Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 al. Chruściela 103
 00-910 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

tel. 261813401

www.akademia.mil.pl


Opis

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi studia wyższe (studia licencjackie i magisterskie o profilu ogólno akademickim), doktoranckie i podyplomowe dla osób cywilnych w obszarach bezpieczeństwa i obronności.

Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej.

Ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego (Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych), lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej.

Kuni-mini I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości.

Kuni-mini II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata.

Kuni-mini III stopnia (doktoranckie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra.

Kuni-mini podyplomowe skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy.

 

Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

 • studia I stopnia - 3 lata (6 semestrów),
 • studia II stopnia - 2 lata (4 semestry),
 • studia doktoranckie - 4 lata (8 semestrów),
 • studia podyplomowe - 1 rok (2 semestry).

 

Przydatne linki:

Strona internetowa uczelni: http://www.akademia.mil.pl/

Dla kandydata: http://www.akademia.mil.pl/kandydat/

Rekrutacja: https://rekrutacja.akademia.mil.pl/

Kuni-mini podyplomowe: http://www.akademia.mil.pl/studia-podyplomowe-aszwoj/

Kanał .plhttps://www..com/user/AkademiaON

Facebook: https://www..com/AkademiaSzWoj

Oferta edukacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia
(budynek nr 94)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa : www.wzid.akademia.mil.pl
Dziekanat WZiD- tel./faks: 261 813 189

Informacje o rekrutacji:
Kuni-mini stacjonarne I i II stopnia - tel. 261 813 822
Kuni-mini doktoranckie - tel. 261 813 555
Kuni-mini podyplomowe - tel. 261 813 568

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
(budynek nr 25)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.wbn.akademia.mil.pl
Dziekanat WBN - tel./faks: 261 814 110

Informacje o rekrutacji:
Kuni-mini I i II stopnia - tel. 261 814 438
Kuni-mini doktoranckie - tel. 261 814 657
Kuni-mini podyplomowe - tel. 261 814 657

 

Wydział Wojskowy
(budynek nr 101)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.wwoj.akademia.mil.pl
Dziekanat WWoj - tel.: 261 813874, 261 813 399, faks: 261 813 515

Informacje o rekrutacji:
Kuni-mini I i II stopnia - tel. 261 813 137
Kuni-mini podyplomowe - tel. 261 813 137

Dojazd

1. Autobusami komunikacji miejskiej ZTM linii: 115, 143, 196, 199, N24.
2. Szybką Koleją Miejską (SKM S2) w kierunku: Sulejówek Miłosna
(przystanek PKP Rembertów).
3. Pociągiem Kolei Mazowieckich, jadącym z Warszawy w kierunku: Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siedlce, Wołomin (przystanek PKP Rembertów).

 

Wydział Zarządzania I Dowodzenia
Kuni-mini stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
Kierunki studiów i poziomy kształcenia:

 

Zarządzanie i Dowodzenie

Zarządzanie i Dowodzenie jest kierunkiem obejmującym podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczących istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent kierunku będzie wykazywał znajomość w diagnozowaniu i kreowaniu procesów zarządzania zasobami ludzkimi, informacyjnymi, rzeczowymi i finansowymi oraz wykorzystywał nowoczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami. Uzyskane wykształcenie pozwoli podjąć pracę w charakterze specjalisty analityka i projektanta w zespołach występujących w jednostkach administracji państwowej oraz kierownika na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach pozamilitarnych i militarnych.

Specjalności:

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych (I i II stopnia)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (I i II stopnia)
 • zarządzanie jakością (I i II stopnia)
 • zarządzanie systemami informacyjnymi (I i II stopnia)

 

Logistyka

Logistyka jest kierunkiem studiów należących do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, technicznych i ścisłych. Przedmiotem badań logistyki są przepływy fizyczne i informacyjne oraz świadczenie usług z nimi związanych, występują zarówno w działalności podmiotów gospodarczych, jak i innych organizacji.

