analiza
Search Keyword:
Total: 3 results found.
Tag: analiza
Kuni-mini na kierunku Ekonomiczna analiza prawa

Kierunek Ekonomiczna analiza prawa daje możliwość nabycia wiedzy z zakresów: prawa i ekonomii oraz umożliwia zdobycie umiejętności do prowadzenia działalności zawodowej krajowej, jak i zagranicznej. Jest to kierunek interdyscyplinarny, a jego studenci mogą pochwalić się znajomością specjalistycznych zagadnień z wielu dziedzin wiedzy. Absolwenci kierunku Ekonomiczna analiza prawa znajdą zatrudnienie w średnich i dużych firmach oraz korporacjach, szczególnie w działach finansowych oraz prawnych. Dlaczego warto studiować ten kierunek? Sprawdź!

Read more

Kuni-mini na kierunku Matematyka komputerowa
Kuni-mini na kierunku Matematyka Komputerowa dają nowoczesne, algorytmiczne spojrzenie na klasyczne działy matematyki, kształcąc m.in. w zakresie analizy matematycznej, algebry, geometrii, teorii mnogości, topologii, kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Równocześnie dają solidne przygotowanie w zakresie informatyki, obejmując w szczególności praktyczną naukę współczesnych języków programowania z uwzględnieniem nowoczesnych technik i paradygmatów programowania, systemy operacyjne, algorytmy i struktury danych, metody programowania i inżynierię oprogramowania.

Read more

Kuni-mini na kierunku Rachunkowość i controlling

Rachunkowość i controlling jest kierunkiem unikatowym, powstał w wyniku kilkuletnich prac i działań ukierunkowanych na stworzenie planu i programu studiów dostarczającego w sposób całościowy nowoczesnej wiedzy z obszaru rachunkowości i controllingu, który praktycznie oraz jak najlepiej przygotuje studentów do przyszłej pracy zawodowej. Rachunkowość i controlling to bardzo wąska dziedzina wiedzy, której opanowanie gwarantuje zatrudnienie w działach finansowanych dużych firm oraz korporacji. Dlaczego jeszcze warto wybrać ten kierunek? Sprawdź!

Read more