wspiaWSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa rozpoczyna rekrutację na rok akademicki 2017/2018 w czerwcu. Tegoroczni maturzyści oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli rozpocząć studia na kierunku prawo, administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. WSPiA jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji 2017 i zasadami przyjęć kandydatów!

Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpocznie się 1 czerwca. Kandydaci mogą rejestrować się na wybrany kierunek studiów najpóźniej do 8 sierpnia. Wyniki pierwszej tury rekrutacji zostaną ogłoszone 9 sierpnia i w tym samym dniu rozpocznie się dodatkowa rekrutacja. Kandydaci będą mogli się zapisywać aż do 30 września. Opłata rekrutacyjna na każdy kierunek studiów wynosi 350 zł.

Uczelnia prowadzi następujące studia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym:
  • na kierunku administracja (studia pierwszego i drugiego stopnia),
  • bezpieczeństwo wewnętrzne (studia pierwszego i drugiego stopnia),
  • prawo (jednolite studia magisterskie).
O przyjęciu na studia licencjackie decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach pokrewnych do administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy będą chcieli rozpocząć studia na drugim stopniu, również są przyjmowani według kolejności zgłoszeń. Absolwenci innych kierunków studiów, którzy będą chcieli rozpocząć studia drugiego stopnia na administracji lub bezpieczeństwie wewnętrznym, będą zobowiązani do udziału w zajęciach przygotowawczych.
WSPiA pakietWSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa prowadzi również studia prawnicze. Kandydaci na studia dzienne będą brali udział w konkursie świadectw. Pod uwagę są brane wyniki z dwóch egzaminów maturalnych, a punkty rankingowe są obliczane następująco:
  • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym to jeden punkt rankingowy,
  • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym to jeden punkt rankingowy.

O przyjęciu na studia prawnicze prowadzone w trybie niestacjonarnym decyduje kolejność zgłoszeń. Kuni-mini na WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej są płatne. Za semestr nauki, w zależności od wyboru trybu, stopnia oraz kierunku studiów, studenci płacą od 1750 do 2200 zł.

Komentarze obsługiwane przez CComment

где и как заказать диплом

что такое seo раскрутка

В интеренете нашел классный сайт с информацией про разбрызгиватели.