dislikeDo maratonu maturalnego zostało jeszcze pół roku. Przed tegorocznymi maturzystami jeszcze studniówka oraz egzaminy próbne. Matura 2017 rusza już na początku maja, a uczniom ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych zostało jeszcze sporo czasu, aby dobrze się przygotować i opanować materiał na każdy z egzaminów. W czasie przygotowań warto zapoznać się ze wszystkimi prawami, które przysługują zdającym egzamin maturalny. Jednym z nich jest możliwość złożenia wniosków o wgląd swojej pracy oraz ponowne sprawdzenie egzaminu maturalnego.Nie takiego wyniku się spodziewałeś?


Wracasz z egzaminu maturalnego i myślisz: „dobrze mi poszło, nie było wcale tak źle”. Sprawdzasz w ten sam dzień klucz, podliczasz punkty i czekasz na ten sądny dzień. Zostaje Ci wręczone świadectwo maturalne i okazuje się, że otrzymałeś mniej punktów niż zakładałeś. Szok i niedowierzanie? Z pewnością! Od wyniku maturalnego będą zależały Twoje losy w rekrutacji na studia. Jeśli masz spore wątpliwości i sądzisz Twój wynik jest niższy niż powinien być, możesz skorzystać z prawa, które przysługuje każdemu maturzyście. Aby obejrzeć swoją pracę i sprawdzić, jak ocenił Cię egzaminator należy specjalny wniosek o wgląd do pracy co Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na decyzję czeka się średnio około tygodnia, a formularz możesz pobrać ze strony CKE. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna poinformuje się o wyznaczonym terminie, w którym możesz obejrzeć swoją pracę.


Jak wygląda sprawdzanie własnej pracy?


Podczas spotkania w siedzibie CKE możesz obejrzeć swoją maturę, a także kartę odpowiedzi wypełnianą przez egzaminatora. Od zeszłego roku maturzyści mają możliwość wykonania zdjęć części lub całej pracy. Do roku 2015 CKE nie wyrażała zgody na kopiowanie arkuszu egzaminacyjnego, a abiturientom pozostawało tylko przepisywanie zadań i odpowiedzi. W czasie sprawdzania wszystkich zadań koniecznie zwróć uwagę:
  • czy praca została sprawdzona w całości, a żadne zadanie nie zostało pominięte,
  • czy egzaminator i osoba sprawdzająca pracę po nim dobrze zsumowali punkty,
  • czy odpowiedzi są zgodne z kluczem odpowiedzi.

„Zostałem źle oceniony” - co dalej?


Sprawdziłeś swoją pracę i uważasz, że zostałeś źle oceniony? Jest wyjście i z tej sytuacji. Każdy maturzysta w przeciągu pół roku od ogłoszenia wyników matur ma możliwość złożenia wniosku o ponowne sprawdzenie pracy do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Rocznik zdający maturę w przyszłym roku będzie pierwszym, który będzie mógł zwrócić się do kolegium. Będzie to nowy organ działający przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej którzy będzie odpowiedzialny między innymi za ponowne sprawdzanie egzaminów maturalnych. W skład kolegium wchodzą nauczyciele z odpowiednim doświadczeniem oraz kwalifikacjami, jednym słowem: specjaliści w swojej dziedzinie. Komisja zbiera się i ponownie sprawdza Twoje odpowiedzi.


Jak sformułować wniosek?


Warto pamiętać, że ponowne sprawdzenie pracy może skutkować tylko podwyższeniem wyniku – nie ma możliwości odjęcia punktów, co działa na korzyść maturzysty. Wniosek o powtórne sprawdzenie pracy należy napisać samemu. Pamiętaj, że jest to pismo urzędowe i w taki sposób powinno zostać przygotowane. Aby Twoja prośba została pozytywnie rozpatrzona należy dobrze uargumentować wniosek. Warto zacytować swoją odpowiedź, która nie została uznana i udowodnić, że jest słuszna. Najlepiej powoływać się na klucz odpowiedzi i udowodnić, że udzielane odpowiedzi zawarte w pracy są tożsame z odpowiedziami wskazanymi w kluczu.

checklist

Rekordowa liczba wniosków na ostatniej maturze


Wnioski o wgląd, a także ponowne sprawdzenie zgłasza coraz więcej maturzystów, którzy są przekonani, że powinni otrzymać więcej punktów. Dane przedstawiane w zeszłym roku przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne wykazują, że wnioski składa około 5% wszystkich zdających. Rok temu tylko w okresie od czerwca do połowy lipca prośbę o wgląd ocenionej pracy złożyło prawie 13 tysięcy maturzystów! Najczęściej maturzyści chcą obejrzeć swoje pracę z:
  • matematyki na poziomie podstawowym,
  • biologii na poziomie rozszerzonym
  • chemii na poziomie rozszerzonym.
Jeśli decyzją kolegium wynik zostanie podwyższony, maturzysta otrzymuje nowe świadectwo. Stare należy wcześniej złożyć w swojej szkole. Kiedy otrzymasz nowe świadectwo koniecznie zgłoś ten fakt do działu rekrutacji na uczelni. Dzięki temu wynik w systemie IR zostanie podwyższony, a Ty zyskasz większe szanse na dostanie się na wymarzone studia.

Źródło: cke.edu.pl, gazetaprawna.pl