Życie studenta - od chwili przebudzenia do momentu rozpoczęcia życia studenckiego w danym dniu. Patrz: życie studenckie.