Szef Wszystkich Szefów - rektor wybrany demokratycznie przez społeczność uczelni lub wskazany przez nadszefa - właściciela uczelni niepublicznej.