Rekrutacja 2017: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuChcesz studiować na jednym z najlepszych polskich uniwersytetów? Zainteresuje Cię zapewne bogata oferta kształcenia 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Internetowa rejestracja zostanie zakończona 10 lipca – radzimy jednak zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu tworzy obecnie 17 wydziałów:

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska;
 • Wydział Chemii;
 • Wydział Farmaceutyczny;
 • Wydział Filologiczny;
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 • Wydział Humanistyczny;
 • Wydział Lekarski;
 • Wydział Matematyki i Informatyki;
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
 • Wydział Nauk Historycznych;
 • Wydział Nauk o Zdrowiu;
 • Wydział Nauk o Ziemi;
 • Wydział Nauk Pedagogicznych;
 • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych;
 • Wydział Prawa i Administracji;
 • Wydział Sztuk Pięknych;
 • Wydział Teologiczny.

Wybrane kierunki studiów realizowane na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:
I stopień - stacjonarne studia licencjackie lub inżynierskie na kierunkach:
1. astronomia (6 semestrów, licencjackie)
2. automatyka i robotyka (7 semestrów, inżynierskie)
specjalności:
- automatyzacja maszyn i urządzeń technologicznych
- systemy mikroprocesorowe

3. fizyka (6 semestrów, licencjackie)
specjalności:
- fizyka doświadczalna i zastosowania komputerów
- fizyka teoretyczna i zastosowania komputerów
- nauczanie fizyki i matematyki

4. fizyka techniczna (7 semestrów, inżynierskie)
specjalność
- inżynieria systemów pomiarowych

5. informatyka stosowana (7 semestrów, inżynierskie)

II stopień - stacjonarne studia magisterskie na kierunkach:
1. astronomia (4 semestry)
2. fizyka (4 semestry)
specjalności:
- fizyka doświadczalna
- fizyka teoretyczna
- nauczanie fizyki

3. fizyka techniczna - 3 semestry, po inżynierskich studiach I stopnia (nabór przed semestrem letnim) lub 4 semestry, po studiach nieinżynierskich
specjalności:
- cyfrowe systemy automatyki
- fizyka medyczna
- optoelektronika i mikroelektronika

4. informatyka stosowana - 3 semestry (nabór po semestrze zimowym )
specjalności:
- inteligencja obliczeniowa i sieci komputerowe
- programowanie systemów kontrolno-pomiarowych
- informatyka w bio- i nanostrukturach

Niestacjonarne (zaoczne) uzupełniające studia magisterskie (II stopnia) z fizyki

Kuni-mini doktoranckie w zakresie astronomii, fizyki i biofizyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 80 zł
za jeden kierunek/specjalność studiów, na który prowadzona jest odrębna rekrutacja.

Rejestracja kandydatów na I rok studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Poprzez dowolny komputer podłączony do Internetu można nie tylko złożyć podanie o przyjęcie na studia, ustalać i zmieniać preferencje co do wybranych kierunków studiów (w przypadku składania podania na kilka kierunków jednocześnie), sprawdzać wyniki rekrutacji, odczytywać komunikaty kierowane do wszystkich kandydatów, ale także sprawdzać saldo swoich opłat rekrutacyjnych, przydzielać opłaty do wybranych kierunków studiów i tworzyć druk przelewu. Kandydaci, którzy muszą zdawać egzamin wstępny (stara matura), z IRK dowiedzą się o terminie i miejscu odbywania się egzaminów.

Harmonogram rekrutacji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kuni-mini stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
Rejestracja i wniesienie opłaty rekrutacyjnej
Kandydaci na kierunek: konserwacja i restauracja dzieł sztuki: 29.05 (poniedziałek) – 24.06.2017 r. (sobota) do godz. 23:59
Kandydaci na kierunek: architektura wnętrz: 29.05 (poniedziałek) – 27.06.2017 r. (wtorek) do godz. 23:59
Kandydaci na kierunki: sztuka mediów i edukacja wizualna, grafika: 29.05 (poniedziałek) – 03.07.2017 r. (poniedziałek) do godz. 23:59
Kandydaci na pozostałe kierunki studiów, w tym malarstwo, rzeźba: 29.05 (poniedziałek) – 10.07.2017 r. (poniedziałek) do godz. 23:59
Ogłoszenie list zakwalifikowanych: 13.07.2017 r. (czwartek) godz. 14.00
składanie dokumentów: 14.07 (piątek) – 19.07.2017 r. (środa)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuKuni-mini stacjonarne drugiego stopnia
Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 29.05 (poniedziałek) – 30.07.2017 r. (niedziela) do godz. 23:59
Egzaminy wstępne/rozmowy kwalifikacyjne: 01.08.2017 r. (wtorek)
ogłoszenie list zakwalifikowanych: 03.08.2017 r. (czwartek) godz. 14.00
składanie dokumentów: 04.08 (piątek) – 08.08.2017 r. (wtorek)

