Rekrutacja 2017: Politechnika PoznańskaPolitechnika Poznańska oferuje kształcenie na dziesięciu wydziałach, prowadzących łącznie 30 kierunków studiów. Na uczelni studiuje około 20 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. O ich wykształcenie troszczy się ponad 1200 nauczycieli akademickich. Tegoroczna rejestracja kandydatów rozpocznie się 25 maja i potrwa do 3 lipca.

Oferta dydaktyczna Politechniki Poznańskiej jest nowoczesna, szeroka i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Uczelnia oferuje studia na ponad 100 specjalnościach, prowadzonych na 30 kierunkach. Studenci wybierają studia na naszej Uczelni ze względu na wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowaną kadrę, a także możliwość pełnego realizowania swoich naukowych i pozanaukowych zainteresowań oraz przyjazną atmosferę. Prawdziwą dumą Uczelni są studenci odnoszący sukcesy w międzynarodowych konkursach, działający w kołach naukowych i organizacjach studenckich.

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 na Politechnice Poznańskiej:
 • 25.05.2017 r.: rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
 • 16.06.2017 r.: koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych (dotyczy wyłącznie kierunków architektura oraz architektura wnętrz)
 • 21.06.2017 r.: 9:00 – 13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 1 , 14:30 – 18:30 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 2 (dotyczy wyłącznie kierunku architektura)
 • 22.06.2017 r.: 9:00 – 13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 1, 14:30 – 18:30 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 2 (dotyczy wyłącznie kierunku architektura wnętrz)
 • do 03.07.2017 r.: udostępnienie wyników egzaminu z rysunku (dotyczy wyłącznie kierunków architektura oraz architektura wnętrz)
 • 03.07.2017 r.: ostateczny termin wpisania ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości
 • 03.07.2017 r.: koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych (dotyczy kierunków innych niż architektura oraz architektura wnętrz)
 • do 07.07.2017 r.: udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I tury kwalifikacji
 • 14.07.2017 r.: ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych w I turze kwalifikacji, pod rygorem nieprzyjęcia na studia
 • 17.07.2017 r.: publikacja I list przyjętych na studia

Link do internetowej rejestracji na studia: https://rekrutacja.put.poznan.pl/Ksantypa/

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i rodzaj studiów (pierwszego, drugiego stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków. W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2016/2017 wynosi:
Kuni-mini pierwszego stopnia:
 • architektura 150 zł
 • pozostałe kierunki studiów – 85 zł

Kuni-mini drugiego stopnia:
 • wszystkie kierunki studiów – 85 zł
Politechnika PoznańskaWykaz kierunków studiów, które znajdują się w ofercie kształcenia Politechniki Poznańskiej:
 • Architektura
 • Automatyka i robotyka
 • Bioinformatyka
 • Budownictwo
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Informatyka
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Inżynieria farmaceutyczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria zarządzania
 • Inżynieria środowiska
 • Logistyka
 • Lotnictwo i kosmonautyka
 • Matematyka
 • Matematyka w technice
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Teleinformatyka
 • Technologia chemiczna
 • Technologie ochrony środowiska
 • Transport
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Komentarze obsługiwane przez CComment

заказать оптимизацию веб сайта

У нашей компании классный блог со статьями про hunter mini weather station.
У нашей компании важный веб сайт , он описывает в статьях про Трибулус биотеч купить www.biceps-ua.com