Rekrutacja 2017: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-BiałejAkademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 czerwca rozpocznie internetową rejestrację kandydatów na studia zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Na tegorocznych kandydatów czekają m.in. następujące kierunki: automatyka i robotyka, informatyka, budownictwo oraz inżynieria materiałowa. Po raz pierwszy prowadzona będzie ponadto rekrutacja na kierunek analityka i komunikacja w biznesie.

Akademia Techniczno-Humanistyczna dąży do kształcenia studentów na najwyższym poziomie, zapewniając im warunki pełnego rozwoju intelektualnego oraz uczestnictwo w różnych formach życia naukowego i kulturalnego Akademii oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych, przygotowując studentów do kompetentnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie opartym na wiedzy.

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia
 • Rejestracja elektroniczna od 5 czerwca 2017 r. do 24 lipca 2017 r.
 • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w terminie od 5 czerwca 2017 r. do 24 lipca 2017 r. (do godz. 10:00)
 • Składanie dokumentów przez kandydatów posiadających „starą maturę", maturę międzynarodową czy zagraniczną, a także kandydatów, którzy nie mają ocen w KReM-ie bądź są laureatami olimpiad przedmiotowych oraz ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia od 17 lipca 2017 r. do 24 lipca 2017 r. (do godz. 10:00)
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji w dniu 24 lipca 2017 r.
 • Wpisy i składanie dokumentów przez kandydatów w dniach od 25 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017 r.
 • Ogłoszenie wyników odwołań od decyzji WKR w dniu 15 września 2017 r.
 • Ogłoszenie tury dodatkowej na kierunki, na których zostały wolne miejsca w dniu 25 lipca 2017 r.

Co można studiować na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej?


Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
 • automatyka i robotyka
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i InformatykiWydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
 • budownictwo
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria środowiska
 • moda i projektowanie tekstyliów (specjalność na kierunku włókiennictwo)
 • rolnictwo ekologiczne i agroturystyka (specjalność na kierunku ochrona środowiska)
 • ekspertyzy środowiskowe (specjalność na kierunku ochrona środowiska)

Wydział Zarządzania i Transportu
 • zarządzanie
 • transport
 • socjologia
 • analityka i komunikacja w biznesie - pierwszy nabór na nowy kierunek studiów

Wydział Humanistyczno-Społeczny

 • filologia, specjalności:filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska
 • filologia polska
 • pedagogika

Wydział Nauk o Zdrowiu
 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne
купить диплом в Красногорске

купить диплом в Новошахтинске

купить диплом государственного образца