Politechnika Lubelska

adres:
 ul. Nadbystrzycka 38d
 20-618 Lublin
 Lublin
 lubelskie

kontakt:
 tel. 815384140

www.pollub.pl


Opis

Od chwili powstania w roku 1953 Politechnika Lubelska kształci kadrę inżynierską i prowadzi liczne badania naukowe. W strukturze organizacyjnej uczelni funkcjonuje sześć wydziałów, na których wykształcenie zdobywa obecnie ponad 10 tys. studentów; działają również jednostki ogólnouczelniane, m.in.: Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii oraz Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości. Główne kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie w uczelni związane są z rozwojem konstrukcji i technologii, ochroną środowiska oraz oszczędnością materiałów i energii. Politechnika Lubelska wykonuje ekspertyzy i prowadzi działalność konsultingową. Efektem prowadzonych tu badań są ponadto różnorodne publikacje naukowe, a także patenty i prawa ochronne. Liczba zgłoszonych wynalazków oraz uzyskanych patentów pozwoliła uczelni zająć 1. miejsce w Rankingu Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2016 w kategorii Innowacyjność - tym samym Politechnika Lubelska zdobyła tytuł Lidera Innowacyjności 2016.

Oto jak pisze o Politechnice Lubelskiej na stronie Rankingu Fundacja Perspektywy:

"Politechnika Lubelska jest liderem w opracowaniu i realizacji nowych technologii, instrumentów oraz narzędzi w obszarze badawczo-rozwojowym. Nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego potencjału i efektywności naukowej.

W ostatnich latach uczelnia wzbogaciła się o sprzęt światowej klasy o wartości blisko 60 mln zł. Zakupiona aparatura służy do prowadzenia innowacyjnej działalności badawczej we współpracy z przedsiębiorcami reprezentującymi różne gałęzie przemysłu. Tworzone innowacyjne technologie przyczyniają się do wspierania i promocji przedsiębiorczości oraz zapewniają transfer wiedzy do firm regionu.

Bardzo dobra współpraca z gospodarką jest jednym z filarów funkcjonowania uczelni. Silna relacja z otoczeniem, tworzenie sieci wzajemnych interakcji z biznesem to obecnie warunek konieczny do tego, aby pełnić rolę lidera innowacyjności.

Kultura organizacyjna na uczelni oraz rozwiązania systemowe dotyczące zarządzania własnością intelektualną działają motywująco na młodą kadrę i zachęcają ją do tworzenia własnych innowacyjnych pomysłów. Atutem politechniki są bowiem liczne wynalazki, a ich autorzy to zarówno pracownicy uczelni jak i studenci, wielokrotnie wyróżniani w krajowych i międzynarodowych konkursach. (...)

Jednak najważniejsze jest to, że coraz więcej rozwiązań znajduje zastosowanie w biznesie, a współpraca na linii uczelnia-firma owocuje wzrostem innowacyjności obu stron."

 

Wybierz Politechnikę Lubelską! Daj się pollubić!

 • Kierunki studiów dopasowane do potrzeb rynku pracy
 • Elastyczny system kształcenia ECTS
 • Szeroka oferta studiów podyplomowych
 • Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra naukowa
 • Politechnika jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association)
 • Nowoczesne laboratoria i aparatura
 • Możliwość wyjazdów zagranicznych na studia i praktyki (Erasmus +)
 • Stypendia naukowe i socjalne
 • Scentralizowany kampus blisko centrum miasta
 • Liczne koła naukowe i organizacje studenckie
 • Szeroki wachlarz sekcji sportowych
 • Zmodernizowane Centrum Sportowe
 • Możliwość uzyskania certyfikatów z języków obcych
 • Dostęp do światowych naukowych baz danych w Bibliotece PL
 • "Adapciak" - obóz adaptacyjny dla osób przyjętych na I rok studiówWszystkie wydziały Politechniki Lubelskiej zlokalizowane są w jednym miejscu. Kampus PL tworzą poza tym: cztery domy studenckie, nowoczesna stołówka i barki, klub studencki "Kazik", parkingi, nowoczesne obiekty sportowe oraz tereny zielone, na których w czasie Dni Kultury Studenckiej odbywają się koncerty. Również otoczenie kampusu jest przyjazne dla studentów - znajdują się w nim sklepy spożywcze, punkty ksero, apteka, liczne puby.Odwiedź nasz profil Facebook: www..com/politechnikalubelska

Więcej zdjęć: www..com/safpol

Oglądaj: www..com/pollubTV

Centralne laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej

Oferta edukacyjna

Politechnika kształci na 20 kierunkach I stopnia:

Architektura (tylko studia stacjonarne)

Wydział Budownictwa i Architektury, uzyskiwany tytuł zawodowy: inżynier
Architektura to piękno, estetyka, ale również funkcjonalność, konstrukcja i technologia wykonania obiektu.Budownictwo

Wydział Budownictwa i Architektury, uzyskiwany tytuł zawodowy: inżynier
W budownictwie, niezmiennie od wieków, znajduje zatrudnienie wiele osób na całym świecie, dlatego jest to jeden z podstawowych i tradycyjnych, a zarazem prestiżowy kierunków studiów na uczelniach technicznych.Edukacja Techniczno-Informatyczna

Wydział Podstaw Techniki, uzyskiwany tytuł zawodowy: inżynier
Jeśli masz szerokie zainteresowania techniczne, zacięcie do informatyki, a jednocześnie posiadasz umysł i wrażliwość humanisty, to ten multidyscyplinarny kierunek jest dla Ciebie.Elektrotechnika

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, uzyskiwany tytuł zawodowy: inżynier
Jeśli lubisz nauki ścisłe, jesteś ciekawy świata i nie boisz się urządzeń elektrycznych, to ten kierunek jest dla Ciebie.Finanse i Rachunkowość

