aps logoZainteresowani studiowaniem na kierunkach pedagogicznych? Na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie ruszyła rekrutacja na studia w roku akademickich 2017/2018! Do kiedy należy złożyć dokumenty i ile wynosi opłata rekrutacyjna? Zachęcamy kandydatów na studia pedagogiczne do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji 2017!

Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach:
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 • interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością,
 • Pedagogika,
 • Pedagogika specjalna,
 • Praca socjalna,
 • Psychologia,
 • Socjologia.
Rekrutacja na studia I stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym ruszyła 22 maja. Koniec zapisów przypada na 9 lipca, z wyjątkiem edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych – na ten kierunek można się rejestrować w internetowym systemie do 12 lipca. Opłata rekrutacyjna dla wszystkich kierunków wynosi: 150 zł na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz 80 zł dla wszystkich pozostałych. Kuni-mini w trybie stacjonarnym na APS w Warszawie są bezpłatne. Koszt jednego semestru nauki na studiach prowadzonych w trybie niestacjonarnym (zaocznym) wynosi około 2000 zł (w zależności od wyboru kierunku).

Aby dostać się na studia należy wziąć udział w konkursie świadectw maturalnych. Uczelnia na podstawie przygotowanego przelicznika ustala listy rankingowe dla kandydatów pierwszego stopnia. Punkty przeliczane są w następujący sposób:
 • 1% wyniku z matury na poziomie podstawowym to 1 punkt rankingowy,
 • 1 % wyniku z egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy) to 2 punkty,
 • 1% wyniku z matury rozszerzonej to 2 punkty,
 • 1% wyniku z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym to 4 punkty.

APS pakietNiezależnie od kierunku pod uwagę brane są pod uwagę wyniki z egzaminów z języka polskiego oraz języka obcego. Trzecim przedmiotem jest przedmiot dodatkowy, do wyboru: matematyka, biologia, chemia filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, WOS. Kandydaci na studia drugiego stopnia są przyjmowani w konkursie świadectw ukończenia studiów licencjackich. Pod uwagę brane są średnia ocen ze studiów oraz ocena końcowa ze studiów.

Aby dostać się na niektóre kierunki studiów należy dodatkowa wziąć udział w egzaminie wstępnym. Dotyczy to kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej (na pierwszym i drugim stopniu). Egzamin odbędzie się 13 lipca. Każdy kandydat będzie prezentował swoje prace. Aby zostać zakwalifikowanym należy przedstawić około 10 prac plastycznych, graficznych, fotograficznych lub filmowych (wybór zależy od zainteresowań kandydata). Egzaminy wstępne zostały również zaplanowane dla kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna. Egzamin będzie dotyczył zagadnień związanych z logopedią i odbędzie się 14 lipca.

Ogłoszenie wyników dla kandydatów na studia I i II stopnia odbędzie się 12 lipca. Przyjęci będą mieli czas do 15 lipca na złożenie dokumentów. Tydzień później odbędzie się ogłoszenie listy przyjętych na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej.
продвижение веб сайта

читать дальше xn--e1agzba9f.com

У нашей организации интересный блог , он описывает в статьях про автоматический полив газонов.