Rachunkowość i controlling jest kierunkiem unikatowym, powstał w wyniku kilkuletnich prac i działań ukierunkowanych na stworzenie planu i programu studiów dostarczającego w sposób całościowy nowoczesnej wiedzy z obszaru rachunkowości i controllingu, który praktycznie oraz jak najlepiej przygotuje studentów do przyszłej pracy zawodowej. Rachunkowość i controlling to bardzo wąska dziedzina wiedzy, której opanowanie gwarantuje zatrudnienie w działach finansowanych dużych firm oraz korporacji. Dlaczego jeszcze warto wybrać ten kierunek? Sprawdź!


W trakcie studiów:
Grupa przedmiotów realizowanych na tym kierunku to: podstawy marketingu, podstawy informatyki, prawo gospodarcze, organizacja rachunkowości, rachunkowość finansowa, rachunek kosztów, programy komputerowe w rachunkowości, rozwój teorii rachunkowości, sprawozdawczość finansowa, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, ekonomika przedsiębiorstwa, zarządzanie produkcją, controlling operacyjny, controlling strategiczny, zastosowanie informatyki w zarządzaniu, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie informacjami, zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, rachunkowość budżetowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość małych firm, audyt finansowy, analiza sprawozdań finansowych, prawo podatkowe, prawo administracyjne, zarządzanie kapitałami przedsiębiorstwa, rachunkowość zarządcza, analiza i diagnostyka ekonomiczna, narzędzia informatyczne w controllingu, systemy motywacji i premiowania.

Po studiach:

Osoby, które ukończyły Rachunkowość i controlling mają możliwość zatrudnienia w charakterze księgowego, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, pracownika biura rachunkowego. Absolwenci mogą pracować jako controllerzy, kierownicy procesów biznesowych, menedżerowie projektów, analitycy gospodarczy czy doradcy finansowi

Komentarze obsługiwane przez CComment

купить диплом в Перми