koszalin1_mPolitechnika Koszalińska jest w trakcie realizacji projektu „Kierunki zamawiane”. Celem programu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Zostali nim objęci studenci, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2009 r.
 
 
Projekt będzie kontynuowany przez kolejne trzy lata.
 
Korzystają z niego osoby, które wybrały studia w Politechnice Koszalińskiej na jednym z poniższych kierunków:
 
• Budownictwokoszalin2_m
• Informatyka
• Inżynieria Materiałowa
• Inżynieria Środowiska
• Mechanika i Budowa Maszyn
• Mechatronika
• Ochrona Środowiska
• Wzornictwo
 
Najlepsi studenci, którzy zdecydowali się studiować na „Kierunkach zamawianych” otrzymali comiesięczne stypendium w wysokości 1000 złotych oraz laptopy.
Korzystają również z bezpłatnych zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii, podstaw techniki oraz rysunku oraz dodatkowych atrakcyjnych zajęć fakultatywnych. Studenci uczestniczą w wycieczkach, wyjazdach do zakładów pracy, warsztatach terenowych, szkoleniach, konferencjach naukowych oraz targach, w kraju i za granicą.
 
Na semestrze dyplomowym mają możliwość odbycia trzymiesięcznych płatnych staży w przedsiębiorstwie o profilu zbliżonym do kierunków kształcenia.
 
Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych laboratoriach, gdzie studenci maja szansę
 
zapoznać się z nowoczesnymi technologiami.
 
Projekt „Inżynier Pilnie Poszukiwany” to studiowanie na atrakcyjnych kierunkach, których absolwenci poszukiwani są przez przemysł.
 

koszalin3_m

napis

Komentarze obsługiwane przez CComment

реклама в гугл

www.biceps-ua.com/levitra.html

Нашел в интернете авторитетный веб сайт , он рассказывает про Silver Fox biceps-ua.com