phoca_thumb_s_gptwGreat Place To Work® Institute Polska, podczas uroczystej Gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ogłosił listę Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2010. W tegorocznej edycji badania wyłoniono 10 najlepszych pracodawców oraz przyznano dwa wyróżnienia specjalne.


 
Laureaci prestiżowej Listy Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2010 wyłonieni zostali po przebadaniu spółek zatrudniających w sumie około 50 tys. pracowników. W badaniu wykorzystano autorskie wskaźniki Trust Index© oraz Culture Audit©. Pierwszy z nich mierzy poziom zaufania, dumy i koleżeństwa w miejscu pracy. W specjalnie opracowanych ankietach wypowiada się reprezentatywna próba pracowników badanego przedsiębiorstwa. Natomiast drugi ze wskaźników to ocena praktyk z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim przeprowadzona według identycznych na całym świecie kryteriów opracowanych przez Instytut. Wśród dziesięciu Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2010 znalazły się firmy, które przekroczyły minimalny próg wyników Trust Index© na poziomie 60%, wyznaczony przez Great Place to Work Institute® Europe oraz uzyskały pozytywną ocenę kultury organizacyjnej i stosowanych praktyk HR.
 
„Tegoroczne badanie wskazuje, że polskie przedsiębiorstwa doskonale rozumieją rosnące znaczenie tworzenia optymalnych warunków pracy dla swoich pracowników. Jednak wspaniałe miejsca pracy to coś więcej niż bezpieczne i ergonomiczne stanowisko pracy. Poczucie współodpowiedzialności za osiąganie celów przedsiębiorstwa, duma z działalności dobroczynnej prowadzonej przez pracodawcę i zaufanie do kadry kierowniczej to ważne cechy wyróżniające wspaniałe miejsca pracy od tych ledwie przeciętnych.” – mówi Paweł Bochniarz, prezes Great Place To Work® Institute Polska.
 
Laureatami rankingu Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2010 zostały:
 
Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 1000 pracowników
1. Grupa IKEA w Polsce
2. Alior Bank S.A.
3. Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
 
Przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 1000 pracowników
1. Bristol-Myers Squibb w Polsce
2. Instytut Nafty i Gazu
3. Microsoft Sp. z o.o.
4. SC Johnson Sp. z o.o.
5. Medtronic Poland
6. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris
7. Lek S.A. - Sandoz TechOps
 
Organizatorzy badania przyznali również dwa specjalne wyróżnienia. Nagrodę dla „Firmy przyjaznej rodzinie” otrzymała Grupa IKEA w Polsce. Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. został natomiast uhonorowany tytułem „Firma z Pasją” za wdrażanie praktyk, dzięki którym pracownicy mogą rozwijać swoje zainteresowania. „Zdecydowaliśmy się na szczególne wyróżnienie tych dwóch firm, bowiem ponadstandardowa strategia zarządzania kadrami wypełnia ideę, że wspaniałe miejsce pracy tworzą ludzie, którzy poza satysfakcją z życia zawodowego znajdują czas dla swoich rodzin i poświęcanie się swoim pasjom” – dodaje Paweł Bochniarz.
 
Badanie Great Place To Work® ma ponad dwudziestoletnią historię i realizowane jest obecnie w 44 krajach świata. Corocznie uczestniczy w nim 3,500 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 1,2 miliona pracowników.
 
Partnerami badania są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
 
Więcej informacji na www.najlepszemiejscapracy2010.pl