up logoInteresuje Cię naukowe i praktyczne podejście do przyrody, różnorodności biologicznej, ekologii? Być może unikalna w skali kraju oferta Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest dla Ciebie. Tylko tutaj możesz studiować na kierunku Ochrona Przyrody. Są to studia II stopnia, dedykowane głównie absolwentom leśnictwa, biologii i ochrony środowiska, ale nie tylko. Rekrutacja zimowa trwa do 15 lutego 2016 r. Czy warto? Zobacz, co mówią sami studenci.

Jak nowy kierunek ma się do potrzeb rynku pracy?

Kuni-mini przygotowują do podejmowania pracy w: regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, jednostkach lasów państwowych (np. stanowiska ds. ochrony przyrody w regionalnych dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, leśnych kompleksach promocyjnych), parkach narodowych i zarządach oraz zespołach parków krajobrazowych, jednostkach zajmujących się sporządzaniem planów ochrony przyrody i zadań ochronnych dla obiektów ochrony obszarowej (biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych itp.), jednostkach administracji publicznej (urzędy gmin np. wydziały gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, urzędy miejskie – wydziały ochrony środowiska i wojewódzkie –inspektoraty ochrony środowiska), Inspekcji Ochrony Środowiska.

Czy warto studiować Ochronę Przyrody? Swój pogląd na ten temat (z przymrużeniem oka) mają studenci Wydziału Leśnego.

Student Ochrony przyrody zdobędzie wiadomości o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony. Nabędzie on umiejętności sporządzania i merytorycznej oceny dokumentacji, przygotowania ekspertyz, planów ochrony i zadań ochronnych. Kuni-mini stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Ochrona Przyrody trwają 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra ochrony przyrody.

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu łączy długą tradycję sięgającą początków studiów leśnych w Poznaniu, w 1919 roku z nowoczesnością. Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA), oceniając jakość kształcenia na kierunku „leśnictwo" prowadzonym na Wydziale Leśnym UP w Poznaniu, przyznała najwyższą ocenę – wyróżniającą. Wydział umożliwia rozwój zainteresowań przyrodniczych w prężnie działających 10 sekcjach Koła Naukowego Leśników. Każdy znajdzie coś dla siebie: między innymi botanicy, ornitolodzy czy chiropterolodzy. Istnieje możliwość rozwoju zainteresowań przyrodniczych na skalę światową, poprzez aktywne działania w światowej organizacji IFSA (International Forestry Students' Association). Spragnionym wrażeń i przygody, uczelnia umożliwia dalekie podróże przyrodnicze w ramach wypraw „Lasy Świata" lub cyklicznych wyjazdów w syberyjską tajgę.

Więcej informacji o studiach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Komentarze obsługiwane przez CComment

ry-diplomer.com

Узнать как купить диплом у нашего менеджера.
https://tsoydesign.com.ua