Praca po studiach filologicznych (wywiad)"Na Wydziale Filologicznym UG dyplom ukończenia studiów otrzymuje co roku około 1800 studentów, a zarejestrowanych na listach bezrobotnych jest zaledwie 15 osób" - mówi prof. UG, dr. hab. Maciej Michalski, dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Jeśli chcesz wiedzieć skąd bierze się popularność kierunków filologicznych wśród kandydatów i dlaczego nie mają oni problemów ze znalezieniem ciekawej i perspektywicznej pracy po ukończeniu studiów, to zachęcamy do lektury całego wywiadu z prof. Michalskim.

Które filologie były u Państwa najbardziej obleganymi w tym roku? Dlaczego studenci tak oblegają skandynawistykę? Skąd to zainteresowanie?

Wśród 10 najbardziej popularnych kierunków na Uniwersytecie Gdańskim są w tym roku aż 4 kierunki filologiczne: Skandynawistyka (1. miejsce, 10,27 osób/miejsce), Filologia angielska (4. miejsce, 8,69 osób/miejsce), Iberystyka (6. miejsce, 7,06 osób/miejsce) i Sinologia (7. miejsce, 6,83 osób/miejsce).

Od lat Skandynawistyka na Wydziale Filologicznym UG jest w czołówce najbardziej obleganych kierunków na uczelni. Absolwenci tego kierunku, dzięki wysokiemu poziomowi nauczania oraz znajomości języków skandynawskich otrzymują, często już w trakcie studiów, atrakcyjną i dobrze płatną pracę w Skandynawii lub w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami ze Szwecji, Danii, Norwegii czy Finlandii. Przez pracodawców ceniona jest również znajomość realiów gospodarczych i umiejętność komunikacji oparta o znajomość specyfiki kulturalnej i obyczajowej danego kraju. Komunikacja międzykulturowa to niezwykle istotny aspekt kształcenia studentów neofilologii.

Czy te wybory podyktowane są względami praktycznymi (łatwiej znaleźć pracę np. znając język chiński) czy jeszcze jakimiś innymi? Które języki warto studiować, by mieć po studiach lepszy start w pracy?

Neofilologia na Uniwersytecie Gdańskim to nie tylko szkoła językowa i nasi studenci doskonale to rozumieją. Biegła znajomość co najmniej dwóch i więcej języków to dziś niemal warunek atrakcyjności kandydata na rynku pracy. Dlatego zapewniamy dwujęzyczną ofertę kształcenia na wielu kierunkach np. na Kuni-minich wschodnich prowadzona jest specjalność język rosyjski z językiem chińskim, po Iberystyce studenci znają hiszpański i portugalski, na Slawistyce uczą się serbskiego, chorwackiego, słoweńskiego, i rosyjskiego jako drugiego języka słowiańskiego, dwujęzyczne angielsko-niemieckie są studia na Lingwistyce stosowanej. Zdając sobie jednak sprawę, że konkurencja jest duża stawiamy na umiejętności łączenia różnych kompetencji. Na przykład oblegana przez studentów sinologia to nie tylko 1500 godzin lektoratu języka chińskiego, ale także przedmioty dotyczące historii, kultury i gospodarki Chin, geopolityki, ekonomii, podstaw prawa dyplomatycznego, konsularnego i międzynarodowego. Absolwent sinologii pracować będzie w biznesie, administracji, instytucjach kultury lub szkolnictwie, warto aby był do tego dobrze przygotowany. Idea kształcenia interdyscyplinarnego stosowana jest w praktyce na wszystkich kierunkach na Wydziale Filologicznym UG. Co do atrakcyjności poszczególnych języków warto zgłębiać język i kulturę takiego obszaru językowego, którym przyszły student jest zafascynowany.

Kuni-mini filologiczne - dostępne kierunki i specjalności, perspektywy zatrudnienia, wymagania, rekrutacja

Które filologie są teraz mniej popularne wśród młodych ludzi?

W tym roku najmniej oblegane były: Slawistyka, ale aby zwiększyć atrakcyjność tego kierunku powstał w ostatnich latach nowy kierunek o specyfice kulturoznawczej Kuni-mini bałkańskie. Mniejszym powodzeniem od lat cieszy się Filologia klasyczna, ale alternatywą dla niej jest Studium humanitatis-tradycje cywilizacji europejskiej, kierunek który otwiera drogę do renesansowej wszechstronności, a tym samym na większość kierunków humanistycznych II stopnia. Stosujemy pewne ułatwienie dla tych, którzy chcą rozpocząć studia neofilologiczne, a mianowicie większości języków obcych uczymy od podstaw, więc nie trzeba znać serbskiego czy łaciny, aby zacząć studiować.

Jak struktura studiów filologicznych zmienia się wraz z zapotrzebowaniem rynku i samych studiujących?