Specjalności:

 • logistyka przedsiębiorstwa ( I i II stopnia)
 • transport (I i II stopnia)
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych (I i II stopnia)
 • logistyka wojskowa ( I stopnia)

 

Ekonomika Obronności

Ekonomika obronności jest kierunkiem studiów mieszczącym się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. Ten specyficzny i nowoczesny kierunek edukacji ekonomiczno-obronnej stanowi swoistą fuzję pierwiastków wiedzy ekonomicznej, zarządczej, politycznej i obronnej. Ekonomika obronności jako nauka zajmuje się odzwierciedleniem i uogólnieniem więzi między zjawiskami obrony państwa i systemu gospodarczego.

Specjalności:

 • ekonomika obronności (I stopnia)

 

Lotnictwo

Lotnictwo jest kierunkiem studiów należących do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych, a w szczególności dyscyplin naukowych o obronności, bezpieczeństwie, zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji i organizacji lotniczych, a także struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent studiów na kierunku lotnictwo będzie posiadał: umiejętności stosowania narzędzi menedżera, metod i technik planowania, organizowania, koordynowania, kontrolowania, motywowania.

Specjalność:

 • organizacje lotnicze (I i II stopnia)
 • zarządzanie ruchem lotniczym (I stopnia)
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (II stopnia)

 

Kuni-mini podyplomowe w zakresie:

 • bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
 • logistyka systemów gospodarczych
 • obsługa celna w transporcie międzynarodowym
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • zarządzanie lotnictwem
 • zarządzanie przedsiębiorstwami z branży zbrojeniowej
 • zarządzanie w organizacjach publicznych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Kuni-mini stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
Kierunki studiów i poziomy kształcenia:

 

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Bezpieczeństwo Międzynarodowe to kierunek powstały z myślą o aktualnym i innowacyjnym sposobie kształcenia. Celem kierunku jest kreowanie nowych umiejętności w połączeniu
z szeroką wiedzą specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa. Ukończenie studiów na tym kierunku pozwoli na podjęcie pracy w służbach mundurowych, administracji publicznej, przedsiębiorstwach, organizacjach międzynarodowych i ośrodkach analitycznych.

Specjalność:

 • obszar posowiecki (I stopnia)
 • obszar azjatycki (I stopnia)
 • obszar europejski (I stopnia)
 • obszar bliskowschodni ( I stopnia)

 

Bezpieczeństwo Narodowe

Bezpieczeństwo narodowe to kierunek wszechstronny, obejmujący zarówno zagadnienia
z obszaru służb mundurowych, nauk wojskowych, jak i geopolityki czy strategii. Główne treści rozpatrywane w czasie trwania studiów obejmują swoim zakresem problematykę bezpieczeństwa państwa, polityki obronnej, bezpieczeństwa powszechnego i publicznego, zarządzania kryzysowego, analizy systemowej bezpieczeństwa narodowego oraz przygotowań obronnych państwa i mobilizacji. 

Specjalność:

 • zarządzanie kryzysowe (I i II stopnia)
 • ochrona i obrona narodowa (I i II stopnia)
 • bezpieczeństwo informacyjne (I i II stopnia)

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na nowe wyzwania współczesnego świata oraz związaną z tymi uwarunkowaniami politykę państwa, w której szczególnie istotna stała się rola odpowiednio przygotowanych oraz wyszkolonych kadr do pracy w administracji publicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, w służbach specjalnych oraz niepublicznych podmiotach ochrony osób i mienia.

Specjalność:

 • bezpieczeństwo publiczne (I i II stopnia)
 • bezpieczeństwo powszechne (I i II stopnia)
 • bezpieczeństwo społeczne (I i II stopnia)

 

Kuni-mini podyplomowe w zakresie:

 • bezpieczeństwa narodowego*
 • bezpieczeństwa wewnętrznego
 • bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP*
 • międzynarodowych stosunków wojskowych
 • zarządzania kryzysowego
  ________________
  * Wymagane jest ukończenie studiów II stopnia.

