21 września 2017 r., godz. 15.00
Egzamin wstępny z matematyki (dotyczy osób posiadających wyniki egzaminu maturalnego w skali 1-6 lub 2-5 oraz z wykształceniem uzyskanym za granicą): 30 czerwca 2017 r., godz. 15.00

W rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne jest zależna od liczby złożonych deklaracji. W przypadku studiów pierwszego stopnia opłata wynosi:
 • 80 zł w przypadku złożenia jednej deklaracji,
 • 80 zł za pierwszą i 70 zł za drugą w przypadku złożenia dwóch deklaracji,
 • 80 zł za pierwszą i 70 zł za drugą i po 50 zł za każdą kolejną w przypadku złożenia trzech i więcej deklaracji.

W przypadku studiów drugiego stopnia opłata wynosi 80 zł.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieCo można studiować w roku akademickim 2017/2018 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie?
 1. Automatyka i Robotyka;
 2. Budownictwo;
 3. Ceramika (makrokierunek);
 4. Edukacja Techniczno-Informatyczna;
 5. Elektronika i Telekomunikacja;
 6. Elektrotechnika;
 7. Energetyka;
 8. Fizyka Medyczna;
 9. Fizyka Techniczna;
 10. Geodezja i Kartografia;
 11. Geofizyka;
 12. Górnictwo i Geologia;
 13. Informatyka;
 14. Informatyka Stosowana;
 15. Informatyka i Ekonometria;
 16. Inżynieria Akustyczna;
 17. Inżynieria Biomedyczna;
 18. Inżynieria Materiałowa;
 19. Inżynieria Naftowa i Gazownicza;
 20. Inżynieria Środowiska;
 21. Kulturoznawstwo;
 22. Matematyka;
 23. Mechanika i Budowa Maszyn;
 24. Mechatronika;
 25. Metalurgia;
 26. Ochrona Środowiska;
 27. Socjologia;
 28. Technologia Chemiczna;
 29. Turystyka i Rekreacja;
 30. Wirtotechnologia (makrokierunek);
 31. Zarządzanie;
 32. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Komentarze obsługiwane przez CComment

купить диплом филолога

Наш нужный веб сайт , он описывает в статьях про купить гейнер http://biceps-ua.com/
У нашей фирмы полезный веб портал , он рассказывает про купить протеин biceps-ua.com/