Wydział Filologiczny UG stale poszerza i modyfikuje swoją ofertę kształcenia. Jesteśmy elastyczni, tworzymy nowe kierunki i specjalności, powołujemy ścieżki kształcenia w nowych obszarach językowych, obecnie można uczyć się u nas 23 języków na 23 kierunkach studiów. Program nauczania jest dostosowywany zarówno do zmieniającej się sytuacji gospodarczej (na studiach neofilologicznych są specjalności biznesowo-gospodarcze wzbogacone o przedmioty z zakresu prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych, ekonomii i zarządzania), jak i do oczekiwań studentów, aby studia miały więcej aspektów praktycznych i pozwalały na bardziej indywidualne kreowanie własnej ścieżki nauki i przyszłego życia zawodowego. Filologia daje im w tym zakresie pełną wolność.

Co nowego Uniwersytet Gdański oferuje studentom filologii obcych?

W tym roku Wydział Filologiczny UG proponuje jedną nową specjalność związaną z filologią obcą: Przetwarzanie języka naturalnego na kierunku Filologia angielska (studia II stopnia) w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki UG we współpracy z Instytutem Informatyki UG. Studenci tej specjalności nauczą się wykorzystywać podstawowe zasoby i narzędzia lingwistyczne do przetwarzania języka naturalnego, a także poznają podstawy programowania i narzędzia współczesnej informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności. Wiedza ta otwiera szerokie możliwości ciekawej pracy w firmach, które pracują nad rozwojem nowych technologii, gdzie specjaliści informatycy współpracują z lingwistami w procesie tworzenia oprogramowania.

A jakim zainteresowaniem cieszy się specjalność Nauczanie języka polskiego jako języka obcego? I dla kogo jest przeznaczona?

Jest to specjalność na II stopniu filologii polskiej przeznaczona do polonistów, którzy chcą specjalizować się w nauczaniu języka polskiego obcokrajowców. Studenci po I stopniu dzięki znajomości gramatyki, ortografii, literatury oraz metodyki nauczania języka są do tego zadania już nieźle przygotowani. W pewnym sensie to przyszłość polonistyki, gdyż coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce i chce uczyć się języka polskiego. Obecna sytuacja w Europie (fala emigracji z Afryki, polska emigracja w krajach Europy Zachodniej, wojna na Ukrainie) sprawiła, że kształcenie cudzoziemców stało się wyzwaniem społecznym i kulturowym. W najbliższych dekadach zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi edukacyjne będzie rosnąć, a to oznacza, że uniwersytet musi już teraz kształcić specjalistów w tej dziedzinie. Filologia polska na Wydziale Filologicznym UG ma spore doświadczenie w tej dziedzinie, od lat kształcimy chińskich studentów z Harbinu. Coraz więcej młodych ludzi z Ukrainy podejmuje studia na Uniwersytecie Gdańskim i musi zacząć naukę języka. To samo dotyczy emigrantów z krajów arabskich.

Wszystkie nowe specjalności i nowe kierunki na Wydziale Filologicznym UG powstają w konsultacjach ze studentami, pracodawcami, otoczeniem gospodarczym, szkołami. Od lat pojawiały się sygnały, że istnieje zapotrzebowanie na taką specjalność.

Krążą takie przestarzałe przekonania, że filologia to studia dla hobbystów, można po niej pracować w szkole lub co najwyżej w szkole językowej?

Absolutnie tak nie jest! Biznes i dyplomacja to obszary, w których absolwenci neofilologii najczęściej znajdują pracę, a często pracują już podczas studiów. Fakt ten potwierdzają dane z Urzędu Pracy w Gdańsku, które pokazują, że mniej niż jeden procent naszych zeszłorocznych absolwentów jest bezrobotnych. Na naszym Wydziale dyplom ukończenia studiów otrzymuje co roku ok.1800 studentów, a zarejestrowanych na listach bezrobotnych jest zaledwie piętnastu. Nowoczesny i praktyczny profil kształcenia, który proponujemy sprawia, że nie kształcimy bezrobotnych, uczymy bowiem tego, co jest niezwykle cenione przez pracodawców tzw. kompetencji miękkich: efektywnej komunikacji, interpretacji tekstów mówionych i pisanych, wyciągania wniosków, kreatywnego myślenia, umiejętności prowadzenia negocjacji czy wreszcie tolerancji.


Ostatnie wolne miejsca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego czekają na Ciebie na kierunkach:

Kuni-mini stacjonarne I stopień (licencjackie) przedłużona rekrutacja:
do 29.09.2016 – Etnofilologia kaszubska, Studium humanitatis-tradycje cywilizacji europejskiej

Kuni-mini stacjonarne II stopień (magisterskie)
do 29.09.2016 – Filologia romańska, Lingwistyka stosowana, Slawistyka, Teatrologia
do 30.09.2016 – Amerykanistyka

Kuni-mini niestacjonarne I stopień (licencjackie)
do 29.09.2016 – Filologia germańska, Filologia polska, Filologia romańska

Kuni-mini niestacjonarne II stopień (magisterskie)
do 29.09.2016 –Filologia germańską i Filologia polska

Zarejestruj się jeszcze dziś na:
Informacja o kierunkach:

Komentarze obsługiwane przez CComment

купить диплом в Владимире

купить диплом соц. работника

посмотреть alex-car.com.ua