Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Technologii Drewna

adres:
 ul. Nowoursynowska 159
 02-787 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 225938510

wtd.sggw.pl


Opis

70 lat wydziału Technologii Drewna SGGW

WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA SGGW W WARSZAWIE jest najstarszym, utworzonym blisko 70 lat temu, europejskim wydziałem akademickim zajmującym się całościowo problematyką drzewnictwa. W 1946 roku powstał Odział Technologii Drewna, wydzielony z jednostek Wydziału Leśnego, a od 1951 roku funkcjonuje on jako niezależna jednostka naukowo-dydaktyczna. Dzięki wieloletnim doświadczeniom, budowaniu ścisłych kontaktów z przemysłem oraz tworzeniu profesjonalnego zaplecza naukowo-dydaktycznego oferujemy studia łączące tradycję z nowoczesnością. Z równym powodzeniem można u nas zdobyć umiejętności konserwatora zabytków drewnianych, projektanta mebli oraz procesów technologicznych lub menadżera własnej firmy drzewnej.

 

OFERTA DYDAKTYCZNA:

 

KIERUNEK STUDIÓW: TECHNOLOGIA DREWNA (studia I stopnia, studia II stopnia, stacjonarne, wieczorowe, podyplomowe)

Liczba nauczycieli akademickich: 58
Liczba studentów: 648

Na kierunku Technologia Drewna proponujemy trzy wiodące specjalności:

  • zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych
  • meblarstwo i konstrukcje drewniane
  • konserwacja drewna zabytkowego

 

Od roku akademickiego 2014/2015 uczelnia wprowadziła NOWY KIERUNEK STUDIÓW: MEBLARSTWO (studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie), który został zaprojektowany wspólnie z przedsiębiorstwami z branży drzewnej.

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

  • Kuni-mini Rozwoju Przedsiębiorczości w Sektorze Drzewnym
  • Konserwacja Drewna

 

PROGRAM STAŻOWY:
Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie na początku 2013 roku zainicjował nową formę współpracy z przemysłem. Studenci ostatnich semestrów studiów, zarówno inżynierskich, jak i magisterskich, mają możliwość ubiegania się o płatne staże w największych firmach sektora drzewnego. Pionierski program wdrożony został we współpracy z Fabrykami Mebli Forte S.A. Aktualnie staże odbywają się również w przedsiębiorstwach: NOWY STYL GROUP, BYDGOSKICH FABRYKACH MEBLI, IMS GROUP, ETAP SOFA. Poza wymienionymi przedsiębiorstwami Wydział Technologii Drewna współpracuje z Pfleiderer Polska, Ikea, DLH Drewno, Teknika.

 

SEMINARIA REALIZOWANE Z PRZEMYSŁEM:

  • Kupsa Polska
  • IMA Polska sp. z.o.o
  • Pfleiderer
  • Meble Forte S.A

 

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ:

1. Politechnika Drezdeńska,
2. Uniwersytet Putra w Malezji,
3. Wyższa Szkoła Techniczna w Zurychu - ETH,
4. Wyższa Szkoła Leśna w Nates we Francji.

 

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE:
1. Rozwój kwalifikacji europejskich ekspertów meblarskich w projektowaniu i produkcji AAL zintegrowanego systemu mebli do opieki i wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych - Koordynator: Centro Technologio del Mueble u la Madera.

 

KOŁA NAUKOWE DZIAŁAJĄCE PRZY WYDZIALE TECHNOLOGII DREWNA:
1. Koło Naukowe Technologów Drewna (sekcje: chemiczna, fotograficzna, CNC),
2. Koło Naukowe " Przedsiębiorczy Technolog",
3. Koło Naukowe Konserwacji Drewna.

 

Koła Naukowe działające przy Wydziale Technologii Drewna mogą poszczycić się licznymi osiągnięciami naukowymi i organizacyjnymi. Członkowie kół biorą udział zarówno w konferencjach krajowych, jak i międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Na Uczelni prowadzone są seminaria z przedstawicielami biznesu, mające na celu pogłębianie wiedzy i możliwość dyskusji.

 

Pod lupą

Kierunek dobrze zaprojektowany - Meblarstwo na SGGW w Warszawie
Meblarstwo to nowy kierunek studiów wprowadzony przez Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który został zaprojektowany wspólnie z przedsiębiorstwami z branży meblarskiej. Wydział oferuje swoim studentom program płatnych staży w Fabryce Mebli Forte SA, Bydgoskich Fabrykach Mebli, Nowy Styl Group, Steico, Porta - z taką ofertą władze uczelni mogą się spodziewać prawdziwego oblężenia ze strony młodych ludzi, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z tą branżą.