Wydział Zarządzania, uzyskiwany tytuł zawodowy: licencjat
Jest to kierunek studiów o charakterze praktycznym, którego program przygotowany został przy współudziale lubelskich przedsiębiorców oraz organizacji branżowych (m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego).Informatyka

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, uzyskiwany tytuł zawodowy: inżynier
Wybierz ten kierunek, jeśli lubisz logiczne, abstrakcyjne myślenie i myślisz o dobrze płatnym zawodzie z przyszłością. Zdobędziesz wiedzę w obszarach wytwarzania oprogramowania, tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i multimedialnych, a także projektowania i administrowania sieciami komputerowymi.Inżynieria Bezpieczeństwa

Wydział Podstaw Techniki, uzyskiwany tytuł zawodowy: inżynier
Problematyka bezpieczeństwa w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, urządzeń oraz obiektów to zagadnienia, które między innymi poznasz studiując ten kierunek.Inżynieria Biomedyczna

Wydział Mechaniczny, uzyskiwany tytuł zawodowy: inżynier
Kierunek dla kandydatów chcących wykorzystać innowacyjną wiedzę w służbie ludziom. Kierunek ten jest połączeniem nauk technicznych i medycznych.Inżynieria Materiałowa

Wydział Mechaniczny, uzyskiwany tytuł zawodowy: inżynier
Tutaj masz szansę rozwinąć swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie procesów wytwarzania i badania materiałów, ich budowy oraz zastosowania.Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Środowiska, uzyskiwany tytuł zawodowy: inżynier
W związku z rozszerzaniem roli odnawialnych źródeł energii w europejskiej polityce energetycznej wzrasta zainteresowanie rynku pracy specjalistami z tej dziedziny.Inżynieria Produkcji

Wydział Mechaniczny, uzyskiwany tytuł zawodowy: inżynier
Studiując ten kierunek, zyskasz wiedzę z zakresu nadzorowania i rozwoju nowych systemów produkcyjnych.Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa Wewnętrznego (tylko studia niestacjonarne)

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, uzyskiwany tytuł zawodowy: inżynier
Studiując ten kierunek, zyskasz wiedzę z zakresu nadzoru i projektowania systemów bezpieczeństwa.Inżynieria Środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska, uzyskiwany tytuł zawodowy: inżynier
Kierunek ten dostarczy Ci wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.Marketing i Komunikacja Rynkowa

Wydział Zarządzania, uzyskiwany tytuł zawodowy: licencjat
Nawet najdoskonalszy produkt bez odpowiedniego wsparcia nie znajdzie nabywców. Na tym kierunku praktycy i pracodawcy wskażą Ci, jak zrozumieć klienta i jego potrzeby, a także jak stworzyć skuteczny przekaz marketingowy.Matematyka

Wydział Podstaw Techniki, uzyskiwany tytuł zawodowy: inżynier
Jeżeli logika i liczby to Twój świat i dostrzegasz w nich wszechstronny potencjał, Matematyka będzie Twoim najlepszym wyborem. Specjalnie opracowany program nauczania matematyki da Ci szansę pracę w dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki: działach aktuarialnych banków i zakładów ubezpieczeniowych, działach finansowych, operacyjnych, prognoz i analiz w firmach handlowych, urzędach skarbowych i statystycznych.Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Mechaniczny, uzyskiwany tytuł zawodowy: inżynier
Studiując ten kierunek, poznasz tajniki wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz nauczysz się projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.Mechatronika

Wydział Mechaniczny, uzyskiwany tytuł zawodowy: inżynier
Na tym kierunku uzyskasz wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i nauczysz się ją integrować projektowaniu produktów.Transport

Wydział Mechaniczny, uzyskiwany tytuł zawodowy: inżynier
Zyskasz wiedzę z zakresu inżynierii środków transportowych oraz inżynierii ruchu.Zarządzanie

Wydział Zarządzania, uzyskiwany tytuł zawodowy: licencjat
Zarządzanie to kierunek, na którym studia wyzwolą drzemiące w Tobie pokłady przedsiębiorczości. Uzbrojony w praktyczną wiedzę, zadecydujesz, czy zostać specjalistą w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, czy też założyć własną działalność gospodarczą.Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wydział Zarządzania, uzyskiwany tytuł zawodowy: inżynier
Otaczające nas przedmioty, zanim się zmaterializowały, musiały zostać zaprojektowane, a następnie wyprodukowane. Proces ten jest złożony, a odpowiednie nim zarządzanie jest podstawą sukcesu przedsiębiorstw produkcyjnych. Jako absolwent studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria staniesz się jednym z tych którzy ten sukces budują.

 

Po ukończeniu studiów I stopnia, naukę kontynuować można na jednym z 15 kierunków II stopnia, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera lub magistra.

Politechnika Lubelska posiada również bogatą ofertę studiów podyplomowych, których aktualna lista dostępna jest na stronie www.rekrutacja.pollub.pl w zakładce Kuni-mini podyplomowe.

Zasady rekrutacji

Zakres postępowania rekrutacyjnego na studia obejmuje: język polski (liczony z wagą 0,1), język obcy nowożytny (liczony z wagą 0,3) oraz jeden z przedmiotów do wyboru (matematyka, fizyka, informatyka, chemia, geografia, biologia, historia, wos lub filozofia).

Na kierunek studiów Architektura wszystkich kandydatów obowiązuje bezwzględnie egzamin z rysunku (dwa rysunki ołówkiem: z natury i z wyobraźni).

Szczegóły odnośnie przeliczania punktów oraz wykaz przedmiotów uwzględnianych na poszczególnych kierunkach studiów znajduje się na stronie www.rekrutacja.pollub.pl w zakładce Kuni-mini I stopnia