ochronasrodowiskaavatarOchrona środowiska w języku angielskim to unikatowe studia stacjonarne II stopnia oferowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla tych, którzy wiedzą, że sama ochrona środowiska to... za mało. Aby być specjalistą w tej dziedzinie, trzeba umieć zarządzać środowiskiem, wyceniać usługi ekosystemów oraz pisać projekty i zdobywać fundusze na rozwój, zarządzanie i ochronę przyrody.


Absolwenci tego kierunku będą potrafili rozpoznawać i dokonywać oceny biotycznych składników ekosystemów, a także interpretować i przeprowadzać ocenę procesów ekologicznych. Umiejętności te zostaną potwierdzone certyfikatami z zakresu klasyfikacji siedlisk, rozpoznawania gatunków zagrożonych, kompensacji ekologicznej, normatywnych systemów zarządzania środowiskowego oraz wyceny usług ekosystemów. Jeśli do tego dodać perfekcyjną znajomość specjalistycznego języka angielskiego (zajęcia odbywają się wyłącznie w języku angielskim!), umiejętność formułowania problemów badawczych, redagowania pism dotyczących zarządzania i ochrony środowiska w ramach prawnych Unii Europejskiej, pisania projektów zgodnie z wytycznymi UE, pozyskiwania i analizowania danych oraz efektywnej pracy w grupie, trudno się dziwić, że po tych studiach będą cenionymi specjalistami w instytucjach i firmach zajmujących się ochroną środowiska.

Kuni-mini realizowane są w ramach projektu UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w jęz. angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry (nr POKL.04.01.01-00-019/10) i są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z czym są całkowicie bezpłatne, nawet jako drugi kierunek!

Termin składania dokumentów upływa 18 września! Nie zwlekaj i już dzisiaj zostań studentem tego perspektywicznego kierunku studiów!
markapikoszzdjecie
W trakcie studiów
Program studiów Ochrona środowiska w języku angielskim podzielono na cztery semestry, łącznie 2400 godziny zajęć. W każdym semestrze będzie można zdobyć 30 punktów ECTS. Wiele zajęć odbywać się będzie w formie warsztatów, zajęć terenowych czy – w przypadku wybranych kursów – e-learningu (nauczania zdalnego). Część wykładów wygłaszać będą profesorowie z wiodących uczelni zagranicznych.

Na pierwszym roku studenci będą mieli zajęcia m.in. z ekotoksykologii, waloryzacji ekosystemów (bioindykatory), gatunków specjalnej troski czy zagrożeń środowiskowych dla organizmów żywych. Na drugim roku pojawią się takie przedmioty, jak zarządzanie środowiskiem, planowanie przestrzenne czy europejskie prawo ochrony środowiska.
Studenci wezmą udział w wizycie studyjnej w firmach, które stosują innowacyjne metody w zakresie ochrony środowiska.
martapikoszzdjecie

Duży nacisk zostanie położony na zdobywanie umiejętności praktycznych. Plan zajęć został tak skonstruowany, by absolwent – oprócz wiedzy – był też dobrze przygotowany praktycznie do wykonywania zawodu. Będzie więc umiał pozyskiwać i analizować dane pochodzące z różnych źródeł, prowadzić konsultacje z ekspertami, stosować metody statystyczne (i interpretować oraz prezentować uzyskane wyniki), a także efektywnie pracować w grupie: wybierać lidera, dzielić obowiązki, wspólnie interpretować wyniki i wyciągać wnioski.

Oprócz dyplomu ukończenia studiów absolwenci otrzymają też certyfikaty poświadczające ich umiejętności. Będą one nadawane po następujących kursach: Ekosystemy o znaczeniu europejskim – Natura 2000, Gatunki specjalnej troski, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Kompensacja przyrodnicza, Normatywne systemy zarządzania środowiskowego.

Szczegółowy Program studiów
I rok
- Advanced Course In Scientific English
- MSc Seminar
- MSc Project
- Research Strategies
- Ecotoxicology
- Environmental Data Sources
- European Habitats - Natura 2000
- Instrumentation Practice
- Ecosystem Evaluation - Bioindicators
- Ecosystem Evaluation - Functioning
- Special Care Species
- Recent Topics in Environmental Sciences
- Biohazards
- Standard Methods in Environmental protection
- Economics in Environmental Protection


II rok
- Advanced Course in Scientific English
- MSc Seminar
- MSc Project
- Statistics for Ecological Modelling
- Nature Compensation
- Research Funding
- Spatial Planning
- Environmental Management
- Journal Club
- Standardized Environmental Management Systems
- European Envirnomental Protection Policy
- Selective Courses


Po studiach
Absolwenci kierunku Ochrona środowiska w języku angielskim, wyposażeni w unikatową wiedzę specjalistyczną, znający biegle język angielski będą niezwykle cenionymi i poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy nie tylko polskim, ale i zagranicznym. Znajdą zatrudnienie w takich branżach jak, zarządzanie środowiskiem, czy wycena usług ekosystemów, w firmach doradczych, zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych i krajowych na projekty związane z ochroną środowiska, zdobywaniem funduszy na rozwój, zarządzanie i ochronę przyrody, sporządzaniem analiz środowiskowych i raportów oddziaływania na środowisko, jak również we wszelkich instytucjach i urzędach związanych z ochroną środowiska, w tym w instytucjach unijnych.

Więcej informacji znajdziecie na stronie:
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 61 829 55 56

купить диплом во Владивостоке