Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

 ul. Narutowicza 11/12
 80-233 Gdańsk
 Gdańsk
 pomorskie

tel. 583471567

oio.pg.edu.pl


Opis

Wydział posiada długie tradycje i należy do najstarszych jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. Dysponuje doświadczoną kadrą, zapewniającą efektywne kształcenie w różnych obszarach i prace badawcze w dziedzinie szeroko rozumianej gospodarki morskiej. W ciągu powojennej działalności wypromował ponad 6500 inżynierów i magistrów inżynierów, ponad 200 doktorów oraz 37 doktorów habilitowanych. Jedenastokrotnie profesorom Wydziału przyznano tytuł doktora honoris causa polskich i zagranicznych uczelni, a trzech profesorów powołano w skład członków Polskiej Akademii Nauk. Wydział zatrudnia przeszło 130 osób a w tym 8 profesorów i 48 doktorów i ma pełne prawa akademickie w dyscyplinie naukowej "Budowa i eksploatacja maszyn".
Wydział prowadzi badania naukowe, których wyniki znajdują szereg zastosowań praktycznych. Pozyskał rynki zbytu na nowatorskie urządzenia, metody obliczeniowe i nowe technologie. Na efektywność prac badawczych wpływa posiadanie wysokokwalifikowanej kadry oraz zaplecze laboratoryjno-komputerowe i biblioteczne.

 

Katedra Teorii i Projektowania Okrętów - prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie teorii okrętu, hydrodynamiki okrętowej, projektowania okrętu, okrętowych konstrukcji kompozytowych, technik głębinowych oraz akustyki podwodnej.

 

Kierunki badań:

 • Hydromechaniczne podstawy projektowania szybkich środków transportu wodnego.
 • Symulacja numeryczna manewrów statków.
 • Hydromechaniczne aspekty założeń projektowych morskiego statku towarowego.
 • Stateczność, niezatapialność i manewrowanie jako czynniki bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska.
 • Analiza krytycznych warunków prowadzących do przewrócenia statku.
 • Dynamika wodolotów w ruchu na płatach nośnych.
 • Projektowanie pędników okrętowych.
 • Analiza niestacjonarnych zjawisk hydrodynamicznych i kawitacji na pędnikach okrętowych.
 • Zastosowanie metod optymalizacji nieliniowej w metodyce projektowania okrętów.
 • Systemy komputerowego projektowania, optymalizacji i badań parametrycznych statków transportowych.
 • Systemy komputerowego projektowania form przestrzennych, zwłaszcza obiektów pływających.
 • Komputerowa analiza i optymalizacja hydrodynamiczna kształtu kadłuba okrętu.
 • Metodyka komputerowego projektowania statków i jachtów żaglowych.
 • Komputerowa wizualizacja w projektowaniu okrętów.
 • Prace badawczo-rozwojowe i projektowe w dziedzinie konstrukcji i technologii konstrukcji okrętowych z kompozytów polimerowych.
 • Prace badawczo-rozwojowe i projektowe w dziedzinie konstrukcji i technologii urządzeń techniki głębinowej.
 • Prace badawcze w dziedzinie metodyki projektowania urządzeń techniki głębinowej i konstrukcji z kompozytów polimerowych.
 • Prace badawcze w dziedzinie modelowania matematycznego i symulacji własności ruchowych i funkcji urządzeń techniki głębinowej.
 • Produkcja małoseryjna urządzeń techniki głębinowej.
 • Produkcja małoseryjna systemów z pojazdami głębinowymi.

