filologie ug maleOferta 19 kierunków neofilologicznych, polonistycznych, kulturoznawczych: poznaj naszą specyfikę! Dołącz do nas!
Neofilologia to nauka badająca język i piśmiennictwo jednego z nowożytnych narodów. Na Wydziale Filologicznym możesz studiować 12 kierunków neofilologicznych: , , , , , , , , , , oraz prowadzone wspólnie z Wydziałem Historycznym , a także 6 kierunków polonistycznych, kulturoznawczych oraz filologię klasyczną.
 
wydz filo ug translatorykaFot.: Studenci kierunków neofilologicznych kształcą umiejętności translatorskie w nowoczesnych laboratoriach do nauki tłumaczeń ustnych.
 
Trzy kierunki polonistyczne:
, , oraz trzy kulturoznawcze: , i , a także filologia klasyczna to flagowe kierunki na Uniwersytetu Gdańskiego. Wszystkie kierunki znajdziesz .
  
 
 

wydz filo ug ziaFot.: Studenci nowego kierunku: zarządzanie instytucjami artystycznymi reklamują Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Poznaj naszą specyfikę oraz możliwości studenckiej i naukowej wymiany międzynarodowej oraz możliwości rozwoju poprzez udział w życiu studenckim:
Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego tętni życie studenckie. Działa prawie , w których studenci mogą rozwijać swoje pasje i zdobywać umiejętności zawodowe. Studenckie koła naukowe organizują niezwykle interesujące przedsięwzięcia, m.in. naukowe wyprawy terenowe w egzotyczne miejsca, konkursy translatoryczne we współpracy z zagranicznymi partnerami oraz tematyczne studencko-doktoranckie konferencje naukowe. Oto kilka najciekawszych kół i przedsięwzięć studenckich:
 
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Filologicznych Studiów Doktoranckich
w ciągu 5 lat działalności zorganizowało 11 ogólnopolskich konferencji naukowych dla studentów, doktorantów i młodych naukowców, w większości zwieńczonych tomami pokonferencyjnymi. Tematy konferencji to: Lustro – język, kultura, literatura; Zbliżenie; Wynaturzenie; Ucieczka; Furia, Komedie (nie)ludzkie; Sacrum w kinie – dekadę później; Dwudziestolecie mniej znane. Koło zorganizowało też 3 konferencje z cyklu Bestiarium pod nazwami: Kot, Ptaszarnia, Owady-robaki-insekty. Koło ma na celu stworzenie studentom FSD możliwości prowadzenia własnych badań naukowych.
 
Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych Linguana
działa przy Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki. Jego celem jest zgłębianie tajników tłumaczeń specjalistycznych z zakresu tematyki prawnej, ekonomicznej i unijnej. W roku akademickim 2005/06 zorganizowało pierwszy, cykliczny konkurs na tłumaczenie specjalistyczne w dwóch konkurencjach z języka angielskiego na języka polski i vice-versa oraz wydało pierwszy numer biuletynu „Linguana".
 
Studenckie Koło Naukowe Mozaika
działa przy Katedrze Kulturoznawstwa, organizuje wydarzenia, imprezy, kwesty, badania i wyprawy naukowe w różne zakątki świata. Bierze udział w wielu akcjach społeczno-kulturalnych, wśród których można wymienić: Studenckie Badania Naukowe Ekwador 2012 (dotyczące wpływu globalizacji na rękodzieło Indian Quichua) oraz badania terenowe na Syberii i Kociewiu. Za badania w Ekwadorze Koło otrzymało wyróżnienie Wyprawa roku 2012 w konkursie StRuNa. Mozaika zorganizowała także m.in. cykl koncertów i imprez "Solidarni z Białorusią", sympozjum naukowe "Regionalia", warsztaty tradycyjnego rękodzieła kultur całego świata. Za swoją działalność otrzymało w 2008 roku nominację do Nagrody Czerwonej Róży.
 
wydz filo ug kulturoznawstwo
Studenci Koła Naukowego prowadzą badania naukowe w Ekwadorze, za co otrzymali wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie StRuNa na najlepsze projekty naukowe w kategorii „Wyprawa roku". Studenckie badania naukowe Ekwador 2012 były zatytułowane „Wpływ globalizacji na rękodzieło Indian Quichua"
 
