Neofilologia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego | Aż 14 kierunków!Naucz się 18 języków obcych! Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego na każdym neofilologicznym kierunku studiów proponuje Ci naukę kilku języków obcych. Biegle poznasz co najmniej 2 z 18. Możesz wybrać: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, rosyjski, białoruski, ukraiński, chiński, serbski, chorwacki, turecki, szwedzki, duński, fiński, norweski lub regionalny języka kaszubski. Neofilologia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego to aż 14 atrakcyjnie skonstruowanych, unikatowych kierunków.

Dlaczego neofilologia?
Neofilologia to nauka badająca język i piśmiennictwo narodów nowożytnych. W nowym roku akademickim Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na dwa nowe kierunki: studia bałkańskie i studia wschodnie (język rosyjski i z językiem chińskim) oraz nową specjalność na skandynawistyce pod nazwą Język, kultura, gospodarka Finlandii.

Biznes, turystyka i kultura to branże, w których biegła znajomość języka i kultury partnerów biznesowych czy kulturalnych ma kluczowe znaczenie. Nie przegap okazji! Wszystkich innych umiejętności potrzebnych do pracy na współczesnym rynku pracy nauczysz się na bieżąco w praktyce. Języka, specyfiki i komunikacji mędzykulturowej nie da się nauczyć w ciągu kilku miesięcy. Nasi absolwenci są wszechstronnie, interdyscyplinarnie wykształceni i przygotowani do potrzeb rynku pracy. Większość z nich to profesjonalni tłumacze, dobrze znający kulturę swojego obszaru językowego i biegle władający co najmniej dwoma językami obcymi, także w ich odmianach specjalistycznych i biznesowych.

Tym, którzy chcą sięgnąć po takie kompetencje proponujemy profesjonalną kadrę naukową: 300 nauczycieli akademickich w tym 100 profesorów, którzy zapewnią Ci najwyższy poziom kształcenia neofilologicznego w skali kraju. daje Ci wybór spośród 14 kierunków neofilologicznych. Już w październiku możesz rozpocząć studia na amerykanistyce, etnofilologii kaszubskiej, filologii angielskiej, filologii germańskiej, filologii romańskiej, filologii rosyjskiej, iberystyce, lingwistyce stosowanej, rosjoznawstwie, sinologii (filologii chińskiej), skandynawistyce (na czterech ścieżkach językowych: szwedzkiej, norweskiej, duńskiej, a od roku akademickiego 2015/2016 fińskiej na specjalności Język, kultura, gospodarka Finlandii), slawistyce oraz na dwóch nowych kierunkach: studiach bałkańskich i studiach wschodnich (język rosyjski i z językiem chińskim)..
Neofilologia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
Proponujemy także najnowocześniejszą, zbudowaną ze środków unijnych, komfortową bazę naukowo-dydaktyczną. Od roku akademickiego 2015/2016 studenci kierunków neofilologicznych będą uczyć się w nowym specjalnie do ich potrzeb dostosowanym budynku mieszczącym się na Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego, wyposażonym w nowoczesne laboratoria do nauki języków obcych, profesjonalną scenę teatralną oraz własną bibliotekę neofilologiczną.Wybierz jeden z czternastu kierunków neofilologicznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Poszukaj swojej drogi na przyszłość!