 

Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa

Kierunki badań:

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nowych technik wytwarzania, materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych konstrukcji kadłubów okrętowych.
 • Badania optymalizacyjne nowych technologii oraz rodzajów rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych konstrukcji kadłubów okrętowych.
 • Przemysłowe prototypy urządzeń i systemy zautomatyzowanej, sterowanej komputerowo diagnozy kształtu wielkogabarytowych konstrukcji płaskich.
 • Systemy dynamicznej kontroli jakości w trakcie produkcji kadłuba okrętowego.
 • Optymalizacja konstrukcji i technologii oraz budowa prototypów modułowej serii małych kadłubów rybackich.
 • Niekonwencjonalne źródła nagrzewania i komputerowy system doboru procedur technologicznych dla celów zautomatyzowanego usuwania deformacji spawalniczych sekcji płaskich.
 • Systemy standardów technicznie uzasadnionych tolerancji elementów kadłuba okrętowego.
 • Modułowe systemy, projekty, wykonanie i badania efektywności wzorcowego członu funkcyjnego mobilnych pływających jednostek ekologicznych do oczyszczania wód cieków wodnych w ich nurcie.
 • Bezzapasowe metody montażu.
 • Badania i ekspertyzy w zakresie problemu pękania kruchego i zmęczeniowego materiałów i konstrukcji w eksploatacji.
 • Badania statyczne i zmęczeniowe dowolnych próbek lub elementów konstrukcyjnych wraz z pełną analizą wytrzymałościową, pełnym zakresem pomiarów naprężenia, odkształcenia, temperatury i siły; obciążenia do kilkuset ton, wymiary gabarytowe konstrukcji do 17 x 6 x 3,5 m.
 • Badania nowych materiałów dla okrętownictwa.
 • Badania skłonności do pęknięć spawalniczych i odporności na korozję.
 • Badania stopów metali przeznaczonych na kadłuby jednostek o dużej prędkości.
 • Opracowanie ramowych technologii przetwarzania nowych stopów metali przeznaczonych na kadłuby okrętowe.
 • Opracowanie analiz techniczno-ekonomicznych celowości zastosowania określonych gatunków stopów na jednostki szybkie: wodoloty, katamarany, bocznościany, poduszkowce.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna doboru materiałów konstrukcyjnych na kadłuby okrętów.
 • Modelowanie właściwości fizycznych stopów metali dla okrętownictwa i oceanotechniki.
 • Zmęczenie i korozja zmęczeniowa materiałów i elementów konstrukcji.
 • Zagadnienia systemów zarządzania wykorzystywanych w różnego typu organizacjach.
 • Zagadnienia systemów zarządzania z wykorzystaniem norm ISO.

 

Katedra Siłowni Morskich i Lądowych

Projektowanie siłowni okrętowych, układów energetycznych i urządzeń wspomagających z uwzględnieniem diagnostyki, niezawodności i bezpieczeństwa ich funkcjonowania.

Kierunki badań:

 • Projektowanie siłowni okrętowych z uwzględnieniem diagnostyki, niezawodności i bezpieczeństwa ich funkcjonowania.
 • Projektowanie i eksploatacja układów energetycznych jednostek podmorskiego górnictwa odkrywkowego z uwzględnieniem niezawodności i bezpieczeństwa ich funkcjonowania.
 • Eksploatacja urządzeń siłowni okrętowych, a w tym wyznaczanie racjonalnych strategii wykonywania obsług profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zużycia układów tribologicznych maszyn, zwłaszcza silników o zapłonie samoczynnym.
 • Niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów technicznych, a w szczególności siłowni okrętowych z uwzględnieniem ich proekologicznych właściwości.
 • Właściwości olejów smarowych i paliw.

 

Katedra Urządzeń Okrętowych i Oceanotechnicznych

Systemy, maszyny i urządzenia statków - w tym - systemy ewakuacji ludzi.

Kierunki badań:

 • Pokrywy lukowe
 • Urządzenia ratunkowe i systemy ewakuacji ludzi na statkach
 • Wyposażenie kotwiczno cumownicze
 • Maszyny sterowe
 • Pędniki azymutalne i stery strumieniowe
 • Śruby nastawne
 • Aktywne stabilizatory przechyłów
 • Stabilizatory nurzania platform wiertniczych
 • Żurawie okrętowe i urządzenia przeładunkowe
 • Urządzenia holownicze
 • Urządzenia i systemy połowowe statków rybackich
 • Maszyny i urządzenia pokładowe statków badawczych

