Politechnika Warszawska Wydział Fizyki

adres:
 ul. Koszykowa 75
 00-662 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 222347660

kandydaci.fizyka.pw.edu.pl


Opis

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE POWSTAJĄ NA WYDZIALE FIZYKI PW

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej specjalizuje się w tworzeniu nowych technologii. Nasi studenci, doktoranci i pracownicy  wykorzystują wiedzę z zakresu fizyki w rozwiązywaniu innowacyjnych problemów naukowych i technicznych. Absolwenci wydziału znajdują pracę w interdyscyplinarnych sektorach nauki i biznesu często tworząc rozwiązania zmieniające świat. Podejmując na Wydziale Fizyki studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie otwierasz drzwi do lepszej przyszłości. Proponujemy obecnie studia na kierunkach fizyka techniczna i  fotonika - obszarze unikalnym w skali kraju.

 

Innowacje w medycynie. Wykorzystujemy (nowoczesną) fizykę w różnych obszarach medycyny i fizjologii. Testujemy nowatorski sposób korekcji widzenia. Z lekarzami prowadzimy interdyscyplinarne prace nad  modelowaniem pracy serca i układu krążenia. Wykorzystując narzędzia analizy sygnału proponujemy miary diagnostyczne w chorobach cywilizacyjnych. Projektujemy innowacyjne urządzenia i rozwiązania inżynierskie dedykowane do badań i analizy aktywności fizjologicznej człowieka.

 

Innowacje w optyce. Zajmujemy się zagadnieniami związanymi ze światłem i jego zastosowaniami. Te obszary fizyki technicznej są wykorzystywane m.in. w technologiach związanych z elektroniką i telekomunikacją. Nasz program studiów dotyczy m.in. holografii, fotografii, informatyki optycznej, układów i optyki dyfrakcyjnej, polarymetrii, ale również światłowodów i ciekłych kryształów.

 

Innowacje w nanotechnologii. Prowadzimy aktywne badania nad  grafenem i strukturami niskowymiarowymi (np. kropkami kwantowymi). Pracujemy nad laserami półprzewodnikowymi, metamateriałami oraz magnetooporem wykorzytywanym w informatyce. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do badań miniaturowych zjawisk, w tym mikroskopem sił atomowych, który "widzi" pojedyncze atomy.

 

Innowacje w energetyce. Rozwijamy fotowoltaikę czyli wykorzystanie światła słonecznego w produkcji energii elektrycznej. Prowadzimy także badania nad przewodnikami superjonowymi, które mogą być podstawą do stworzenia ogniw paliwowych nowej generacji. Opracowujemy rozwiązania z obszaru fizyki układów złożonych które przyczynią się do eliminacji zników prądu w sieciach energetycznych.

 

Innowacje w badaniach podstawowych. Prowadzimy szeroką działalność w obszarze badań podstawowych. Interesują nas obszary od najmniejszych cegiełek materii (czyli kwarków i gluonów), aż po wielkie i ciężkiie gwiazdy neutronowe. Oprócz badań teoretycznych, często wyjeżdżamy, by prowadzić swoje prace w światowej klasy laboratoriach, takich jak CERN czy Brookhaven

 

Innowacje w ekonomii i naukach społecznych. Wykorzystujemy w praktyce fizykę do analizy zjawisk społecznych i ekonomicznych. Łączymy ją z takimi dziedzinami wiedzy, jak socjologia, ekonomia, psychologia. Modelujemy zachowania społeczne. Przy pomocy równań fizyki i analogii analizujemy np. emocje przepływającew internecie - w miejscach takich jak blogi czy fora dyskusyjne. Wykorzystując m.in. teorię chaosu prowadzimy badania związane z analizą rynków finansowych, w tym analizą techniczną walorów na giełdach papierów wartościowych.

