logo aszwAkademia Sztuki Wojennej w Warszawie rozpoczęła rekrutacje na studia pierwszego i drugiego stopnia. Do kiedy można się rejestrować i ile wynosi opłata rekrutacyjna? Kandydatów zainteresowanych studiowaniem kierunków związanych z bezpieczeństwem, ekonomiką obronności czy dowodzeniem (ale nie tylko), zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2017/2018!

Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia. Tegoroczni maturzyści mogą rozpocząć studia licencjackie na kierunkach:
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • logistyka,
 • zarządzanie i dowodzenie,
 • obronność,
 • ekonomika obronności,
 • lotnictwo.
Szukasz studiów drugiego stopnia? Akademia Sztuki Wojennej prowadzi studia magisterskie na kierunkach:
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • logistyka,
 • zarządzanie i dowodzenie,
 • obronność,
 • lotnictwo.
ASW pakietRejestracja na studia licencjackie i magisterskie rozpoczęła się 4 maja. Kandydaci na studia pierwszego stopnia mogą rejestrować się w systemie elektronicznym najpóźniej do 11 lipca. 3 dni później, czy li 14 lipca zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych na studia. Osoby, które znajdą się na tej liście będą miały czas na dostarczenie dokumentów do 26 lipca. Uczelnia przewiduje przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej na kierunki, na których nie zostanie osiągnięty limit miejsc. Rekrutacja dodatkowa na studia pierwszego stopnia rozpocznie się 8 sierpnia. Kandydaci będą mogli się rejestrować do końca sierpnia, a 2 września zostanie ogłoszona rankingowa. Dokumenty będą przyjmowane do 8 września, a 14 zostanie udostępniona lista przyjętych na studia.

Kandydaci na studia magisterskie będą mogli się rejestrować do 27 lipca. 4 sierpnia zostanie ogłoszona lista przyjętych na studia. Osoby, które zostały zakwalifikowane są zobowiązane do złożenia dokumentów najpóźniej do 11 sierpnia. 5 dni później, czyli 16 sierpnia zostanie ogłoszona lista przyjętych na studia oraz rozpocznie się dodatkowa rekrutacja na kierunki, na których zostaną jeszcze wolne miejsca. 2 września zostaną opublikowane wyniki drugiej rekrutacji, a do 8 września będzie można składać dokumenty. 14 września zostanie ogłoszona ostateczna lista przyjętych na studia II stopnia.

Opłata rekrutacyjna na studia I i II stopnia wynosi 85 zł.