euhe logo Zdałeś w tym roku maturę i zastanawiasz się jaki kierunek wybrać? Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu prowadzi rekrutację na studia. Nie czekaj, wybierz swój kierunek!
EUH-E oferuje kształcenie na poziomie studiów I stopnia (studia licencjackie) i II stopnia (studia magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie. W ofercie znajduje się także szeroki wybór kierunków studiów podyplomowych. Rejestracja na studia odbywa się poprzez elektroniczny system rekrutacji.


Na Uczelni możesz rozpocząć studia w obszarze zarządzania nauk medycznych, społecznych, administracyjnych.


Wydział Nauk o Zdrowiu – studia I i II stopnia
 • Pielęgniarstwo,
 • Ratownictwo medyczne, ratownictwo kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne,
 • Fizjoterapia, fizjoterapia ogólna, profilaktyka chorób kręgosłupa, rehabilitacja starszych i niepełnosprawnych.

Wydział Administracji i Nauk społecznych – studia I i II stopnia
 • Pedagogika,
 • Pedagogika resocjalizacyjna,
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną,
 • Pedagogika opiekuńcza i wychowawcza (absolwenci uzyskują kwalifikacje nauczycielskie), - Pedagogika opiekuńcza i wychowawcza z elementami pracy socjalnej,
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (absolwenci uzyskują kwalifikacje nauczycielskie),
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z opieką nad dzieckiem (absolwenci uzyskują kwalifikacje nauczycielskie),
 • Terapia pedagogiczna; pedagogika społeczno-rodzinna,
 • Andragogika i praca z osobami starszymi,
 • Gerontologia.
 • Administracja,
 • Administracja publiczna,
 • Administracja samorządowa i finanse publiczne,
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • Zarządzanie publiczne,
 • Administracja skarbowa i doradztwo podatkowe,
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne,
 • Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa,
 • Bezpieczeństwo cywilne z elementami kryminologii i kryminalistyki,
 • Zarządzanie,
 • Zarządzanie procesami logistycznymi,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie produkcją mebli i akcesoriów meblowych,
 • Zarządzanie finansami i podstawy rachunkowości.

euhe pakiet
ссылка alex-car.com.ua

alex-car.com.ua/cart/mark/all/all/all/245

посмотреть alex-car.com.ua