Zjazd - można mieć pod koniec zbyt nudnego wykładu. Częściej forma organizacji studiów niestacjonarnych.