logo pwKuni-mini na Politechnice Warszawskiej to marzenie sporej części maturzystów, którzy chcą rozpocząć studia inżynierskie. Nic dziwnego, ponieważ Politechnika Warszawska to jedna z największych uczelni technicznych nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej. Na dwudziestu wydziałach kształci ponad 33 tysiące studentów. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji 2017!

Politechnika Warszawska w tegorocznej rekrutacji proponuje aż 42 kierunki studiów I oraz II stopnia. Niektóre studia prowadzone są także w języku angielskim. Studenci na kierunkach prowadzonych w języku obcym zobowiązani są do dopłaty za każdy semestr studiów. W zależności od kierunku jest to od 2000 do 2400 zł na każdy semestr studiów. Oczywiście niektóre z nich są bezpłatne. Na większości kierunków prowadzonych jest kilka specjalności, spośród których studenci mogą wybierać jedną na dalszych semestrach nauki.
Pw pakietOpłata rekrutacyjna na studia I i II stopnia wynosi 85 zł. Wyjątkiem jest opłata za kierunek Architektura i urbanistyka, która wynosi 150 zł (cena obejmuje przeprowadzenie dwóch egzaminów wstępnych z rysunku odręcznego). W ramach jednej opłaty kandydaci mogą wybrać aż 5 programów studiów. Bardzo istotna jest kolejność, która może decydować o przyjęciu. Pierwsze miejsce powinien mieć zawsze kierunek, który interesuje kandydata najbardziej. Kolejność można zmieniać do ostatniego dnia zapisów. W rekrutacji na wszystkie kierunki studiów punktuje się wyniki maturalne z matematyki i języka obcego. W rekrutacji brany jest pod uwagę jeszcze trzeci wynik z egzaminu maturalnego (wybór przedmiotu zależy od wyboru kierunku studiów).

Wszyscy kandydaci przyjęci na studia oprócz standardowego kompletu dokumentów, są zobowiązani do złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, które potwierdza brak przeciwwskazań do pojęcia studiów. Badania można wykonać z placówkami, które mają podpisane umowy z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy. Wykaz placówek, które przeprowadzają badania, można znaleźć na stronie uczelni. Badania dla kandydatów są bezpłatne.
PW WIM pakietRekrutacja na stacjonarne studia inżynierskie oraz licencjackie ruszyła 19 maja i potrwa do 6 lipca. Na stadia prowadzone w trybie zaocznym kandydaci mogą rejestrować się najpóźniej do 14 lipca. 13 lipca nastąpi ogłoszenie wyników I tury dla kierunków niestacjonarnych. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci, będą mieli czas do 18 lipca na złożenie dokumentów. Dzień później uczelnia ogłosi wyniki II tury. Ci, którzy dostaną się w tej turze, będą mieli czas na dostarczenie dokumentów do 21 lipca. 3 dni później, czyli 24 lipca zostaną ogłoszone wyniki II tury. Do 26 lipca będzie można składać dokumenty. Osobne terminy obowiązują kandydatów, którzy chcą rozpocząć studia na kierunku Architektura i urbanistyka. Rejestracja potrwa do 23 maja, a później odbędą się dwa egzaminy sprawdzające predyspozycje kandydatów. Pierwszy egzamin z rysunku odbędzie się 3 czerwca, a drugi 10 czerwca. Listy rankingowe zostaną udostępnione dla kandydatów kolejno 6 oraz 13 czerwca. 12 lipca nastąpi ogłoszenie listy rankingowej na studia stacjonarne, a 14 lipca na studia niestacjonarne.
PW WF pakietNa początku sierpnia ruszą zapisy na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia. Politechnika Warszawska oferuje aż 44 kierunki studiów uzupełniających. Najważniejsze terminy rekrutacji:
  • 2 sierpnia – początek zapisów,
  • 30 sierpnia – koniec zapisów, przypisywania opłat, składania dokumentów,
  • 5 września ogłoszenie wyników.
PW WIP pakietRekrutacja na kierunek Architektura i urbanistyka obejmuje inne terminy. Zapisy zakończą się 30 sierpnia. Od 5 do 8 września będzie można składać dokumenty. 19 września odbędzie się pierwszy etap egzaminu z rysunku odręcznego, a dzień później etap drugi. Po 20 września zostaną ogłoszone ostateczne wyniki.
Купить диплом в Уфе

seo продвижение сайтов

читайте здесь biceps-ua.com