Rekrutacja 2017: Uniwersytet Jagielloński w KrakowieUniwersytet Jagielloński to jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie i jednocześnie jedna z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych polskich uczelni. W połowie lipca uczelnia zakończyła pierwszy etap rekrutacji na dzienne studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, a nabór na kolejne tury rozpoczął się 24 lipca. Na jakich kierunkach studiów są jeszcze wolne miejsca?Drugi nabór na UJ


Na jakich kierunkach studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zostały jeszcze wolne miejsca?

 1. Astronomia
 2. Biofizyka, specjalność: biofizyka molekularna, fizyka medyczna
 3. Biofizyka
 4. Biologia
 5. Etyka
 6. Europeistyka, specjalność: niemcoznawstwo
 7. Filologia klasyczna
 8. Filologia polska, specjalność: nauczycielska
 9. Fizyka, specjalność: fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, fizyka stosowana
 10. Geologia
 11. Historia
 12. Historia sztuki
 13. Kulturoznawstwo na specjalnościach: buddologia, porównawcze studia cywilizacji, ukrainoznawstwo, teksty kultury, kulturoznawstwo międzynarodowe
 14. Matematyka komputerowa
 15. Migracje międzynarodowe
 16. Muzykologia
 17. Neofilologia na specjalnościach: kultura Rosji i narodów sąsiednich, filologia rumuńska, filologia ukraińska z językiem rosyjskim, filologia orientalna - indologia, filologia orientalna - iranistyka
 18. Ochrona dóbr kultury
 19. Ochrona środowiska
 20. Pedagogika, specjalność: animacja społeczno kulturowa
 21. Politologia, specjalność: doradztwo polityczne, dziennikarstwo polityczne
 22. Polityka społeczna, specjalność: zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
 23. Relacje międzykulturowe
 24. Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
 25. Rosjoznawstwo
 26. Socjologia
 27. Kuni-mini azjatyckie, na specjalnościach: studia bliskowschodnie i dalekowschodnie
 28. Kuni-mini euroazjatyckie
 29. Zaawansowane materiały i nanotechnologia
 30. Zdrowie publiczne
 31. Administracja
 32. Bezpieczeństwo narodowe
 33. Neofilologia: filologia angielska z językiem niemieckim
 34. Neofilologia: język i kultura Rosji
 35. Prawo własności intelektualnej i nowych mediów
 36. Psychologia
 37. Stosunki międzynarodowe
 38. Kuni-mini azjatyckie, specjalność: studia dalekowschodnie

Nabór lipcowy rozpocznie się 24 lipca. Pierwsza lista rankingowa zostanie ogłoszona 26 lipca. Kolejne tury będą się odbywać do września w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na wybranych kierunkach.  Uniwersytet Jagielloński kształci na każdym z trzech stopni studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego. Studiować można na stu kilkudziesięciu kierunkach i specjalnościach studiów w języku polskim, a także na kilkunastu kierunkach w języku angielskim. Na wszystkich kierunkach i specjalnościach wprowadzono europejski system punktów kredytowych (ECTS), umożliwiający bezproblemowe łączenie studiów na UJ ze studiami w innych krajach europejskich. Przyczynia się to, wraz z rozwijaniem współpracy z szeregiem uczelni na całym świecie, do intensyfikacji mobilności studentów.

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych:
 • kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB): 23 maja – 18 czerwca
 • kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na studia: MISH i zarządzanie1): 23 maja – 2 lipca
 • kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na pozostałe studia: 23 maja – 6 lipca
 • wszyscy kandydaci: 23 maja – 6 lipca

Potwierdzanie rejestracji na studia:
 • kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB): do 20 czerwca, do godz. 12:00
 • kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na studia: do 4 lipca, do godz. 12:00
 • kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na pozostałe studia: do 10 lipca, do godz. 12:00
 • wszyscy kandydaci: do 10 lipca, do godz. 12:00

Ogłoszenie listy rankingowej
 • wszyscy kandydaci na wszystkie studia: 14 lipca

Link do systemu internetowej rejestracji kandydatów: www.erk.uj.edu.pl

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2017/2018 wynosi 75 złotych lub 18 euro, lub 20 dolarów. Opłatę wnosi się oddzielnie za każdą dokonaną rejestrację, a każda rejestracja na studia ma swój indywidualny numer rachunku bankowego.

