Akademia IGNATIANUM w Krakowie Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach

 ul. Powstańców 19
 41-400
 Mysłowice
 slaskie

tel. 327723700

www.ignatianum.edu.pl/wydzial-zamiejscowy-w-myslowicach


Opis

Akademia Ignatianum w Krakowie jest uczelnią kościelną prowadzoną przez zakon jezuitów (Towarzystwo Jezusowe). Stan prawny "Ignatianum" określa Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski z 1 lipca 1999 r. Uczelnia działa na prawach uczelni z prawami państwowymi, studia są bezpłatne. Tworzą ją trzy Wydziały: Filozoficzny, Pedagogiczny oraz Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach.

 

Akademia Ignatianum (AIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Wydziały Akademii posiadają prawa nadawania tytułu zawodowego magistra. Wydział Pedagogiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Wydział Filozoficzny ? do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia, kulturoznawstwo. Na Wydziale Filozoficznym są prowadzone studia III stopnia (doktoranckie). Nazwa uczelni "Ignatianum" została wprowadzona na początku lat 90. ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów: św. Ignacego z Loyoli.

Oferta edukacyjna

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach:


Pedagogika

  • pedagogika resocjalizacyjna
  • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  • dziennikarstwo prasowe
  • dziennikarstwo radiowe
  • dziennikarstwo telewizyjne
  • dziennikarstwo internetowe
all-dipllom.com/kupit-nastoyashchij-diplom

посмотреть

купить диплом во Муроме