Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 ul. Sucharskiego 2
 35-225 Rzeszów
 Rzeszów
 podkarpackie

tel. 178661111

www.wsiz.rzeszow.pl


Opis

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat zajmuje czołowe miejsce w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Program studiów stale dostosowywany jest do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Na każdym kierunku realizowany jest bogaty pakiet zajęć praktycznych w ponad 70 laboratoriach naukowo-dydaktycznych. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia w języku polskim oraz angielskim.

 

Naszą ofertę możemy ująć w dwóch słowach: "KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE". Ściśle współpracujemy ze środowiskiem biznesowym, dzięki czemu na bieżąco analizujemy zapotrzebowanie rynku pracy, by tworzyć najatrakcyjniejsze i najskuteczniejsze programy kształcenia. Najważniejsze dla nas jest to, abyście po studiach znaleźli dobrze płatną i dającą satysfakcję pracę.

 

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia mogą składać dokumenty do końca w dziale rekrutacji WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2. Szczegółowe i bieżące informacje mogą znaleźć na stronie: www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl i www..com/WSIiZwRzeszowie.

 

Mocnym atutem uczelni jest oferta dydaktyczna. WSIiZ od dawna wsłuchuje się w potrzeby rynku pracy, w konsekwencji czego starannie przygotowuje ofertę edukacyjną. Kształci na kierunkach, które od lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem, ale też wprowadza do oferty nowe, niezwykle praktyczne kierunki i specjalności, które stanowią niszę na rynku pracy.

 

Wśród nich wymienić należy anglojęzyczne ścieżki kształcenia (m.in.,: Aviation Management, Information Technology), dodatkowe specjalności (m.in. zooterapia, fitoterapia, sieci komputerowe - CISCO, warsztat biznesowy - jak założyć własną firmę). WSIiZ kładzie również nacisk na naukę praktyki - oprócz wykładów, studenci wszystkich kierunków, podczas zajęć i warsztatów, mają możliwość uczenia się od ekspertów i doświadczonych praktyków.

 

Ponadto, studenci mogą uczestniczyć w darmowych, międzykierunkowych wykładach wybitnych wykładowców oraz w wykładach otwartych, co pozwala im na poszerzenie wiedzy z wielu dziedzin, a przede wszystkim rozwijanie własnych zainteresowań.

 

W WSIiZ studiuje ponad 2000 obcokrajowców z Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Studentom daje to możliwość poznania innych kultur oraz nawiązania kontaktów z młodzieżą z całego świata, które mogą w przyszłości zaowocować interesującymi projektami biznesowymi.