Opłatę rekrutacyjną powinieneś wnieść na indywidualny, osobny dla każdej rejestracji numer rachunku bankowego, który zostanie udostępniony ci w koncie ERK po dokonaniu rejestracji na wybrany kierunek studiów w karcie rejestracji w zakładce „opłata rekrutacyjna". Zwróć uwagę, że sześć ostatnich cyfr rachunku bankowego to twój numer rejestracji.
Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWybrane kierunki studiów oferowane przez Uniwersytet Jagielloński:
Fizyka (studia I, II oraz III stopnia)
- fizyka doświadczalna
- fizyka stosowana
- fizyka teoretyczna

Biofizyka (studia I, II oraz III stopnia)
- fizyka medyczna
- biofizyka molekularna

Astronomia (studia I, II oraz III stopnia)

Astrofizyka i kosmologia (studia II stopnia)

Informatyka Stosowana (studia II i III stopnia) (specjalizacje tylko na II stopniu studiów)
- specjalizacja ogólna
- Produkcja Gier Wideo
- Modelowanie i Animacja 3D

Zaawansowane materiały i nanotechnologia (studia I i II stopnia) (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Chemii UJ)
- Fotonika i nanotechnologia
- Zaawansowane materiały dla technologii informacyjnej
- Biomateriały
- Materiały supra-, nano- i makromolekularne

Kuni-mini Matematyczno – Przyrodnicze (studia I i II stopnia) (studia międzywydziałowe administrowane przez Wydział FAIS)
Inżynieria Materiałowa (studia III stopnia)
Biochemia (studia I i II stopnia)
Biofizyka (jednolite studia magisterskie)
Bioinformatyka z biofizyką stosowaną (studia II stopnia)
Biotechnologia (studia I stopnia)
Biotechnologia molekularna (studia II stopnia)

Spotkaj się z Mistrzem na Uniwersytecie Jagiellońskim

Pod hasłem „Jesteś gotowy na spotkanie z Mistrzem?” trwa kampania promująca studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej główną ideą jest pokazanie, że studia na UJ to szansa na podniesienie swoich umiejętności na poziom mistrzowski i budowanie kompetencji ułatwiających start zawodowy, a także okazja do poznania mentorów, inspirujących do dalszego rozwoju i odkrywania nowych pasji.

Ambasadorami akcji są przedstawiciele czterech dziedzin naukowych, wybitni naukowcy i ciekawe osobowości: biotechnolog dr hab. Justyna Drukała, psychiatra i terapeuta prof. dr hab. med. Bogdan de Barbaro, biolog prof. dr hab. Ryszard Laskowski oraz chemik prof. dr hab. Wojciech Macyk.

W ramach kampanii powstała dedykowana przyszłym studentom nowa strona internetowa www.kierunek.uj.edu.pl, ułatwiająca znalezienie informacji o kierunkach studiów i zasadach rekrutacji, prezentująca sylwetki ambasadorów akcji i przybliżająca korzyści płynące z wyboru Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie matur na wspomnianej stronie oraz w mediach społecznościowych publikowane są komentarze pracowników naukowych UJ do zadań maturalnych. Zapraszamy zatem do odwiedzenia wspomnianego adresu internetowego, co może zdecydowanie uspokoić skołatane od nerwów serca maturzystów. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki młodzi ludzie będą mogli liczyć na cenne komentarze i wnikliwą analizę zadań, które nie tak dawno rozwiązywali.

Komentarze obsługiwane przez CComment

узнать больше xn--e1agzba9f.com

Был найден мной важный веб портал , он описывает в статьях про проект системы полива magazinpoliva.kiev.ua
www.biceps-ua.com/tabak-al-fakher.html