Kuni-mini niestacjonarne pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w trybie niestacjonarnym
Rejestracja, wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 29.05 (poniedziałek) – 04.09.2017 r. (poniedziałek) do godz. 14:59
Złożenie wymaganych dokumentów: 20.06 (wtorek) – 04.09.2017 r. (poniedziałek) do godz. 14:59
Egzaminy wstępne/rozmowy kwalifikacyjne: 06.09.2017 r. (środa)
Ogłoszenie wyników: 07.09.2017 r. (czwartek) godz. 14.00

Uruchomienie kierunków następować będzie po osiągnięciu na danym kierunku minimalnego limitu przyjęć.

Rekrutacja 2017: Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Terminy postępowania rekrutacyjnego w 2017 roku na studia w Collegium Medicum w Bydgoszczy

Kuni-mini stacjonarne: jednolite magisterskie i pierwszego stopnia
Rejestracja kandydatów:
 • kierunek lekarski: 29.05.2017 - 10.07.2017
 • farmacja: 29.05.2017 r. - 10.07.2017
 • analityka medyczna: 29.05.2017 r. - 10.07.2017 r.
 • audiofonologia: 29.05.2017 r. - 10.07.2017 r.
 • biotechnologia: 29.05.2017 r. - 10.07.2017 r.
 • dietetyka: 29.05.2017 r. - 10.07.2017 r.
 • elektroradiologia: 29.05.2017 r. - 10.07.2017 r.
 • fizjoterapia: 29.05.2017 r. - 10.07.2017 r.
 • inżynieria biomedyczna: 29.05.2017 r. - 10.07.2017 r.
 • kosmetologia: 29.05.2017 r. - 10.07.2017 r.
 • optyka okularowa z elementami optometrii: 29.05.2017 r. - 10.07.2017 r.
 • pielęgniarstwo: 29.05.2017 r. - 10.07.2017 r.
 • położnictwo: 29.05.2017 r. - 10.07.2017 r.
 • ratownictwo medyczne: 29.05.2017 r. - 10.07.2017 r.
 • zdrowie publiczne: 29.05.2017 r. - 10.07.2017 r.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych I etap: 13.07.2017 r., godz. 14.00
Przyjmowanie dokumentów I etap: 14, 15, 17, 18, 19.07.2017 r.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. L. Rydygiera w BydgoszczyKuni-mini niestacjonarne: jednolite magisterskie i pierwszego stopnia
Rejestracja kandydatów:
 • kierunek lekarski: 29.05.2017 r. - 27.07.2017r
 • farmacja: 29.05.2017 r. - 27.07.2017
 • audiofonologia: 29.05.2017 r. - 27.07.2017
 • biotechnologia: 29.05.2017 r. - 27.07.2017
 • dietetyka: 29.05.2017 r. - 27.07.2017
 • elektroradiologia: 29.05.2017 r. - 27.07.2017
 • fizjoterapia: 29.05.2017 r. - 27.07.2017
 • kosmetologia: 29.05.2017 r. - 27.07.2017
 • ratownictwo medyczne: 29.05.2017 r. - 27.07.2017
 • zdrowie publiczne: 29.05.2017 r. - 27.07.2017
Ogłoszenie wyników: 31.07.2017 r
Przyjmowanie dokumentów: 1, 2, 3, 4.08.2017 r.

Komentarze obsługiwane przez CComment

купить диплом в Каспийске

читать дальше

agroxy.com/prodat/pshenica-109/zakarpatskaya-obl