phoca thumb l psw logoZainteresowani studiowaniem na uczelni technicznej? Pod koniec maja rusza rekrutacja na studia inżynierskie i magisterskie na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Uczelnia kształci ponad 9 tysięcy studentów w obszarze nauk technicznych. Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji 2017!

Początek rekrutacji został zaplanowany na 29 maja. Rejestrować mogą się kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz na studia magisterskie. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za każdy kierunek studiów oraz 150 zł na kierunek architektura.

Rejestracja elektroniczna na studia inżynierskie potrwa do 12 lipca. Do tego czasu kandydaci są zobowiązani do wprowadzenia wyników z egzaminów maturalnych. Ogłoszenie listy zostało zaplanowane na 14 lipca, a zakwalifikowani na studia będą mogli składać dokumenty do 22 lipca włącznie. Osobne terminy obowiązują kandydatów na kierunek architektura. Rejestracja zakończy się 2 lipca, a na 5 został zaplanowany egzamin wstępny. Kandydaci na kierunek architektura przystępują do egzaminu sprawdzającego predyspozycje. Polega on na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów. Do kolejnej tury rekrutacji na ten kierunek przechodzą wyłącznie osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu. Od 15 lipca rozpocznie się rejestracja uzupełniająca, której wyniki zostaną opublikowane 26 lipca. Rekrutacja uzupełniająca będzie dotyczyć jedynie tych kierunków, na których limit miejsc nie zostanie osiągnięty. Kandydaci, którzy dostaną się w tej turze rekrutacji będą mogli składać dokumenty do 29 lipca.
PŚK pakietKandydaci na studia magisterskie będą mogli się rejestrować na wybrane kierunki studiów najpóźniej do 18 lipca. 21 lipca nastąpi ogłoszenie listy rankingowej. Do 29 lipca będzie można składać wymagany komplet dokumentów. Rekrutacja dodatkowa ruszy 4 sierpnia, a zakończy się 15 września na studia stacjonarne, a 20 września na studia niestacjonarne. Listy rankingowe zostaną udostępnione przez uczelnię 18 września (studia dzienne) oraz 22 września (studia zaoczne). Kandydaci, którzy dostaną się na studia w tej rekrutacji będą mieli czas na złożenie dokumentów do 23 września w (studia stacjonarnych) i 30 września (studia niestacjonarne).