archeologia
Search Keyword:
Total: 3 results found.
Tag: archeologia
Studiuj na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego
Studiuj na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego
Jesteś tegorocznym absolwentem szkoły średniej? Nadal zastanawiasz się nad wyborem kierunku studiów? Pamiętaj, że już niebawem rozpoczyna się kolejny rok akademicki, więc zostało Ci niewiele czasu. Sprawdź zatem koniecznie, dlaczego warto studiować na Wydziale Historycznym UG. Wybierz swój wymarzony kierunek i... realizuj swoje pasje!

Read more

Archeologiczna przyszłość

Kierunek archeologia pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania i interpretowania śladów historii. Jednocześnie jest niezwykle przyszłościowy – oferuje absolwentom wiele możliwości ciekawego i dobrze płatnego zatrudnienia.

Read more

Kuni-mini na kierunku Archeologia
Kuni-mini na kierunku Archeologia
Archeologia jest wyjątkowa. Nie każdy ma odpowiednie cechy oraz predyspozycje do wykonywania zawodu archeologia. Zajęcia to nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale też nauka przez praktykę. Studenci doskonalą swoje umiejętności w laboratoriach i specjalistycznych pracowniach, wyjeżdżają na wakacyjne praktyki i uczestniczą w pracach swoich starszych kolegów. Nauka na dobrej uczelni tworzy świetną okazją do wyjazdów zagranicznych, zarówno na studia jak i do pracy na licznych polskich stanowiskach archeologicznych na niemal wszystkich kontynentach.

Read more