Koło Filozoficzno-antropologiczne LeMonada
zajmuje się szeroko rozumianą kulturą współczesną. Studenci prowadzą spotkania dyskusje inspirowane filmami dokumentalnymi lub opowieściami zapraszanych podróżników. Organizują i prowadzą spotkania z wybitnymi uczonymi i pracownikami Katedry Kulturoznawstwa, zatytułowane „Poznaj mistrza". Uczestniczą także Festiwalu Filmu Filozoficznego w Krakowie.
 
Koło Naukowe Filmologów działa przy Instytucie Filologii Polskiej
organizuje otwarte spotkania poświęcone popularyzacji wiedzy filmowej, a także wydaje własny rocznik pt. „Przezrocze". We współpracy z uniwersyteckim DKF-em „Miłość Blondynki" członkowie Koła biorą udział w spotkaniach z twórcami polskiego filmu, wygłaszają prelekcje oraz uczestniczą w festiwalach filmowych, zarówno w roli widzów, jak i wolontariuszy.
 
Koło Naukowe Językoznawców przy Instytucie Filologii Polskiej
zajmuje się szerzeniem i polaryzowaniem wiedzy dotyczącej języka polskiego, współorganizowaniem paneli konferencyjnych oraz spotkań z gdańskimi językoznawcami. Zainteresowania członków Koła dotyczą m.in. dialektologii, onomastyki, a także poprawności językowej oraz wpływu Internetu na współczesną polszczyznę.
 
Koło Teoretyków Literatury przy Instytucie Filologii Polskiej
zajmuje się działalnością naukową i organizacyjną, propagowaniem teorii literatury wśród studentów oraz przygotowaniem konferencji naukowych i spotkań o charakterze literackim i naukowym. Do tej pory członkowie Koła zorganizowali kilka ogólnopolskich konferencji naukowych, m.in. „Nie-Porozumienie", „(Nie)nasycenie", „Re-generacja", „(Nie)prawda" i „(Nie)miejsca", oraz wiele spotkań dyskusyjnych z ciekawymi gośćmi.
 
Główną zasadą działania Koła Naukowego Polonistów
jest spontaniczność i brak przymusu. Jego członkowie zajmują się organizowaniem konferencji naukowych i wystaw, animacją wydarzeń kulturalnych oraz działalnością artystyczną. Biorą udział w życiu literackim Trójmiasta – zarówno w roli twórców, jak i odbiorców. Przede wszystkim jednak dążą do tego, by studia były okresem nie tylko nauki, ale i dobrej zabawy.
 
Koło Naukowe Leksykografów i Translatoryków Traslationis
działa przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej. Studenci filologii rosyjskiej i rosjoznawstwa zajmują się zgłębianiem tajników przekładu literackiego i specjalistycznego, organizują zagraniczne obozy naukowe i spotkania z tłumaczami.
 
Koło Naukowe Routa działa przy Katedrze Skandynawistyki
, skupia studentów wszystkich kierunków zainteresowanych kulturą, historią oraz językiem fińskim. Swoje cele realizuje poprzez projekcje filmów, dyskusje oraz krótkie referaty wygłaszane na spotkaniach.
 
wydz filo ug klasyczna
Koło naukowe studentów filologii klasycznej organizuje wyprawy naukowe m.in. do Grecji i Włoch.
 
Cykliczne międzynarodowe konferencje naukowe
, które odbywają się na Wydziale Filologicznym UG to m.in.:
- Instytut Filologii Wschodniosłowańskiej wspólnie z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie organizuje co roku Międzynarodową Olimpiadę z Języka Rosyjskiego Literatury i Kultury oraz konkurs Dyktando z Języka Rosyjskiego.
- Instytut Anglistyki i Amerykanistyki organizuje Międzynarodowy Festiwal Literatury i Teatru Beetween/Pomiędzy połączony z międzynarodową interdyscyplinarną konferencją naukową, w której biorą udział wybitni literaturoznawcy i teatrolodzy z całego świata.
 
