Uczelnia - jeśli chcesz wyjść na nieuka używaj terminu “wyższa uczelnia” zamiast “szkoła wyższa” lub po prostu “uczelnia”.