Rachunkowość i controlling jest kierunkiem unikatowym, powstał w wyniku kilkuletnich prac i działań ukierunkowanych na stworzenie planu i programu studiów dostarczającego w sposób całościowy nowoczesnej wiedzy z obszaru rachunkowości i controllingu, który praktycznie oraz jak najlepiej przygotuje studentów do przyszłej pracy zawodowej. Rachunkowość i controlling to bardzo wąska dziedzina wiedzy, której opanowanie gwarantuje zatrudnienie w działach finansowanych dużych firm oraz korporacji. Dlaczego jeszcze warto wybrać ten kierunek? Sprawdź!


W trakcie studiów:
Grupa przedmiotów realizowanych na tym kierunku to: podstawy marketingu, podstawy informatyki, prawo gospodarcze, organizacja rachunkowości, rachunkowość finansowa, rachunek kosztów, programy komputerowe w rachunkowości, rozwój teorii rachunkowości, sprawozdawczość finansowa, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, ekonomika przedsiębiorstwa, zarządzanie produkcją, controlling operacyjny, controlling strategiczny, zastosowanie informatyki w zarządzaniu, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie informacjami, zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, rachunkowość budżetowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość małych firm, audyt finansowy, analiza sprawozdań finansowych, prawo podatkowe, prawo administracyjne, zarządzanie kapitałami przedsiębiorstwa, rachunkowość zarządcza, analiza i diagnostyka ekonomiczna, narzędzia informatyczne w controllingu, systemy motywacji i premiowania.

Po studiach:

Osoby, które ukończyły Rachunkowość i controlling mają możliwość zatrudnienia w charakterze księgowego, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, pracownika biura rachunkowego. Absolwenci mogą pracować jako controllerzy, kierownicy procesów biznesowych, menedżerowie projektów, analitycy gospodarczy czy doradcy finansowi

Komentarze obsługiwane przez CComment

посмотреть

купить диплом в Перми

Купить диплом в Смоленске