Czy wiesz wszystko na temat samorządu studenckiego?Czy warto zapisać się na studiach do samorządu? Jakie kompetencje posiada samorząd i w czym może pomóc zwykłęgo studentowi? Jak można zostać członkiem samorządu na wydziale i uczelni? Jaka jest rola Parlamentu Studentów RP? O tym wszystkim opowiada Łukasz Rusajczyk, członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

W dużym skrócie: rolą samorządu studenckiego jest stanie na straży praw studenta, zarządzanie miejscami w akademikach, współodpowiedzialność za wysoką jakość kształcenia, opiniowanie aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, aktywny udział w tworzeniu regulaminu studiów, organizacja imprez studenckich, np. juwenaliów.

www.a-diplomus.com/info/diplom-gosudarstvennogo-obrazcza/

ry-diploma.com/diplom-magistra/

купить аттестат 9 классов