go4polandKuni-mini za granicą mogą być ogromną szansą i otworzyć wiele możliwości rozwoju zawodowego. Już prawie 50 tys. Polaków kształci się poza granicami kraju. Wielu z nich nie wróci do Polski po uzyskaniu dyplomu. Jak zachęcić zdolnych studentów do powrotu i spożytkowania swojego potencjału na rodzimym rynku pracy i przedsiębiorczości? Jedną z odpowiedzi może być projekt Go4Poland – Wybierz Polskę!. Jego głównym celem jest integracja środowiska biznesu ze zdolnymi studentami i stworzenie im możliwości rozwoju z Polsce, m.in. przez atrakcyjne oferty pracy i staży.

Brain circulation

Wg raportu OECD „Education at a Glance 2015”, liczba Polaków studiujących za granicą od kilku lat systematycznie rośnie. Wśród 4 mln studentów, kształcących się poza granicami swoich krajów 48 tys. to Polacy. Raport OECD zwraca uwagę, że emigracja studentów może przyczynić się do trwałej utraty znaczącej liczby wykształconych i utalentowanych osób. Publikacja wskazuje na konsekwencje ekonomiczne tego zjawiska dla krajowej gospodarki. Proces ten określa się angielskim terminem „brain circulation”.

Komisja Europejska w raporcie z 2014 roku wskazała, że studia za granicą zmniejszają prawdopodobieństwo bezrobocia - stopa bezrobocia wśród młodzieży pobierającej naukę za granicą
jest o 23% niższa. Osoby, które kształciły się za granicą lub wzięły udział w Programie Erasmus, mają wyższe kompetencje językowe i komunikacyjne, bardziej rozwinięte umiejętności pracy w międzykulturowym zespole, łatwiej dostosowują się też do nowych sytuacji.

Podczas Polish Economic Forum 2015, The Boston Consulting Group przeprowadził badania wśród studentów i młodych profesjonalistów kształcących się bądź pracujących w Wielkiej Brytanii. Z badania wynika, że większość studiujących za granicą osób chce wrócić do Polski, jednak nie zaraz po studiach, a w perspektywie 4 - 7 lat. Z kolei aż 69,8 % osób pracujących za granicą nie planuje powrotu do Polski. To, co mogłoby skłonić ich do zmiany zdania, to przede wszystkim atrakcyjna oferta pracy, lepsze warunki życia i wyższe zarobki. Osoby rozważające powrót kierują się głównie względami rodzinnymi i kulturowymi. Na pytanie, co zyskali pracując w Wielkiej Brytanii, najwięcej respondentów odpowiedziało, że docenia możliwość pracy przy projektach, do których w Polsce nie miałoby dostępu. Po powrocie, studenci chcą założyć w Polsce własną firmę (prawie 30%) ale zdecydowana większość (62%) uważa, że w Polsce nie ma do tego warunków.

Lekarstwo: debaty, programy stażowe

Młodzi ludzie studiujący za granicą mogą odegrać istotną, pozytywną rolę w procesie umacniania pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Aby polska gospodarka dynamicznie się rozwijała i była konkurencyjna, należy podjąć przemyślane działania by zahamować negatywne skutki odpływu kapitału ludzkiego. Fundacja GPW między innymi w tym celu uruchomiła projekt Go4Poland – Wybierz Polskę!. Ma on na celu wsparcie dialogu i konkretnej współpracy, kontaktu i wymiany informacji między środowiskiem studenckim i biznesowym.

W ramach programu Go4Poland – Wybierz Polskę! 14 grudnia 2015 r. odbędzie się konferencja „Wybierz Polskę – od rozwoju indywidualnego do rozwoju kraju”. Tego dnia w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (przy ul. Książęcej 4) spotkają się laureaci programu, przedstawiciele środowiska studenckiego, a także przedstawiciele administracji państwowej, m.in. Radosław Domagalski-Łabędzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Nie zabraknie również przedstawicieli zarządów dużych spółek. Partnerem strategicznym projektu jest PKN Orlen.

Podczas konferencji odbędą się panele dyskusyjne w dwóch tematach przewodnich:
  • Rozwój gospodarczy a szanse zawodowe młodych Polaków
  • Od rozwoju indywidualnego do rozwoju kraju. Dlaczego warto pracować w Polsce?
Udział jest bezpłatny po wcześniejszej rezerwacji elektronicznej na .
Konferencja będzie także .

Program zapewnia przekazywanie wiedzy praktycznej poprzez staże, które są podstawowym elementem w poszerzaniu zdobytej wiedzy teoretycznej oraz płynne przechodzenie z rynku edukacji na rynek pracy. Staże są płatne, minimalne miesięczne wynagrodzenie wynosi 2000 zł brutto. W Programie mogą uczestniczyć polscy studenci i absolwenci zagranicznych uczelni z całego świata, w tym studenci biorący udział w wymianach studenckich na uczelniach zagranicznych. W programie mogą też wziąć udział członkowie organizacji studenckich, samorządów studenckich i kół naukowych. Więcej informacji o programie na .

Komentarze obsługiwane przez CComment

topobzor.info/intimnye-igrushki-–-tovary-dlja-vzroslyh-ot-alijekspress-kitaj/