Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

 al. Wojska Polskiego 128
 70-491 Szczecin
 Szczecin
 zachodniopomorskie

tel. 914227444

www.wsb.pl/szczecin


Opis

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie szczyci się wieloletnim doświadczeniem w szkolnictwie wyższym. Jej osiągnięcia i wysoki poziom nauczania potwierdzają liczne rankingi, w których Uczelnia zajmuje czołowe miejsca. Oferujemy Państwu szeroki wybór kierunków i specjalności na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych.

Kuni-mini I st.

 

1. Finanse i rachunkowość
2. Psychologia w biznesie - kierunek w przygotowaniu
3. Zarządzanie
4. Logistyka
5. Informatyka - kierunek w przygotowaniu
6. Prawo w biznesie
7. Turystyka i rekreacja
8. Bezpieczeństwo w biznesie i administracji
9. Pedagogika

Kuni-mini II st.

1. Pedagogika
2. Zarządzanie

 

Kuni-mini Podyplomowe

1. Administracja - zarządzanie i organizacja
2. Akademia menedżera sprzedaży
3. Akademia trenera
4. Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej (3 semestry)
5. Coaching - metody i praktyka
6. Doradztwo zawodowe i psychospołeczne (3 semestry)
7. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) (3 semestry)
8. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ( 3 semestry)
9. Kadry i Płace
10. Menedżer HR
11. Organizacja i zarządzanie oświatą
12. Podatki i doradztwo podatkowe
13. Pozyskiwanie i zarządzanie projektami unijnymi
14. Psychologia w zarządzaniu organizacjami z certyfikatem Franklin University
15. Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
16. Rachunkowość od podstaw
17. Kuni-mini menedżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej NOWOŚĆ
18. Kuni-mini menedżerskie z modułem menedżera jednostek hotelowych, SPA i Wellness
19. Kuni-mini menedżerskie z modułem zarządzania strategicznego
20. Kuni-mini pedagogiczne - nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej
21. Kuni-mini procedur administracyjnych i prawa
22. Wycena nieruchomości
23. Zamówienia publiczne
24. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy
25. Zarządzanie finansami i controlling
26. Zarządzanie nieruchomościami NOWOŚĆ
27. Bezpieczeństwo wewnętrzne z elementami zarządzania kryzysowego NOWOŚĆ
28. Zarządzanie projektami
29. Zarządzanie systemami logistycznymi
30. Bezpieczeństwo publiczne NOWOŚĆ
31. Public relations w sektorze publicznym NOWOŚĆ
32. Matematyka z elementami informatyki NOWOŚĆ
33. Transport i spedycja NOWOŚĆ
34. Psychologia sportu NOWOŚĆ
35. Psychologia uzależnień i współuzależnień NOWOŚĆ
36. Psychodietetyka NOWOŚĆ
37. Socjoterapia i coaching grupowy NOWOŚĆ
38. Negocjacje i mediacje
39. Logopedia NOWOŚĆ
40. Ochrona danych osobowych w biznesie i administracji NOWOŚĆ
41. System wynagrodzeń w firmie NOWOŚĆ
42. Social media - marketing w mediach społecznościowych NOWOŚĆ
43. Ryzyko bankowe NOWOŚĆ
44. Innowacyjny e-marketing NOWOŚĆ
45. Prawo samorządu terytorialnego i administracji NOWOŚĆ
46. Zarządzanie projektami budowlanymi NOWOŚĆ
47. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy - 3 semestry NOWOŚĆ
48. Biznes w Internecie (blended learning)
49. Aplikacje internetowe i mobilne (blended learning)
50. Aplikacje internetowe i mobilne (on - line)

Zasady rekrutacji

Zapisz się on - line

 

a następnie

SKOMPLETUJ DOKUMENTY:

  • kwestionariusz
  • podanie
  • umowa w dwóch egzemplarzach
  • kserokopia świadectwa maturalnego i ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis do wglądu)
  • akt ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)
  • 2 zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do paszportu)
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).