 

Inne innowacje. Wykorzystujemy wiedzę fizyczną także w innych obszarach nauki i zastosowań praktycznych, takich jak logistyka czy nauka o żywności. W ramach fizyki układów złożonych pracujemy m.in. nad rozwiązaniami mającymi usprawnić ruch drogowy, likwidując zatory uliczne i ?wąskie gardła? w skutecznym przemieszczaniu się ludzi i pojazdów. Z kolei wysokie ciśnienia wykorzystujemy np. do badań związanych ze sterylizacją żywności i produkcji nowych paliw.

Oferta edukacyjna

Kierunek: FOTONIKA, Kuni-mini I stopnia - inżynierskie
Unikalny kierunek studiów łączący wiedzę i umiejętności z zakresu optyki, elektroniki i informatyki.

 

Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA, Kuni-mini I stopnia - inżynierskie

 

Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA, Kuni-mini II stopnia - magisterskie

  • Nanostruktury - tworzenie metamateriałów, kompozytów i nanotechnologii.
  • Ekologiczne źródła energii - tworzenie nowych, wydajnych i ekologicznych technologii pozyskiwania energii.
  • Fizyka i technika jądrowa - badanie początków wszechświata, zrozumienie budowy materii, wykorzystanie energii jądrowej w technice.
  • Modelowanie układów złożonych - tworzenie nowych metod analizy medycznej, ekonomicznej i społecznej, wykorzystanie metod fizyki w innych dziedzinach techniki.
  • Fotonika światłowodowa - tworzenie nowych technik komunikacji światłowodowej i czujników optycznych.
  • Informatyka optyczna - tworzenie technik holograficznych, widzenia maszynowego, optycznego przetwarzania informacji.
  • Fizyka medyczna - tworzenie nowych technik medycznych i metod diagnostycznych, analiza sygnałów medycznych

 

Nauki fizyczne, Kuni-mini III stopnia - doktoranckie
Kuni-mini w obszarze fizyki ciała stałego, optyki, fizyki jądrowej i fizyki układów złożonych - poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania i tworzenie technologii ułatwiających nam życie.

Zasady rekrutacji

Na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej w rekrutacji w roku 2015 na inżynierskie studia dziennie do obliczania liczby punktów brane były pod uwagę następujące przedmioty i wagi ocen z egzaminu maturalnego:

 

Fizyka techniczna - matematyka i fizyka = waga 1, informatyka = waga 0,75, chemia i biologia = waga 0,5, język obcy = waga 0,25
Fotonika - matematyka i fizyka = waga 1, informatyka = waga 0,75, chemia i biologia = waga 0,5, język obcy = waga 0,25

 

Podczas rekrutacji w 2015 roku przyjęcia na inżynierskie studia dzienne odbywały się przy minimalnych progach punktowych:
Fizyka techniczna 105 pkt
Fotonika 93 pkt

 

Na studia magisterskie przyjmowani są absolwenci studiów inżynierskich lub licencjackich na kierunkach fizyka, fizyka techniczna lub pokrewnych. O przyjęciu decyduje analiza dokumentacji kandydata.

Pod lupą

Fizyka medyczna na Politechnice Warszawskiej ? nowoczesne i praktyczne studia
Fizyka medyczna to program studiów inżynierskich i magisterskich dostępny na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Łączy wiedzę medyczną, fizyczną i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Program studiów realizowany jest w porozumieniu z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Praktyki odbywają się m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym, Instytucie Kardiologii w Aninie.
Fotonika na Politechnice Warszawskiej - dobra alternatywa dla elektroniki i telekomunikacji
Telekomunikacja światłowodowa, technologie laserowe, holografia, energia solarna - to tylko niektóre obszary zainteresowania fotoniki. Kuni-mini inżynierskie i magisterskie na tym kierunku prowadzone są na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Ich program łączy w sobie różne działy optyki, elektroniki i informatyki. Fotonika to unikatowe studia prowadzone na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Na studiach inżynierskich realizowane są w języku polskim, a na magisterskich możliwe jest studiowanie zarówno po polsku, jak i angielsku.