Rekrutacja 2017: Akademia Marynarki Wojennej w GdyniAkademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni przygotowała dla tegorocznych kandydatów na studia cywilne pierwszego oraz drugiego stopnia 1105 miejsc. W ofercie znajdziecie 13 zróżnicowanych kierunków oraz kilkadziesiąt specjalności. Rekrutacja na studia stacjonarne potrwa do 8 lipca.

Lista kierunków studiów I oraz II drugiego stopnia, na które prowadzona będzie rekrutacje w roku akademickim 2017/2018:
 1. Nawigacja (180 miejsc)
 2. Informatyka (90 miejsc)
 3. Mechanika i budowa maszyn (60 miejsc)
 4. Mechatronika (50 miejsc)
 5. Automatyka i robotyka (25 miejsc)
 6. Bezpieczeństwo narodowe (70 miejsc)
 7. Bezpieczeństwo wewnętrzne (180 miejsc)
 8. Systemy informacyjne w bezpieczeństwie (100 miejsc)
 9. Bezpieczeństwo morskie państwa (30 miejsc)
 10. Technologie kosmiczne i satelitarne (tylko II st.) (20 miejsc)
 11. Stosunki międzynarodowe (75 miejsc)
 12. Pedagogika (150 miejsc)
 13. Wojsko w systemie służb publicznych (75 miejsc)

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:
Kuni-mini stacjonarne:
 • Rozpoczęcie rejestracji: 05.06.2017
 • Zakończenie rejestracji: 08.07.2017
 • Składanie dokumentów: Biblioteka Główna AMW 10-13.07.2017, godz. 0900-1500
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 18.07.2017

Kuni-mini niestacjonarne:
 • Rozpoczęcie rejestracji: 05.06.2017
 • Zakończenie rejestracji: 08.09.2017
 • Składanie dokumentów: Biblioteka Główna AMW 09.09.2017, godz. 1000-1400 oraz 11-13.09.2017 godz. 1200-1800
 • Ogłoszenie listy przyjętych: 15.09.2017


Wykaz wymaganych dokumentów:

 • Własnoręcznie wypełniony i podpisany formularz podania (ankiety) o przyjęcie na studia;
 • Poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów;
 • Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami;
 • Aktualna, jedna fotografia kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł. Wpłat należy dokonywać na konto: 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Komentarze obsługiwane przez CComment

купить диплом культуролога

также читайте a-diplomus.com

http://www.ry-diploma.com