Współpraca międzynarodowa Wydziału Filologicznego UG w ramach programów Erasmus i Most, a także w ramach indywidualnych umów daje studentom szerokie możliwości rozwoju własnych pasji, wyjazdów zagranicznych, kształcenia na uczelniach partnerskich, a nawet zdobycia dyplomu dwóch uczelni Uniwersytetu Gdańskiego i uczelni zagranicznej.
 
Dwa dyplomy w jednym
W ramach współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Duisburg-Essen studenci, którzy studiują co najmniej jeden semestr na kierunku komunikacja międzykulturowa specjalizacji germanistyka lub anglistyka w Niemczech zdobywają dwa dyplomy: Uniwersytetu Gdańskiego i uczelni niemieckiej. Instytut Filologii Germańskiej w ramach programu Erasmus współpracuje z kilkoma uczelniami w Berlinie, Wiedniu, Kolonii, Duisburg-Essen, Lipsku, Veronie. Ma też wymianę praktykantów z Uniwersytetem w Getyndze.
 
wydz filo ug niemcoznawstwoFot.: Dyplom dwóch uczelni Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Duisburg-Essen możesz zdobyć studiując co najmniej jeden semestr na kierunku komunikacja międzykulturowa specjalizację germanistyka lub anglistyka w Niemczech. Podczas Euro 2013 pracowali jako tłumacze. Na zdjęciu przy gdańskim stadionie piłkarskim Ergo Arena.
 
