staze-i-praktyki-logoUczestnicy obrad Okrągłego Stołu Wysokiej Jakości Praktyk Studenckich rozmawiali w czwartek o możliwościach wykorzystania nowego prawa i sprawdzonych już rozwiązań do upowszechniania praktyk studenckich wysokiej jakości, czyli takich, które najlepiej przygotują studentów do wymagań współczesnego rynku pracy. W debacie wzięła udział minister Lena Kolarska-Bobińska, przedstawiciele studentów, uczelni oraz pracodawców z całego kraju.


– Wykształcenie wyższe nadal skuteczniej chroni przed bezrobociem niż jego brak. Ale pozostało bardzo wiele do zrobienia – nie tyle w sferze uregulowań prawnych, bo prawo mamy już bardzo dobre, co w sferze budowania lepszych relacji uczelni z rynkiem pracy i promowania dobrych praktyk w ich współpracy – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska.

Jednym z tematów spotkania było wdrażanie i upowszechnianie Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, których podstawą są zalecenia Komisji Europejskiej, wskazujące standardy dotyczące organizacji praktyk, by spełniały one rolę m.in. przygotowania zawodowego. Polskie Ramy Jakości i Staży oparte są również na szerokich, półrocznych konsultacjach społecznych, do których zaproszonych zostało ponad dwadzieścia tysięcy organizacji.

Podczas Okrągłego Stołu Wysokiej Jakości Praktyk Studenckich zainaugurowana została także kampania informacyjna "Studiujesz? Praktykuj!" o praktykach wysokiej jakości adresowana do studentów, pracodawców i uczelni. Ma ona na celu m.in. rozpowszechnienie informacji o nowych 3-miesięcznych praktykach studenckich oraz o praktycznych aspektach ich organizacji. Dystrybuowane w jej ramach elektroniczne ulotki informacyjne trafią m.in. do 27 największych uczelni, a także organizacji pracodawców.

Okrągły Stół Wysokiej Jakości Praktyk Studenckich to kolejne działanie MNiSW mające na celu poprawę oferty praktyk w naszym kraju.

Zmiany w prawie dotyczące praktyk studenckich
Od 1 października 2014 r. na kierunkach studiów o profilu praktycznym wydziały mają obowiązek organizacji co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych dla studentów. Muszą uwzględniać strukturę kształcenia i zapotrzebowanie rynku pracy. To dla pracodawców ogromna szansa dotarcia do swoich przyszłych pracowników.

Wydziały mogą organizować też kształcenie przemiennie: w formie zajęć dydaktycznych na uczelni i w formie praktyk u pracodawcy. Dzięki temu pracodawcy zyskują realny wpływ na treść kształcenia, a absolwenci będą lepiej przygotowani do pracy.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: studia dualne - studia przyszłości.

Dzięki powyższym zmianom, które kładą nacisk na szersze powiązanie studiów ze środowiskiem biznesowym, studenci będą mieli szansę na znacznie lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy. Uczelnie będą mogły natomiast poszerzyć współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również w zakresie praktycznym i dydaktycznym.

Komentarze obsługiwane przez CComment

http://top-obzor.com

www.top-obzor.com