Meblarstwo to nowy kierunek studiów wprowadzony przez Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który został zaprojektowany wspólnie z przedsiębiorstwami z branży meblarskiej. Wydział oferuje swoim studentom program płatnych staży w Fabryce Mebli Forte SA, Bydgoskich Fabrykach Mebli, Nowy Styl Group, Steico, Porta - z taką ofertą władze uczelni mogą się spodziewać prawdziwego oblężenia ze strony młodych ludzi, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z tą branżą.


Kuni-mini na kierunku Technologia drewna mają charakter techniczno-przyrodniczy. Program studiów obejmuję m.in. następujące przedmioty: matematyka, fizyka, chemia, mechanika, maszynoznawstwo ogólne, rysunek techniczny, informatyka i użytkowanie komputerów, elektronika z elementami elektroniki, technika cieplna.
W trakcie studiów:
Studenci podczas studiów kształcą się z m.in. mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, użytkowania maszyn i narzędzi do obróbki drewna, obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w obróbce drewna, chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych, konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna, wielkowymiarowych konstrukcji drewnianych.

Po studiach:
Absolwent kierunku Technologia drewna może poszukiwać pracy w:
- przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego,
- przedsiębiorstwach wykorzystujących drewno i wyroby jego przetwórstwa,
- jednostkach odbioru technicznego wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
- jednostkach organizujących produkcję i automatyzację procesów technologicznych obróbki i przetwórstwa drewna oraz tworzyw drzewnych,
- jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych związanych z obróbką drewna i tworzyw drzewnych.