Dlaczego warto studiować matematykę ekonomiczną i finansową?W odpowiedzi na dynamiczny rozwój instytucji finansowych oraz rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w zakresie zastosowań matematyki w finansach, bankowości czy ubezpieczeniach, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego postanowił poszerzyć swoją ofertę edukacyjną o nowy kierunek studiów I stopnia - Matematykę ekonomiczną.

Kuni-mini umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu matematyki finansowej, ekonometrii, matematyki ekonomicznej, mikro oraz makroekonomii. Studenci poznają także podstawy programowania oraz baz danych. Biorąc pod uwagę wzrost znaczenia metod komputerowych, w programie studiów uwzględnione zostały liczne zajęcia laboratoryjne w czasie których studenci zapoznają się z metodami rozwiązywania problemów z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów do obliczeń symbolicznych i numerycznych.

Swoje zainteresowania studenci mogą rozwijać wybierając z szerokiej gamy przedmiotów fakultatywnych.
Matematyka ekonomiczna i finansowa
Studenci matematyki finansowej biorący udział w spotkaniu "Rozpędź swoją karierę i weź udział w warsztatach dla młodych matematyków", prowadzonym przez pracowników firmy Ergo Hestia.

Osoby pragnące pogłębić oraz usystematyzować wiedzę zdobytą w czasie studiów licencjackich, mają możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia na specjalności Matematyka finansowa. Zdobyta wiedza umożliwia głębszy wgląd w złożone zagadnienia dotyczące m.in. ubezpieczeń życiowych, majątkowych, teorii ryzyka czy też wyceny instrumentów finansowych. W trakcie seminarium magisterskiego studenci pod okiem promotora przygotowują pracę magisterską oraz zgłębiają wybraną przez siebie tematykę. Dzięki szerokiej ofercie przedmiotów fakultatywnych studenci mają okazję do zapoznania się z zagadnieniami, które bezpośrednio dotyczą tematyki ich pracy magisterskiej oraz umożliwiają przygotowanie się do wyzwań czekających ich na rynku pracy. Niezwykle istotnym aspektem studiów jest nabycie umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów z wykorzystaniem pakietów obliczeniowych. Umiejętności tych nabywają studenci przygotowując projekty, które dotyczą np. analizy rynku finansowego.
Matematyka ekonomiczna i finansowa UG
Dyrektor firmy Thomson Reuters wręcza studentom matematyki finansowej zaproszenie do udziału w rocznym seminarium "Modele matematyki finansowej i miary ryzyka", które ma się odbywać w siedzibie firmy.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oferuje także studia licencjackie i magisterskie w języku angielskim. Ofertę tę należy uznać za szczególnie interesującą w kontekście stałego wzrostu zainteresowania międzynarodowych korporacji polskim rynkiem usług finansowych. Absolwenci obu specjalności znajdują zatrudnienie w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz firmach IT tworzących dla nich oprogramowanie.
Matematyka ekonomiczna na Uniwersytecie GdańskimStudenci analizujący wrażliwość portfeli finansowych na zmianę parametrów rynku w ramach wykładu "Teoria opcji".

купить диплом в Старом Осколе

оптимизация сайта под поисковые системы

biceps-ua.com