Rekrutacja 2017: Politechnika Śląska w GliwicachPolitechnika Śląska to jedna z największych, a jednocześnie jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Na 15 wydziałach prowadzonych jest obecnie blisko 60 kierunków studiów obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Tegoroczna rejestracja kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia zakończyła się, a w połowie lipca została ogłoszona lista przyjętych w ramach pierwszej tury. 21 lipca uczelnia uruchomiła drugi nabór na wybrane kierunki studiów inżnierskich i magisterskich prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Kandydaci, którzy nie dostali się na wybrany kierunek studiów, mogą rejestrować się elektronicznie do 13 września lub do wyczerpania limitów miejsc. Na jakich kierunkach studiów zostały jeszcze wolne miejsca?

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Automatyka i robotyka
 • Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja,
 • informatyka (w języku angielskim)
 • Biotechnologia
 • Elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne II stopnia
 • Informatyka studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne II stopnia
 • Teleinformatyka

Wydział Budownictwa

 • Budownictwo (również w języku angielskim) - studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Wydział Chemiczny

 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
 • Technologia chemiczna
 • Technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim)

Wydział Elektryczny
 • Elektrotechnika - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz studia zaoczne studia magisterskie
 • Energetyka (profil praktyczny)
 • Informatyka
 • Mechatronika

Wydział Górnictwa i Geologii
 • Automatyka i informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
 • Górnictwo i geologia - stacjonarne i niestacjonarne studia inżynierskie

Wydział Inżynierii Biomedycznej
 • Inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 • Biotechnologia
 • Energetyka
 • Inżynieria środowiska - stacjonarne i niestacjonarne studia inżynierskie i zaoczne studia magisterskie
 • Mechanika i budowa maszyn

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 • Informatyka przemysłowa
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria produkcji
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Matematyki Stosowanej
 • Informatyka
 • Matematyka - studia I i II stopnia

Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Automatyka i robotyka - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia
 • Inżynieria materiałowa
 • Mechanika i budowa maszyn (również na profilu praktycznym w formie studiów dualnych)
 • Mechatronika
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Administracja - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • Analityka biznesowa
 • Logistyka
 • Zarządzanie - stacjonarne oraz niestacjonarne studia I i II stopnia
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji -stacjonarne oraz niestacjonarne studia I i II stopnia
 • Zarządzanie projektami - studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne II stopnia

Wydział Transportu
 • Transport - inżynierskie studia stacjonarne oraz niestacjonarne i stacjonarne studia magisterskie
 • Transport kolejowy

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
 • Filologia (profil praktyczny), nauka języka: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego - studia niestacjonarne II stopnia
 • Pedagogika - stacjonarne studia I i II stopnia oraz zaoczne studia II stopnia

Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej
 • Fizyka techniczna

Szczegółowe informacje dotyczące limitu miejsc na poszczególnych kierunkach studiów szukajcie na stronach Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

Oprócz kierunków technicznych na Politechnice Śląskiej można studiować administrację, analitykę biznesową, socjologię i zarządzanie, w tym zarządzanie projektami, a także filologię (angielską, francuską, hiszpańską, niemiecką i włoską) oraz pedagogikę. Dziewięć wydziałów, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych oraz Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały zlokalizowane są w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu uczelnia obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego.

Aktualnie Politechnika Śląska kształci 21,5 tys. studentów zarówno w systemie stacjonarnym,jak i niestacjonarnym.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej pod adresem:

Kandydaci mogą wybrać jeden kierunek podstawowy (na którym najbardziej im zależy) oraz maksymalnie trzy kierunki tzw. kolejnego wyboru. Istotne jest jednak, aby dokonując wyboru, ustalić kolejność ważności dodatkowych kierunków. W przypadku, kiedy kandydat nie zostanie pozytywnie zakwalifikowany na pierwszy wybrany przez siebie kierunek studiów, jego kandydatura będzie rozpatrywana w kontekście kolejnego, uwzględniając wcześniej ustaloną przez niego gradację. Wybór więcej niż jednego kierunku studiów w ramach jednego naboru nie wiąże się z dodatkowa opłatą rekrutacyjną.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej wnoszą opłatę w wysokości:
 • na kierunek Architektura – 150 zł,
 • na kierunek Architektura wnętrz – 150 zł,
 • na pozostałe kierunki – 85 zł.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 10 zł, za wyjątkiem kandydatów przystępujących do sprawdzianu z predyspozycji do studiów na kierunku Architektura oraz Architektura wnętrz.
Politechnika Śląska w GliwicachHarmonogram rekrutacji na studia I oraz II stopnia:
 • 04.05.2017 (godz. 12:00) Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów.
 • 09.07.2017 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia opłat rekrutacyjnych.
 • 10.07.2017 Postępowanie kwalifikacyjne.
 • 11.07.2017 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości lub dyplomu). Ogłoszenie listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.
 • 13.07.2017 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z I listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
 • 14.07.2017 (godz. 12:00) Ogłoszenie na poszczególnych wydziałach I listy przyjętych na studia, ogłoszenie II listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (wezwanie do złożenia dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości lub dyplomu). Ogłoszenie uaktualnionej listy rezerwowej i listy nieprzyjętych na studia.
 • 18.07.2017 (godz. 15:00)* Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów z II listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
купить диплом в Рыбинске

htc one x10 купить

у нас alex-car.com.ua