 

Wydział Wojskowy
Kuni-mini stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
Kierunki studiów i poziomy kształcenia:

Obronność

Misją kierunku obronność jest prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie oraz przygotowanie
i doskonalenie zawodowe wykwalifikowanych kadr dowódczych na wszystkich poziomach dowodzenia: taktycznym, operacyjnym i strategicznym, a także kształcenie osób cywilnych dla potrzeb sił zbrojnych i systemu obronnego państwa.
Absolwenci studiów cywilnych są poszukiwanymi ekspertami na rynku pracy związanym z obronnością i bezpieczeństwem państwa. (instytucje rządowe, samorządy).

Specjalność:

 • obrona terytorialna (I stopnia)
 • współczesne konflikty zbrojne ( I stopnia)
 • obronność państwa ( II stopnia )

 

Kuni-mini podyplomowe w zakresie:

 • ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • zarządzanie w sztabach wojskowych
 • współpraca cywilnowojskowa
 • współczesne konflikty zbrojne
 • dowodzenie w organizacjach wielonarodowych
 • zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
 • polemologia - nauka o wojnie i pokoju

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji
na studia w Akademii Sztuki Wojennej
w roku akademickim 2017/2018

 

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, natomiast kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości - na podstawie wyników tego egzaminu lub w przypadku, jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości - na podstawie oceny końcowej z odpowiedniego przedmiotu uzyskanej w szkole średniej.

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, wybranych spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów.
Liczbę punktów z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia są wybierane przez kandydata (jeden język obcy i dwa inne przedmioty - patrz tabela).

Na pierwszy rok studiów z pominięciem postępowania rekrutacyjnego przyjmowani są laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego. Finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu będącego treścią olimpiady i stanowiącego podstawę rekrutacji na wybrany kierunek studiów. Podstawą uzyskania uprawnień jest dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady. O kolejności przyjmowania na pierwszy rok studiów w ramach limitu miejsc decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad:
1) kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra,
2) podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia.

W przypadku, gdy liczba kandydatów na studia przekracza limit ustalony dla danego kierunku, przeprowadza się dodatkowo test kwalifikacyjny.
Przyjęcie kandydatów na studia podyplomowe może się odbywać na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna. Treść i liczbę pytań na rozmowę kwalifikacyjną ustalają wydziałowe komisje rekrutacyjne. Jeżeli nie przeprowadza się rozmowy kwalifikacyjnej, o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje data wpływu dokumentów kandydata.

Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia:
rekrutacja.akademia.mil.pl

 

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest wyłącznie w internetowym systemie rejestracji kandydatów. Termin aktywacji systemu jest ogłaszany na stronie internetowej.

 

W przypadku niedotrzymania terminu, kandydat nie będzie brany pod uwagę w dalszym procesie rekrutacji.

 

Warunkiem zarejestrowania kandydata na studia jest:
1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym zamieszczenie aktualnego zdjęcia wykonanego w kolorowej technice cyfrowej w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (tzw. "zdjęcie legitymacyjne" lub "do dowodu osobistego"),
2) dokonanie opłaty rekrutacyjnej na wskazane konto bankowe.

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają następujące dokumenty:
1) podanie - wzór (do pobrania) zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii,
2) ankieta osobowa - wzór (do pobrania) zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii,
3) świadectwo dojrzałości oraz jego kopia w celu poświadczenia przez uczelnię jej zgodności z oryginałem, w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą - kopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną notarialnie,
4) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia i studia podyplomowe) oraz jego kopię celem poświadczenia przez uczelnię jej zgodności z oryginałem, w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą - kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną notarialnie,
5) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego,
6) 1 fotografię formatu 35 x 45 mm na studiach licencjackich i magisterskich;
na studiach podyplomowych - 2 fotografie w formacie 35 x 45 mm,
7) kandydaci na studia II stopnia składają suplement do dyplomu z wyliczoną oceną średnią ukończenia studiów (jeśli w suplemencie brakuje wyliczonej średniej - zaświadczenie z uczelni).