Specyfika kierunków neofilologicznych
Języki obce, znajomość kultury i komunikacja międzykulturowa są kluczem do pełnego zrozumienia świata. Znajomość języków germańskich zapewnią Ci studia na: amerykanistyce (staniesz się specjalistą w dziedzinie literatury i kultury amerykańskiej, poznasz historię i realia oraz kolejne etapy rozwoju USA, ich etniczną różnorodność, nauczysz się amerykańskiej odmiany języka angielskiego), filologii angielskiej (poznasz język i kulturę krajów anglosaskich, zrozumiesz podstawowe zagadnienia komunikacji międzykulturowej, zostaniesz tłumaczem lub bardzo poszukiwanym nauczycielem), filologii germańskiej (stajesz się tłumaczem kultur, specjalistą w zakresie języka niemieckiego, kultury i literatury krajów niemieckojęzycznych, poznasz historię polsko-niemieckiego sąsiedztwa, zrozumiesz polsko-niemieckie pogranicze kulturowe), lingwistyce stosowanej (uzyskasz zaawansowane kompetencje translatoryczne z języka angielskiego i niemieckiego, wszystkie przedmioty teoretyczne i praktyczne prowadzone są równolegle w obu tych językach, nauczysz się trzeciego języka francuskiego lub hiszpańskiego) oraz na skandynawistyce (nauczysz się jednego języka skandynawskiego od podstaw (szwedzkiego, norweskiego albo duńskiego, staniesz się poszukiwanym na rynku pracy specjalista w zakresie regionu Północnej Europy).
Na trwającym cztery lata I stopniu możesz wybrać naukę języka z grupy ugrofińskich – języka fińskiego na nowootwartej specjalności Język, kultura, gospodarka Finlandii (specjalność ma charakter interdyscyplinarny, łączy przedmioty filologiczne i kulturoznawcze z rozbudowanym pakietem kursów o społeczeństwie i gospodarce Finlandii. Część tego pakietu będzie prowadzona w języku angielskim, a omawiane w nim treści skonsultowane zostały z przedstawicielami fińskich firm działających na Pomorzu).
Neofilologia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
Grupę języków i kultur słowiańskich poznasz na filologii rosyjskiej (zostaniesz cenionym na rynku pracy profesjonalistą, gdyż języki: rosyjski, ukraiński czy białoruski stają się z roku na rok coraz bardziej cenionymi przez pracodawców, zapewnią Ci to specjalności do wyboru: język biznesu i translatoryka, studia międzykulturowe, poznasz język zachodni angielski, niemiecki lub ukraiński, białoruski czy fiński, na rosjoznawstwie (oprócz znajomości języka rosyjskiego zostaniesz specjalistą w zakresie problemów społecznych, ekonomicznych i politycznych Rosji a także zasad prawnych regulujących stosunki polsko-rosyjskie, przyczynią się do tego proponowane specjalności: biznesowo-medioznawcza i historyczna, nauczysz języka angielskiego, niemieckiego lub ukraińskiego), na slawistyce (staniesz się specjalistą od regionów mało znanych w Polsce – języków, kultury, historii i literatury Słowian Południowych: Chorwatów, Serbów, Słoweńców, zostaniesz tłumaczem: serbskiego, chorwackiego lub słoweńskiego, zdobędziesz wiedzę historyczno-polityczną dotyczącą zagadnień regionu Bałkanów), na studiach bałkańskich (poznasz jeden język słowiański serbski lub chorwacki oraz jeden język niesłowiański z obszaru Europy Południowej włoski lub turecki, zrozumiesz niezwykle interesującą mozaikę geopolityczną, multietniczną i wielokulturową regionu Bałkanów, która jest polem ścierania się europejskich i światowych interesów, a w konsekwencji dynamicznych zmian gospodarczych i kulturowych).
Neofilologia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
Grupę języków romańskich poznasz studiując: filologię romańską (nauczysz się języka francuskiego i drugiego, wybranego języka romańskiego: hiszpańskiego lub portugalskiego, odkryjesz fascynującą literaturę i kulturę krajów francuskojęzycznych, na specjalności translatoryka zdobędziesz umiejętność tłumaczenia francuskich tekstów literackich i specjalistycznych oraz francuski biznesowy, na specjalności kultura i media poznasz tajniki współczesnej kultury mediów oraz rozwiniesz umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury od literatury i malarstwa po reklamę i komiks) lub iberystykę (poznasz język hiszpański, którym mówi ponad pół miliarda ludzi na świecie oraz język portugalski, odkryjesz fascynującą kulturę, literaturę i specyfikę międzykulturową Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, a dzięki bogatej ofercie zajęć fakultatywnych będziesz mógł poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia prawne i społeczno-gospodarcze).
Neofilologia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Kierunkiem unikatowym w skali kraju i cieszącym się ogromnym zainteresowaniem (10 kandydatów na jedno miejsce) jest sinologia (filologia chińska, na której poznasz język, historię i kulturę Chin, znajomość języka, którym mówi jedna piąta ludzkości na naszym globie jest kluczem do międzynarodowych kontaktów z drugą gospodarką współczesnego świata). Drugim nowatorskim i nowootwieranym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego kierunkiem z językiem chińskim są studia wschodnie (zostaniesz specjalistą od międzynarodowych relacji gospodarczych i kulturowych związanych z szeroko rozumianym obszarem Wschodu, poznasz język chiński i rosyjski oraz angielski w odmianie biznesowej. Kuni-mini wschodnie są odpowiedzią na aktualne potrzeby pracodawców, przede wszystkim firm prowadzących działalność na rynkach wschodnich w Rosji i państwach azjatyckich.

Unikatowym kierunkiem promującym regionalny język kaszubski jest etnofilologia kaszubska (to interdyscyplinarne studia będące odpowiedzią na potrzeby rynku, zostaniesz nauczycielem języka kaszubskiego oraz specjalistą w zakresie animacji kulturowej i medialnej, potrafiącym współtworzyć kaszubski ruch regionalny. Na studiach nauczysz się języka kaszubskiego od podstaw.

Tekst dr Anna Malcer-Zakrzacka
Fot. materiały promocyjne
https://progressive.ua/

biceps-ua.com/zhirozhigateli.html

У нашей организации интересный веб портал со статьями про спортивные витамины http://biceps-ua.com