Kierunek przeznaczony jest dla osób wiążących swą przyszłość z naziemnymi strukturami lotniczymi. Kandydaci na pilotów raczej nie mają tu czego szukać, no chyba że pasji swojej będą oddawać się w czasie wolnym. Od osób zainteresowanych studiowaniem lotnictwa oczekuje się analitycznego umysłu, dobrego opanowania przedmiotów ścisłych oraz umiejętności twórczego myślenia. Kuni-mini mają charakter teoretyczny. Studenci nabywają umiejętności pozwalające profesjonalnie zarządzać zarówno lotnictwem cywilnym, jak i wojskowym. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Szczególny nacisk kładzie się na zagadnienia z dziedziny obronności, zarządzania, bezpieczeństwa państwa oraz struktury i funkcjonowania lotnictwa. Studenci przyswoją także podstawową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych oraz ścisłych, między innymi matematyki czy fizyki. Poznają budowę maszyn i ich eksploatację. Nabędą wiele unikatowych umiejętności. Uczą się funkcjonować w bardzo zmiennym środowisku cywilnym i wojskowym. Nabywają umiejętności pozwalających sprawnie i skutecznie zarządzać systemem lotnictwa cywilnego i wojskowego w Polsce. A w razie potrzeby diagnozować problemy, z którymi boryka się polskie lotnictwo i skutecznie je rozwiązywać. Dużym atutem osób studiujących na tym kierunku okaże się także doskonała znajomość języka angielskiego. Nacisk kładziony na naukę języków obcych przynosi wymierne korzyści w postaci zagranicznych staży czy lepszych miejsc pracy. Ogólna i specjalistyczna wiedza oraz szczególne umiejętności sprawią, że absolwenci kierunku lotnictwo zyskają dużą wartość na rynku pracy. 
 
Po studiach:
Absolwenci osiadają też bardzo szeroką wiedzę na temat obronności, dlatego są w stanie błyskawicznie reagować w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa. Dodatkowym elementem umożliwiającym podniesienie swych kwalifikacji i sprawdzenia się w środowisku pracy są praktyki zawodowe. Doskonale przygotowują przyszłych adeptów do wykonywania bardzo odpowiedzialnej pracy. Studenci zdobywają teoretyczne podstawy w obszarze nauk społecznych. Na absolwentów Lotnictwa czeka odpowiedzialna praca w urzędach i organizacjach lotniczych czy też w portach lotniczych, przy obsłudze urządzań wspierających i sterujących lotem. Kreatywność oraz doskonałe opanowane umiejętności planowania i zarządzania pozwolą wielu osobom spełnić się na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w resorcie obrony narodowej oraz instytucjach lotnictwa cywilnego i wojskowego.
читайте здесь start-sport.com.ua

www.alex-car.com.ua/cart/mark/all/all/all/77

там progressive.ua