 

Katedra Automatyki i Energetyki

Projektowanie, konstrukcja i eksploatacja turbin parowych i gazowych w różnych systemach energetycznych stacjonarnych i trakcyjnych, dynamika i automatyka zespołów turbodoładowujących

Kierunki badań:

 • Zastosowanie układów kombinowanych gazowo-parowych w systemach napędowych statków oraz w elektroenergetyce - analiza konfiguracji, analiza techniczno-ekonomiczna; działanie w dużym systemie elektro-energetycznym.
 • Projektowanie, konstrukcja i eksploatacja turbin parowych i gazowych w systemach elektroenergetycznych konwencjonalnych i jądrowych, stacjonarnych i trakcyjnych.
 • Optymalizacja charakterystyk termodynamiczno-przepływowych turbin gazowych i parowych.
 • Metody obliczeń CFD, programy, zastosowania.
 • Charakterystyki sprawnościowe turbin w zmiennych warunkach ruchu.
 • Analiza dynamiki układów napędowych, w tym układów sterowania.
 • Eksperymentalne badania turbiny gazowej jako obiektu regulacji prędkości kątowej wirnika, mocy turbozespołu, temperatury gazów wylotowych.
 • Eksperymentalne badania komory spalania, dotyczące nierównomierności i niestacjonarności pola temperatury za komorą spalania.
 • Eksperymentalne badania sił niestacjonarnych w turbinie modelowej obejmujące badania niskoczęstotliwościowe drgania niesynchroniczne stopni turbin.
 • Dynamika i automatyka zespołów turbodoładowujących wysokoprężne silniki spalinowe.
 • Analiza i projektowanie układów sterowania napędu statku.
 • Optymalizacja sterowania napędu statku w warunkach stochastycznych.
 • Koncepcje energooszczędnego napędu statku.
 • Badania laboratoryjne regulatorów napędu statku.

Oferta edukacyjna

WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
prowadzi rekrutację na rok akademicki 2014/2015 na następujące kierunki studiów:

 

OCEANOTECHNIKA
studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) - specjalności okrętowe:

 • Budowa Okrętów i Jachtów,
 • Maszyny, Siłownie i Urządzenia Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych,
 • Inżynieria Zasobów Naturalnych (tylko studia stacjonarne).

oraz specjalność:

 • Zarządzanie i Marketing w Gospodarce Morskiej (tylko studia stacjonarne).

 

studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) - specjalności:

 • Projektowanie Statków i Urządzeń Oceanotechnicznych,
 • Eksploracja Zasobów Mórz i Oceanów,
 • Technologie Podwodne, patronat: General Electric (tylko studia stacjonarne),
 • Ocean Engineering (specjalność anglojęzyczna) - NOWOŚĆ!!!

 

TRANSPORT
studia I stopnia stacjonarne - specjalności:

 • Środki Transportu Wodnego,
 • Systemy Transportu Wodnego.

 

ENERGETYKA
studia I stopnia stacjonarne międzywydziałowe - specjalności:

 • Automatyzacja Systemów Energetycznych,
 • Maszyny Przepływowe/Napędy Urządzeń Energetycznych/.

 

studia II stopnia stacjonarne międzywydziałowe - specjalności:

 • Zaawansowane Systemy Energetyczne,
 • Napędy Turbinowe w Transporcie Lądowym, Oceanotechnice i Lotnictwie,
 • Eksploatacja Współczesnych Systemów Energetycznych.

 

TECHNIKI GEODEZYJNE W INŻYNIERII - NOWOŚĆ!!!
studia II stopnia stacjonarne międzywydziałowe - specjalności:

 • Technologie pomiarowe w oceanotechnice,
 • SIP i teledetekcja w gospodarce morskiej.

 

WYDZIAŁ prowadzi również nabór na STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM);
 • Zarządzanie projektem w gospodarce morskiej;
 • Inżynieria ropy i gazu.

 

INFORMACJE:
(58) 348 67 08, (58) 347 15 67
http://oio.pg.edu.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.