alkAkademia Leona Koźmińskiego od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach polskich szkół niepublicznych. Uczelnia kształci w obszarze nauk prawniczych, ekonomicznych oraz humanistycznych, a wszystkie programy studiów mają wymiar praktyczny. Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2017/2018!

Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia ruszyła już 8 maja. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać jest złożenie formularza on-line za pośrednictwem strony internetowej uczelni. W formularzu należy określić kierunek studiów oraz wypełnić podstawowe dane kontaktowe. Jeśli nie otrzymałeś jeszcze wyników egzaminów maturalnych, możesz je uzupełnić o ich otrzymaniu. Akademia Leona Koźmińskiego ma odrębne zasady przyjęć kandydatów na studia. W trakcie rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie brane są pod uwagę wyniki z trzech wskazanych przez kandydata egzaminów maturalnych. Punkty oblicza się według następującego przelicznika:
 • wynik procentowy z matury podstawowej mnoży się razy 1,5,
 • wynik procentowy z matury rozszerzonej mnoży się razy 2.

Aby zostać przyjętym na studia, należy uzyskać łącznie 270 punktów ze wszystkich trzech egzaminów maturalnych. Aby dostać na łączone studia interdyscyplinarne, m.in. Prawo i finanse należy uzyskać wynik 350 punktów i wyżej. Kandydatów na studia II stopnia czeka rozmowa kwalifikacyjna, podczas której ocenia się predyspozycje kandydata. Decyzję o przyjęciu zostanie przekazana kandydatowi w dzień składania dokumentów, jeśli oczywiście spełni się wszystkie wymogi. Aby dostać się na studia magisterskie nie trzeba wcześniej kończyć studiów I stopnia w podobnym obszarze. Rozmowy odbywają się w każdy piątek od końca czerwca do końca września. Kandydaci są zapraszani indywidualnie. Rekrutacja na studia potrwa do końca września, jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit miejsc.

Chcesz studiować na Akademii Leona Koźmińskiego?

Wypełnij poniższy formularz, by otrzymać szczegółowe, spersonalizowane informacje na temat procesu rekrutacji na kierunek studiów, który Cię najbardziej interesuje.Opłata rekrutacyjna wynosi 375 zł. Kuni-mini stacjonarne i niestacjonarne na Akademii Leona Koźmińskiego są płatne. ALK oferuje jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim:
 • Zarządzanie,
 • Zarządzanie – socjologia biznesu,
 • Zarządzanie w wirtualnym środowisku,
 • Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw,
 • Psychologia w zarządzaniu,
 • Finanse i rachunkowość,
 • Ekonomia,
 • Ekonomia – rynki zagraniczne,
 • Prawno-biznesowa specjalność w administracji,
 • Doradztwo podatkowe, zarządzanie publiczne i e-administracja.

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi każde studia w języku angielskim:
 • Bachelor in management,
 • Double degree bachelor in management with professional placement,
 • Double degree bachelor in management with kedge bisuness school,
 • Double degree bachelor in management with european business school,
 • Bachelor in finance and acoounting,
 • Master in Management,
 • Master in International Business and Management,
 • Double Degree Master in Management,
 • Master in Management in Virtual Enviroments,
 • Master in Finance Accounting.