dźwięk
Search Keyword:
Total: 8 results found.
Tag: dźwięk
Sonologia i kompozycja
Kuni-mini na kierunku Sonologia i kompozycja stworzone są dla tych kandydatów, którzy zainteresowani są dźwiękiem jako tworzywem artystycznym oraz chcą w przyszłości pracować z dźwiękiem.

Read more

Kuni-mini na kierunku Reżyseria dźwięku
Kierunek ten przygotowuje do wszechstronnej pracy z dźwiękiem. Jest bardzo ciekawy, ale też wymagający, zwłaszcza pod względem czasowym. Studentom przydadzą się zarówno uzdolnienia muzyczne, jak i w zakresie nauk ścisłych. Konieczna jest wrażliwość na barwę dźwięku, wyobraźnia dźwiękowa, refleks i podzielność uwagi. Mile widziane są zainteresowania filmem i teatrem. Kandydat nie może mieć wad i ubytków słuchu - na wydziałach reżyserii dźwięku wszystkich poddaje się badaniom audiometrycznym. I na koniec warunek wcale nie najmniej istotny: w tym zawodzie liczy się pasja.

Read more

Kuni-mini na kierunku Grafika
Kuni-mini na kierunku Grafika
Zarówno malarstwo, jak i rzeźba to dziedziny, które mają wielką wartość, jednak dość trudno o pracę w zawodach związanych z tymi specjalizacjami. Kuni-mini plastyczne nad grafiką są świetną furtką do kariery, ponieważ znajdują one zastosowanie w niemal każdej dziedzinie życia codziennego, gdzie nawet pudełko od zapałek, czy etykieta na butelce wina jest rezultatem zaawansowanego procesu projektowania graficznego. Jeżeli posiadasz talent plastyczny, a jednocześnie chcesz zwiększyć swoją szansę na komercyjny sukces, powinieneś poważnie zastanowić się nad wyborem tego kierunku!

Read more

Kuni-mini na kierunku Akustyka
Kuni-mini na kierunku Akustyka
Akustyka to dział fizyki i techniki obejmujący zjawiska związane z powstawaniem, propagacją i oddziaływaniem fal akustycznych. Ze względu na różnorodność działów akustyka jest obecnie traktowana jako nauka interdyscyplinarna obejmująca oprócz akustyki ogólnej, również szereg działów akustyki stosowanej. Wybierając te studia możesz kształcić się w dwóch kierunkach gwarantujących możliwość zdobycia dobrej pracy. W ramach studiów akustycznych możesz wybrać specjalności: protetyka słuchu oraz reżyserię dźwięku. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, czytaj dalej!

Read more

Kuni-mini na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Kuni-mini na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia przeznaczone dla kandydatów, którzy mają świetny warsztat pisarski. Bez trudu przychodzi im pisanie notatek, sprawozdań, artykułów i uprawianie innych form literackich. Trzeba też zaznaczyć, że "zwariowany humanista" raczej nie zagrzeje długo miejsca na Dziennikarstwie, ponieważ studia te wymagają ścisłego umysłu, jasnego formułowania myśli, znajomości prawa, ekonomii i innych dziedzin społecznych. Jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej, o studiach na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zapraszamy do dalszej lektury.

Read more

Dzień otwarty w Warszawskiej Szkole Filmowej

Już 19 maja Warszawska Szkoła Filmowa, jedyna wyższa uczelnia filmowa w Warszawie, zaprasza na dzień otwarty. Zainteresowani będą mieli okazję uczestniczyć w planie filmowym na żywo, warsztatach aktorskich, zajęciach z charakteryzacji filmowej i licznych projekcjach filmowych. Poznaj plan dnia otwartego!

Read more

Elektroniczne przetwarzanie informacji
Przedmiotem studiów na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji jest poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. Absolwenci tego kierunku doskonale poradzą sobie na stanowisku webmastera, administratora sieci, a także innych stanowiskach związanych z branżą IT. Dodatkowo, treści programowe kierunku mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ oprócz treści związanych z informatyką i programowaniem, pojawiają się również te z innych dziedzin. Chcesz wiedzieć jakie?

Read more

Kuni-mini na kierunku Inżynieria akustyczna
Kuni-mini na kierunku Inżynieria akustyczna
Kierunek Inżynieria akustyczna to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Rozwój technologii spowodował, że dla inżynierów akustyki pracy nie brakuje, wręcz są fachowcami niezwykle poszukiwanymi. Absolwenci tego kierunku stają się specjalistami w dziedzinie zarządzania dźwiękiem w najróżniejszych podmiotach. Mogą to być firmy zajmujące się produkcją urządzeń pomiarowych, instytucjach specjalizujących się w ochronie środowiska, szczególnie ochroną przed hałasem, a także produkcji nagrań dźwiękowych i telewizyjnych. Zapraszamy do lektury całego artykułu!

Read more