Międzynarodowa wymiana wiedzy
The University of Gdańsk Samuel Beckett Research Group z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki stale współpracuje z wybitnymi badaczami twórczości Becketta m.in.: prof. Stanley'em Gontarskim, prof. H. Porterem Abbottem, prof. Enochem Braterem oraz dr Markiem Nixonem. Każdego roku grupa badawcza organizuje międzynarodowe seminaria poświęcone twórczości Becketta.
Translatoryka anglistyczna jest członkiem sieci akademickiej Erasmus Optimale (Erasmus Network for Professional Translator Training) finansowanej przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury i zrzeszającej 70 partnerów z 31 krajów europejskich. Od 4 lat ma także, w ramach Erasmusa, umowę (Staff Mobility) z City University w Londynie, UK. Wykładowcy translatoryki są promotorami prac magisterskich studentów City University (specjalność: tłumaczenia prawnicze, specjalność: przekład literatury popularnej). Wykładowcy City University prowadzą zajęcia z przekładu literatury popularnej i tłumaczeń tekstów prawnych i prawniczych na naszej translatoryce.
Instytut Filologii Polskiej utrzymuje kontakty z Państwowym Uniwersytetem Grodzieńskim im. Janki Kupały (Białoruś) oraz Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina). Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Grodzieńskim jest realizowane poprzez wymianę grup studenckich i towarzyszących im opiekunów naukowych, przyjmowanie na staże naukowe pracowników grodzieńskiej Katedry Filologii Polskiej, promocję doktoratów, wyjazdy pracowników IFP do Grodna z wykładami monograficznymi, uczestnictwo w corocznych, organizowanych przez grodzieńską uczelnię, międzynarodowych konferencjach naukowych. Instytut uczestniczy w programie Erasmus, prowadząc semestralną wymianę studentów oraz wymianę pracowników naukowych w ramach wyjazdów Teaching Staff Mobility z uczelniami partnerskimi: Humboldt-Universtät zu Berlin (Niemcy), Universität Leipzig (Niemcy), Ostravská Univerzita v Ostravé (Czechy). We współpracy z Instytutem Łużyckim w Budziszynie (Niemcy) organizowane są cykliczne seminaria słowotwórstwa łużyckiego. Od 2009 roku Instytut współpracuje z Harbin Normal University w Harbinie (Chiny), współtworząc uruchomioną tam polonistykę (studia licencjackie). W ramach umowy między uczelniami polscy lektorzy, pracownicy Instytutu, prowadzą w Harbinie zajęcia ze studentami jako native speakerzy, a chińscy studenci II i III roku studiują przez rok na filologii polskiej w Gdańsku.
Instytut Filologii Romańskiej współpracuje z CEDEFLES przy Université Catholique de Louvain-la-Neuve w Belgii, Groupe de Recherche sur l'Image et le Texte (GRIT) przy Université Catholique de Louvain-la-Neuve.
Instytut Filologii Wschodniosłowańskiej prowadzi współpracę z: Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Rosja) w zakresie organizacji konferencji naukowych, opracowywania wspólnych publikacji książkowych, cyklicznej organizacji dla studentów Międzynarodowej Olimpiady z Języka Rosyjskiego Literatury i Kultury, a także Dyktanda z języka rosyjskiego, wyjazdów studentów filologii rosyjskiej na praktyki i staże językowe do Kaliningradu; członkostwa w komitetach redakcyjnych czasopism; z New Bulgarian University (Sofia, Bułgaria) oraz Uniwersytetem w Ostrawie (Czechy) – umowa bilateralna programu Erasmus, wymiana młodzieżowa, wyjazdy pracowników naukowych; z Turun Ammatti-instituutti (Turku Vocational Institute) w Finlandii; Centre for International Mobility / Finnish Studies at Universities abroad w Helsinkach (Finlandia) – współpraca w zakresie przygotowań do nauczania języka fińskiego na UG, projekt naukowy European Acoustics Association; Uniwersytetem Saratowskim (Rosja); Syberyjskim Uniwersytetem Federalnym (Rosja); Charkowskim Towarzystwem Leksykograficznym (Ukraina) – członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism oraz Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku i w Warszawie, a także w zakresie organizacji konferencji naukowych ze Związkiem Pisarzy Moskwy.
Katedra Skandynawistyki w Instytucie Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej jest inicjatorem projektu Polska i jej północni sąsiedzi we współpracy z Uniwersytetem w Sztokholmie i Uniwersytetem w Berlinie oraz projektu Komparatystyczna analiza kultury i literatury polskiej i szwedzkiej po roku 1989 wraz uniwersytetami w Sztokholmie i Lund, współpracuje także z polskimi skandynawistami z Uniwersytetu w Trondheim w Norwegii.
Katedra Filologii Klasycznej utrzymuje kontakty z filologami klasycznymi w Finlandii (Helsinki, Oulu). Dwaj spośród nich są członkami kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego "Kuni-mini Classica et Neolatina" wydawanego na Wydziale Filologicznym. Finowie biorą także udział w organizowanych przez Katedrę Filologii Klasycznej corocznych konferencjach z cyklu Colloquia Neolatina.
Katedra Logopedii w ramach podpisanych umów międzyuczelnianych współpracuje z Moskiewskim Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. Szołochowa, Instytutem Pedagogiki Korekcyjnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Leningradzkim Państwowym Uniwersytetem im. A. Puszkina w Sankt-Petersburgu oraz z Universitas Studiorum Polonia Vilnensis w Wilnie.
Nowopowstała Katedra Sztuk Scenicznych, prowadząca kierunek zarządzanie instytucjami artystycznymi, ma współpracę z Uniwersytetem Birmingham, King's College w Londynie oraz z Europejską Siecią Festiwali Szekspirowskich.
 
Dołącz do grana wybitnych absolwentów Wydziału Filologicznego UG!
Są nimi m.in. premier: Donald Tusk, pisarze: Stefan Chwin, Paweł Huelle, Barbara Piórkowska, Andrzej Kasperek, reżyser: Krzysztof Babicki, aktorka: Julia Kamińska, wojewoda pomorski: Ryszard Stachurski
 
Po ukończeniu dwustopniowych studiów magisterskich możesz rozwijać dalsze kompetencje zawodowe. W ofercie  Wydział Filologiczny UG ma 13 kierunków studiów podyplomowych m.in. logopedyczne, translatoryczne, skandynawistyczne, zarządzania projektami jednostek naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych.
Więcej informacji na stronie Wydziału Filologicznego UG

Komentarze obsługiwane przez CComment

купить диплом ботаника

У нашей фирмы нужный интернет-сайт про направление дождеватель magazinpoliva.kiev.ua
www.all-diplomer.com/diplomy-spetsialista/