phoca_thumb_s_swpslogoW ofercie warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na rok akademicki 2010/2011 znajdują się dwa nowe kierunki filologiczne: polonistyka z nowatorskim programem studiowania zaproponowanym przez prof. Jerzego Bralczyka, kierownika Centrum Literatury i Języka Polskiego SWPS, oraz jedyna wśród uczelni niepublicznych italianistyka ze specjalizacjami komunikacyjno-biznesową i nauczycielską.
– To kolejne obok iberystyki, orientalistyki, anglistyki i skandynawistyki kierunki dostępne w ofercie warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – mówi Natalia Osica, rzecznik prasowy SWPS. – Nasz Wydział Filologiczny istnieje już 4 lata, studiuje na nim ok. 1,5 tys. osób – dodaje.
Kuni-mini na kierunku filologia polska w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej będą miały elitarny charakter. W ciągu trzech lat studiów stacjonarnych studenci ukończą rozbudowany moduł bazujący na warsztatach twórczych prowadzonych przez znanych poetów, pisarzy, tłumaczy, scenarzystów, autorów komiksów i blogerów, które będą się odbywać przez całe studia, na każdym roku i w każdym semestrze. Kuni-mini skierowane są do osób, które mają potrzebę podejmowania działań twórczych, zainteresowanych literaturą, posiadających jednocześnie słuch językowy, który chciałyby podbudować większą wiedzą. Absolwenci będą przygotowani do pracy w wydawnictwach i instytucjach kultury, do pracy redakcyjnej i edytorskiej, także w mediach elektronicznych, a ponadto nabędą umiejętność wystąpień publicznych.
Italianistyka to kierunek przygotowany z myślą o maturzystach, jak i osobach dorosłych, pracujących, które w trybie zaocznym chciałaby poznać język włoski i kulturę tego kraju. Kuni-mini trzyletnie licencjackie będą się bowiem odbywać w trybie stacjonarnym i zaocznym. Dzięki specjalizacjom komunikacyjno-biznesowej lub nauczycielskiej studenci uzyskają konkretne umiejętności pozwalające na swobodne wejście na rynek pracy z językiem włoskim, zdobędą zarówno solidną znajomość języka mediów i rzeczywistości medialnej Włoch, jak i słownictwa specjalistycznego związanego z dziedzinami, w których zaznacza się obecność włoska w Polsce (gastronomia, moda, turystyka, przemysł). Absolwenci italianistyki w SWPS będą mieli uprawnienia do nauczania języka włoskiego (nauka ukończona na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
www.progressive.ua

читайте здесь biceps-ua.com

подробно maxformer.com