media
Search Keyword:
Total: 11 results found.
Tag: media
Kuni-mini na kierunku Montaż filmowy
Kuni-mini na kierunku Montaż filmowy pozwalają lepiej zapoznać się z technikami obróbki tradycyjnej lub cyfrowej materiału filmowego. Korzyścią wynikającą ze studiowania na tym kierunku jest przede wszystkim zdobycie doświadczenia w pracy montażysty, przed zatrudnieniem się w konkretnym miejscu. Wiele uczelni oferujących ten kierunek ma w swojej kadrze doświadczonych filmowców, którzy montażem zajmują się od lat. Kuni-mini na tym kierunku są niezwykle specjalistyczne, dlatego zanim się zdecydujesz, dowiedź się czegoś więcej na temat Montażu filmowego!

Read more

Kuni-mini na kierunku Projektowanie graficzne

Kuni-mini na Projektowaniu graficznym oparte są z jednej strony na badaniach, analizie i szerokiej podbudowie teoretycznej, ale także na rozwoju indywidualnych umiejętności w zakresie kompozycji, rysunku, malarstwa i grafiki. Kształcenie oparte na najnowocześniejszych technologiach pozwala studentom na realizację najbardziej zaawansowanych technicznie ruchomych obrazów cyfrowych. Absolwenci tego kierunku z pewnością znajdą zatrudnienie w takich miejscach jak studia graficzne oraz projektowe, a także mogą rozpocząć prowadzenie własnego biznesu.

Read more

Kuni-mini na kierunku Sztuka rejestracji obrazu

Kuni-mini na kierunku Sztuka rejestracji obrazu pozwalają wykształcić specjalistów zajmujących się fotografią i animacją korzystając z szybko rozwijającej się dziedziny realizacji i przetwarzania obrazu. Struktura studiów pozwala na poznanie tematyki  realizacji obrazu oraz naukę wykorzystania jej w praktyce.

Read more

Kuni-mini na kierunku Sztuka mediów
Kuni-mini na kierunku Sztuka mediów przeznaczone są w głównej mierze dla osób, które posiadają talent w jednej z dziedzin sztuki, takich jak malarstwo, fotografia, film czy rysunek. Kuni-mini te dodatkowo pozwalają spojrzeć na swoje umiejętności z nowej perspektywy - jak na tworzywo, które można dowolnie kształtować przy użyciu mediów elektronicznych.

Read more

Kuni-mini na kierunku Intermedia
Intermedia są stosunkowo młodym i zdecydowanie unikatowym kierunkiem przeznaczonym dla tych kandydatów, którzy chcą łączyć zainteresowanie sztuką z nowoczesnymi technikami multimedialnymi. Kierunek ten przygotowuje do przeniesienia sztuki na wyższy poziom, dzięki użyciu wszelkich dostępnych technik audio-wizualnych. Studenci kierunku Intermedia mają możliwość kształcenia się w ramach takich przedmiotów jak historia sztuki, sztuka współczesna, estetyka czy historia mediów. Zastanawiasz się nad tym kierunkiem studiów? Jeśli tak zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

Read more

Kuni-mini na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Kuni-mini na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej dostarczają umiejętności organizowania produkcji filmowej i telewizyjnej oraz imprez i widowisk. Studenci zdobędą szeroką wiedzę na temat filmu i telewizji, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. Kuni-mini pozwolą na podjęcie pracy w charakterze producenta filmowego, producenta telewizyjnego, kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, organizatora imprez i widowisk. W trakcie studiów dowiesz się, jak pozyskiwać środki finansowe na wielką produkcję filmową i ambitny dokument.

Read more

Kuni-mini na kierunku Animacja kultury
"Człowiek nie jest aniołem, ale winien być istotą kulturalną" - ta opinia Adolfa Rudnickiego, wybitnego prozaika i eseisty może przyświecać każdemu animatorowi kultury. Samo pojęcie kultury można je rozumieć bardzo różnie - ale w tym kontekście najlepiej patrzeć na kulturę jako na całość działań artystycznych człowieka. Mniej jasne pewnie jest pojęcie "animatora kultury". Może Ci się kojarzyć z filmami animowanymi albo teatrem lalkowym, ale to jednak coś zupełnie innego. Po tych studiach masz być siłą sprawczą, dzięki której inni ludzie zajmą się aktywnością kulturalną.

Read more

Kuni-mini na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Kuni-mini na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia przeznaczone dla kandydatów, którzy mają świetny warsztat pisarski. Bez trudu przychodzi im pisanie notatek, sprawozdań, artykułów i uprawianie innych form literackich. Trzeba też zaznaczyć, że "zwariowany humanista" raczej nie zagrzeje długo miejsca na Dziennikarstwie, ponieważ studia te wymagają ścisłego umysłu, jasnego formułowania myśli, znajomości prawa, ekonomii i innych dziedzin społecznych. Jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej, o studiach na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zapraszamy do dalszej lektury.

Read more

Kuni-mini na kierunku Zarządzanie kulturą i mediami
Kuni-mini z zakresu Zarządzania kulturą i mediami dostarczają wiedzy zarówno teoretycznej z zakresu podstawowych obszarów kultury: literatury, filmu, muzyki, teatru, historii sztuki, antropologii oraz mediów, jak i praktycznej dotyczącej zarządzania i organizacji kultury w Polsce, jak i marketingu, ekonomiki oraz finansowania kultury i mediów. Istotnym aspektem przygotowania zawodowego jest również ukształtowanie kompetencji niezbędnych do posługiwania się najnowszymi narzędziami medialnymi oraz innowacyjnymi formami przedsiębiorczości w kulturze.

Read more

Kuni-mini na kierunku Media interaktywne i widowiska
Program studiów na kierunku Media interaktywne i widowiska kładzie nacisk na połączenie interdyscyplinarnej perspektywy teoretycznej z praktyką i zdobywaniem doświadczeń w przestrzeni współczesnej sztuki, kultury i technologii. W ramach programu MIiW studenci wielokrotnie będą realizować projekty, które bazować będą na poszczególnych kompetencjach członków zespołów. Zdobywając umiejętności pracy w grupie, uczymy się polegać na kompetencjach innych, jednocześnie poszerzamy swoją wiedzę i perspektywy różnorodnych możliwości rozwiązania tego samego problemu.

Read more

Kuni-mini na kierunku Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody
Kuni-mini na kierunku Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody to połączenie nauk humanistycznych, szczególnie filozofii, z naukami przyrodniczymi. Zapoznanie się z problematyką filozoficzną daje studentom możliwość ukształtowania zasadniczych poglądów dotyczących przyrody i miejsca człowieka, co nie pozostaje bez wpływu na jego osobistą postawę wobec życia. Jest to kierunek interdyscyplinarny nastawiony z jednej strony na zrozumienie istoty ochrony otaczającej nas przyrody, a z drugiej – sensu tych działań. Jesteś zainteresowany? Zapraszamy do lektury!

Read more